Ukrajinská literatura v češtině po roce 1989 (časopisecká i knižní vydání)

Ukrajinská literatura v češtině po roce 1989 (časopisecká i knižní vydání)

Autoři jsou uváděni v abecedním pořadí, na konci jsou uvedeny povídkové sbírky a jiné sborníky. V proklikách najdete buď texty samotné /časopisecké publikace/ nebo odkazy na knihy, případně anotace a popisy knih či recenze.

Pokud víte, co tu chybí, napište nám. Pokud najdete chybu, také nás, prosím, upozorněte. Odkaz šiřte dál. 

Oranžově jsou označované knihy a publikace určené pro děti. 

AMELINA VIKTORIJA

Publikace v časopisech:

AMELINA, Viktorija. Listopadový syndrom (úryvek). Přel. Karolina Juráková. Ukrajinský žurnál, speciální vydání 2015, str. 16-19.

AMELINA, Viktorija. Bezejmenní. Mariina předtucha. Přel. Karolina Juráková. Aluze 1/2017, str. 7-20.

AMELINA, Viktorija. Úryvek z románu Dům pro Doma. Přel. Petr Kalina. Proudy 1/2020.

Záznamy z literárních čtení:

Authors‘ Reading Month – Stará aréna – Victoria Amelina. YouTube. Dostupné zde.

Zprávy v tisku o tragickém úmrti spisovatelky:

ANDIJEVSKA EMMA

Publikace v časopisech:

ANDIJEVSKA, Emma. Pohádka o Jajánech. Přel. Tereza Chlaňová, František Chlaň. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu. 06/2008, str.23-24.

Publikace ve sbírkách:

ANDIJEVSKA, Emma. Džalapita. Přel. Hana Šíchová. In: Ukrajina, davaj, Ukrajina! Uspořádali Marko Robert Stech a Lucie Řehoříková, Brno: Větrné mlýny 2012.

ANDRUCHOVYČ, JURIJ

Knižní vydání:

Próza

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha. Přel. Tomáš Vašut. Burian a Tichák, Olomouc 2006, 1. vyd., 114 s.

ANDRUCHOVYČ, Jurij; STASIUK, Andrzej. Moje Evropa. Přel. Václav Burian a Tomáš Vašut. Periplum, Olomouc, 2009, 136 s.

ANDRUCHOVYČ, Jurij: Moskoviáda. Přel. Miroslav Tomek a Alexej Sevruk, Fra, Praha, 2015, 232 s.

Poezie

ANDRUCHOVYČ, Jurij: Písně mrtvého kohouta. Přel. Marie Iljašenko. Brno: Větrné mlýny, 2015.

Publikace v časopisech:

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeného Ducha (úryvek). Přel. Tomáš Vašut. Babylon. Literární a výtvarná příloha V. Č-9/XV 29. května 2006.

ANDRUCHOVYČ, Jurij. HOTTENTOTTENPOTENTATENTANTENATENTATENTÄT. Přel. Alexej Sevruk. A2, č. 16/2009. Dostupný z: <https://www.advojka.cz/archiv/2009/16/hottentottenpotentatentantenatentatentater>.

ANDRUCHOVYČ, Jurij. STŘEDOVÝCHODNÍ REVIZE. Evropa; rozklad, ruiny, prach. Přel. Tomáš Vašut. A2, č. 05/2009.

ANDRUCHOVYČ, Jurij. PERVERZE. Přel. Laura Kopecká. A2, č. 12/2006. Dostupný z: <https://www.advojka.cz/archiv/2006/12/perverze>.

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Rekreace. Přel. Tomáš Vašut. Literární noviny, 2002, č. 16, str. 14.

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Rekreace – Chrysler Imperial (ukázka z románu). Přel. Tomáš Vašut. Texty č. 35, podzim 2004, str.7-11. Dostupný z: <http://texty.kotrla.com/pdf/texty_35.pdf>.

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Jak jsme zabili Pjatrase. Přel. Tomáš Vašut. Texty č. 48, léto 2009, str.4-7. Dostupný z: <http://texty.kotrla.com/pdf/texty_48.pdf>

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Moskoviada (úryvek). Přel. Tomáš Vašut. Labyrint revue, č. 17-18/2005.

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Rekreace (kapitola ve vile s gryfony). Přel. Tomáš Vašut. Аluze roč. IX, 2/ 2005.

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Samijlo z Nemyrova – nádherný bandita. Přel. Tomáš Vašut. Aluze, č. 1/2007. Аluze roč. IX, 2/ 2005.

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Moskoviada (úryvek). Přel. Alexej Sevruk, Miroslav Tomek. Пороги. Літературно- політичний двотижневик для українців у Чеській Республіці. No 20-21/ 2011, стор. 14-15.

ANDRUCHOVYČ, Jurij. „Praha 1968, 1970“. Úryvek z knihy Lexikon intimních měst. Přel. Alexej Sevruk. Plav 10/2013, s. 33-40.

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Dvanáct obručí. Přel. Marie Iljašenko. Plav – Ukrajina 1/2011, s. 55-58.

ANDRUCOVYČ, Jurij. Poezie. Přel. Tomáš Vašut. Texty, č. 59, 2012, str. 2, 15-16. Dostupný z: <http://casopis-texty.cz/pdf/texty_59.pdf>.

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Moskoviada (úryvek). Vybrali a přeložili Alexej Sevruk a Miroslav Tomek. A2, 02/2013.

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Calling Dem. Life is a song. Přel. Marie Iljašenko. Respekt, č. 27/2015, s. 88.

Publikace ve sbírkách:

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Jak jsme zabili Pjatrase. Přel. Tomáš Vašut. In: Ukrajina, davaj, Ukrajina! Uspořádali Marko Robert Stech a Lucie Řehoříková, Brno: Větrné mlýny 2012.

Publikace na internetových portálech:

ANDRUCHOVYČ, Jurij. PODZEMNÍ ZOO. POBOCZA. Č. 3 (29) ZÁŘÍ 2007.

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Moskoviáda (ukázka). Přel. Alexej Sevruk, Miroslav Tomek. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/35317/andruchovyc-jurij- moskoviada>.

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Koukněte na něj. Přel. Marie Iljašenko. H7O 2. 3. 2022. Cyklus „A bez války by naše země nebyla“.

Rozhovory s Jurijem Andruchovyčem:

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Kultuře netřeba ministerstva. Plav – Ukrajina 1/2011, s. 2-4.

Televizní a radiové pořady v češtině:

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Ukrajinská čítanka: Ukrajina, davaj, Ukrajina. 16/16 Jurij Andruchovyč. ČT art 2015. Dostupné zde. Doprovodný text zde.

Divadelní inscenace románu Moskoviáda:

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Moskoviáda. Divadlo X10. Překlad: Miroslav Tomek, Alexej Sevruk. Režie, dramatizace, scéna: Dušan David Pařízek. Dramaturgie: Ondřej Novotný.
Dramaturgická spolupráce: Ralf Fiedler. Hudba: Peter Fasching. Kostýmy: Kamila Polívková. Plakát: Terezie Chlíbcová. Asistent režie: Jan Doležel. Asistentka scény a kostýmů: Magdaléna Vrábová. Hrají: Gabriela Míčová, Stanislav Majer, Václav Marhold, Martin Pechlát. Premiéra: 18. 12. 2022. Program představení zde. Program inscenace zde.

Publicistika:

ANDRUCHOVYČ, Jurij. Pane Dostojevský, ku*va, jak ta vaše „jedna jediná dětská slza“ pomohla rusům? Překlad: Marie Iljašenko. Aktuálně.cz. 12. 4. 2022. Dostupné zde.

ANDRUCHOVYČ, SOFIJA

Knižní vydání:

ANDRUCHOVYČ, Sofija. Felix Austria. Přel. Petr Ch. Kalina. Brno: Větrné mlýny, 2017, 358 s.

Recenze:

ANDRUCHOVYČ, Sofija. Maňásci. Přel. Táňa Durická. Brno: Větrné mlýny, 2015.

Publikace v časopisech:

ANDRUCHOVYČ, Sofija. Máňa a Kočka. Přel. Taťána Durická. Respekt, č. 27/2015, s. 84-86.

Televizní a radiové pořady v češtině:

Sofija Andruchovyč. ČT art 2015. Ukrajinská čítanka: Ukrajina, davaj, Ukrajina. 3/16.

Sofija Andruchovyč. Z „tajemného ostrova“ ukrajinské literatury připlula na MAČ Sofija Andruchovyč. Vltava. Mozaika. 16. července 2015.

Divadelní adaptace:

Požár ve šťastném Rakousku. Autorská adaptace románu Felix Austria. HaDivadlo. Premiéra: 24. 2. 2023. Autoři: Sofija Andruchovyč, Eduard Kudláč a Iva Klestilová. Režie: Eduard Kudláč. Dramaturgie: Matěj Nytra. Scéna a kostýmy: Eva Kudláčová Rácová. Hudba: Peter Machajdík. Citovaný překlad: Petr Ch. Kalina.  Podrobné informace o představení zde.

ANDRUSJAK, IVAN

Publikace na internetových portálech:

ANDRUSJAK, Ivan. Nemožnosti jazyka. POBOCZA. Č. 3 (33) ZÁŘÍ 2008.

ANTONENKO-DAVYDOVYČ BORYS

Publikace v časopisech:

ANTONENKO-DAVYDOVYČ, Borys. Semen Ivanovyč Paljocha. Přel. Miroslav Tomek. Plav – Ukrajina 1/2011, s. 24-27.

ANTONYČ BOHDAN IHOR

Knižní vydání:

ANTONYČ, Bohdan Ihor. Zelené evangelium (poezie), Slovanská knihovna NK ČR, Praha 2009.

 • Recenze: Alexej Sevruk. Antonyč, Bohdan Ihor. Zelené evangelium. Výbor z díla (in Host). 10. 11. 2010. Dostupné zde.

Publikace v časopisech:

ANTONYČ, Bohdan Ihor. Autonomnost umění. Inspirace a řemeslo. Obvinění. Přel. Rita Kindlerová. Babylon. Literární a výtvarná příloha VІ. Č-8/X 30.dubna 2001.

ANTONYČ, Bohdan Ihor. Dědina. Úryvek. Přel. Tomáš Vašut. Texty č. 22, léto 2001, str. 9-11. Dostupný z: <http://texty.kotrla.com/pdf/texty_22.pdf>.

ANTONYČ, Bohdan Ihor. Poezie. Přel. Tomáš Vašut. Listy č. 1/ 2005, roč. XXXV. Dostupný́ z: <http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=051&clanek=obsah>.

ANTONYČ, Bohdan Ihor. Rotace (Navždy. Balada postranní uličky). Přel Tomáš Vašut. Plav. 1/2011, str. 13-14.

Publikace na internetových portálech:

ANTONYČ, Bohdan Ihor. Eseje. iLiteratura.cz. Publikace: 17.5.2003, Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/10895/antonyc-bohdan-ihor-eseje>.

ANTONYČ, Bohdan Ihor. Dědina, Koncert z Merkuria, Polnice posledního dne. Přel. Tomáš Vašut. Psí víno X. ročník, 36/ 2006, str. 33.

ANTYPOVYČ TARAS

Publikace v časopisech:

ANTYPOVYČ, Taras. Duben 2015. Jáma. Přel. Alexej Sevruk. Plav 11/2014, s. 45-47.

Publikace na internetových portálech:

ANTYPOVYČ, Taras. Chronos (ukázka). Přel. Alexej Sevruk. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/31519/antypovyc-taras-chronos>.

ASEJEV STANISLAV

Publikace v časopisech:

ASEJEV, Stanislav. V izolaci. Listy o Donbasu. Přel. Karolina Juráková. Navýchod 4/2018.

BABAKOVÁ HALYNA

Publikace v časopisech:

BABAKOVÁ, Halyna. Poezie. Přel. Tereza Chlaňová. Plav 4/2014, str. 24-29.

BABKINA KATERYNA

Videa z literárních akcí (literární čtení, předávání literárních cen apod.): 

BABKINA, Kateryna. Všechny příběhy se v té či oné podobě staly. Ukrajina 22, 9. 1. 2023. Překlad básní: Alexej Sevruk.

BĚLJAKOV HENYK

Publikace na internetových portálech:

BĚLJAKOV, Henyk. PravDa. POBOCZA. Č. 4 (34) KVĚTEN 2009.

BELEJ LES

Knižní publikace:

BELEJ, Les. Odvážné devadesátky – láska a nenávist v Užhorodu. Brno: Větrné mlýny, 2015. Vybral a přeložil Mirsolav Tomek.

Publikace v časopisech:

BELEJ, Les. Poezie. Přel. Věra Lendělová. Plav 4/2014, str. 7-10.

BELEJ, Les. Divoká devadesátá. Přel. Miroslav Tomek. Plav 8/2015.

BELEJ, Les. A cínoví vojáčci se taví. Přel. Jakub Cepník. Psí víno 13. 2. 2023. Dostupné zde.

 

BEZKOROVAJNYJ KYRYLO

BEZKOROVAJNYJ, Kyrylo. Kamarádka z temné hmoty. Přel. Petr Ch. Kalina. Praha: Mladá fronta,  2022.

BILOCERKIVCOVÁ NATALKA

Publikace v časopisech:

BILOCERKIVCOVÁ, Natalka. Nezemřem v Paříži. Přel. Tereza Chlaňová, Matěj Lipavský. Plav – Ukrajina 1/2011, s. 33-34.

BOBÁK MILAN

BOBÁK, Milan. Pozvání do podzimu. Výbor básní. Prešov: Nakladatelství L. Cuper, 2016. Výbor sestavil Tomáš Vašut; básně přeložili Jaroslav Kabíček a Tomáš Vašut; ilustrovala Ljudmyla Korž-Rad’ko.

BOJČENKO OLEKSANDR

Publikace v časopisech:

BOJČENKO, Oleksandr. Vlak do Polska. Přel. Tomáš Vašut. Ukrajinský žurnál, české vydání /2006, str. 51. Dostupný z: <http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_cze_01.pdf>.

BOJČENKO, Oleksandr. V obležení. Přel. Alexej Sevruk. Plav 8/2015, s. 36-40.

Publikace na internetových portálech:

BOJČENKO, Oleksandr. Moji mezi cizími (ukázka). Přel. Alexej Sevruk. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/30955/bojcenko-oleksandr-moji- sered-cuzych>.

BONDAR ANDRIJ

Knižní publikace:

BONDAR, Andrij. Primitivní formy vlastnictví. Přel. Alexej Sevruk. Brno: Větrné mlýny, 2015.

Publikace v časopisech:

BONDAR, Andrij. PRIMITIVNÍ FORMY VLASTNICTVÍ. Přel. Jiří Červenka. Revolver Revue 63/2006, str. 10-19.

BONDAR, Andrij. CHARČENKOVÁ, Kseňa. Snovydy aneb O čem sní ukrajinští spisovatelé. Přel. Alexej Sevruk. Plav 5/2014 – Snopravectví volného stylu.

BONDAR, Andrij. U nás se málo píše po zdech. Přel. Jiří Červenka. A2 12/2006.

BULA OKSANA

BULA, Oksana. Zubr si hledá místo. Přel. Rita Kindlerová. Brno: Host 2017, 40 s.

BULA, Oksana. Medvěd nechce jít spát. Přel. Rita Kindlerová. Brno: Host 2018, 40 s.

 • recenze: Jitka Nešporová. Bula, Oksana. Medvěd nechce jít spát. 8. 11. 2018. i-literatura.

BULA, Oksana. Jak tukoni zachránili strom. Přel. Rita Kinlerová. Brno: Host 2019, 40 s.

BULA, Oksana. Jedlička se narodila. Přel. Rita Kindlerová. Brno: Host 2019, 40 s.

BUTČENKO MAXIM

Knižní publikace:

BUTČENKO, Maxim. Kurkul. Přel. Linda Lenz. Volvox Globator 2020.

BUTČENKO, Maxim. Umělec války. Přel. Magda Bělková. Volvox Globator 2016.

Prezentace českého překladu:

CILYK IRYNA

Publikace v časopisech:

CILYK, Iryna. Červené stopy na černém. Přel. Dagmar Ostřanská. Ukrajinský žurnál, speciální vydání 2015, str. 20-25.

CILYK, Iryna. Sněhová koule (úryvek). Přel. Jekaterina Gazukina. Ze sbírky Červené stopy na černém. Navýchod 1/2018.

CLEMENSEN OLAF

CLEMENSEN, Olaf. Z povídek Olafa Clemensena. Přel. Alexandra Skorvid. Navýchod 3/2018.

ČAPAJ ARTEM

Publikace v časopisech:

ČAPAJ, Artem. Jak jsem byl teroristou. Přel. Miroslav Tomek. Respekt, č. 27/2015, s. 66-67.

ČAPAJ, Artem. Všechno v pořádku? Přel. Miroslav Tomek. Plav 8/2015.

Rozhovory s Artemem Čapajem:

Kritizovat i vlastní stranu (rozhovor s ukrajinským spisovatelem Artemem Čapajem vedl Miroslav Tomek). Nový Prostor, č. 454, 23.3.2015, s. 24-26. Dostupné zde.

ČECH ARTEM

Publikace v časopisech:

ČECH, Artem. Úryvek povídky „Tým“ z knihy Čtvrť D. Přel. Alexej Sevruk. Navýchod

ČECH, Artem. Překlad povídky ДЦП ze sbírky Artema Čecha Bod nula (Toчка нуль, Charkov: Vivat, 2017).

 • DMO. Plav  2019/3, s. 54–55. Překlad Miroslav Ottomanský.
 • DMO. Proudy 2018/2. Překlad Monika Ševečková.

ČECH, Artem. Překlad povídky Сімнадцять мішків із пасками ze sbírky Artema Čecha Bod nula (Toчка нуль, Charkov: Vivat, 2017). 

 • Sedmnáct pytlů mazance. Plav  2019/3, s. 55–56. Překlad Karolina Juráková.
 • Sedmnáct pytlů s paskami. Proudy 2018/2. Překlad Linda Heinigová.

ČECH, Artem. Překlad povídky Нічна варта ze sbírky Artema Čecha Bod nula (Toчка нуль, Charkov: Vivat, 2017).

 • Noční hlídka. Plav  2019/3, s. 56–57. Překlad Linda Heinigová.
 • Noční hlídka. Proudy 2018/2. Překlad Eva Reutová.

ČECH, Artem. Pět dolarů měsíčně. A2 6/2023, s. 18-19. Překlad Tereza Chlaňová.

ČECH, Artem. Víno z jedné sklizně. Měsíčník Host. Literatura, kultura, společnost. Září 2023, s. 48–51 + on-line verze: H7O | Časopis Host 7 dní online, 18. 9. 2023. Z ukrajinského originálu Вино одного врожаю přeložily Aneta Mašindová a Romana Stasivová.

Překlady zatím k dispozici pouze v rukopisu:

ČECH, Artem. Bod nula. Sbírka miniatur. Vyjde v brzké době.

Videa:

ČECH, Artem. MAČ 2020 \ Artem Čech (UA) \ Česká verze. 16. 8. 2020. Moderuje Olena Huseinova. Tlumočí Jekaterina Gazukina. Překlad textu Alexej Sevruk.  Dostupné zde.

Texty o autorovi a jeho textech:

autor neuveden. Čech mezi Čechy. Svět knihy Praha. Bedekr světem knih a literatury. 13. 5. 2018. Dostupné zde.

autor neuveden. Artem Čech. Katalog programu Svět knihy 2018. Dostupné zde.

Recenze:

(boz). Obrazová chronologie tří měsíců Majdanu. Artem Čech (red.): 94 dni. Jevromajdan očyma TSN. Dostupné zde.

ČERŇACHIVSKA VIKTORIJA

Publikace na internetových portálech:

ČERNJACHIVSKA, Viktorija. Země snů. POBOCZA. Č. 3-4 (37-38) PROSINEC 2009.

ČUBAJ HRYHORIJ

Publikace v časopisech:

ČUBAJ, Hryhorij. Hovořit, mlčet a znovu hovořit. Přel. Tereza Chlaňová, Matěj Lipavský. Plav – Ukrajina 1/2011, s. 35-40.

DARAHAN JURIJ 

Hlasy dvou básníků. Výbor z básní Jurije Darahana a Oleksy Stefanovyče. Básně z ukrajinského originálu přeložili Tereza Chlaňová, Matěj Lipavský, básně Oleksy Stefanovyče z ukrajinského originálu podle překladu Aleny Morávkové přebásnil Václav Daněk. Ilustrace Matěj Lipavský. Praha: Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, Česká asociace ukrajinistů, 2018. Viz také zde.

Recenze:

DEMČUK SERHIJ

Publikace v časopisech:

DEMČUK, Serhij. Den vítězství. Přel. Alexej Sevruk. Plav 1/2017, s. 37-42.

DENYSENKO LARYSA

Knižní publikace:

DENYSENKO, Larysa. Ženy, které spolkly měsíc. Brno: Větrné mlýny, 2015. Přeložila Oxana Gazdošová.

DEREŠ LJUBKO

Publikace v časopisech:

DEREŠ, Lubko. Poklonění ještěrce (úryvek). Přel. Tomáš Vašut. Ukrajinský žurnál, české vydání /2006, str. 54-55. Dostupný z: <http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_cze_01.pdf>.

DEREŠ PETR

Publikace v časopisech:

DEREŠ, Petr. Automat. Přel. Tereza Chlaňová. Plav – Vyrvané stránky ukrajinské Prahy 4/2018, s. 17-20.

DNISTROVYJ ANATOLIJ

Knižní publikace:

DNISTROVYJ, Anatolij. B-52. Přel. Petr Ch. Kalina. Brno: Větrné mlýny, 2021.

Recenze: Miroslav Tomek. Anatolij Dnistrovyj. B-52. A2. 14-15/2021.

Publikace v časopisech:

Dnistrovyj, Anatolij. B-52 (úryvek z románu). Přel. Petr Kalina. Proudy

DORYČEVSKYJ OLEKSIJ

Divadelní představení (inscenace divadelní hry):

DORYČEVSKYJ, Oleksij. Jak umět krást aneb Příručka mezinárodní zlodějiny. Městská divadla pražská. Rokoko. Obsazení: Sára Affašová, Beáta Kaňoková, Viktor Dvořák, Kateryna Gapochka. Tvůrčí tým: Režie – Oleksij Doryčevskyj. Překlad: Jekaterina Gazukina. Dramaturgie: Simona Petrů. Scéna a kostýmy: Jaroslava Sydorenko. Hudba: Kateryna Gapochka. Video: Bohdan Lohvynovskyj. Premiéra: 23. 3. 2023. Informace o představení zde.

Rozhovor s autorem:

DORYČEVSKYJ, Oleksij. Je třeba umět žádat o odpuštění a mluvit o nepohodlných věcech. Ptal se Alexej Sevruk. Moderní divadlo. Časopis městských divadel pražských. Březen-duben 2023, 4. číslo, strana 16-17. Číslo časopisu ke stažení zde.

DZJUBA SERHIJ

Knižní publikace:

DZJUBA, Serhij. DZJUBA, Teťana. Déšť s tvýma očima. Výbor z básní. Hradec Králové: Milan Hodek, 2018. Černihiv: Desna Poligraf, 2018. Přeložili Petr Kalina a Milan Hrabal.

Recenze na sbírku:

Publikace v časopisech:

Dzjuba, Serhij, Dzjuba, Teťana. Poezie. Přel. Rita Kindlerová. Babylon. Literární a výtvarná příloha V. Č.3/XXI 19. listopad 2012.

DZJUBA TEŤANA

Knižní publikace:

Dzjuba, Teťana. Dzjuba, Serhij.  Déšť s tvýma očima. Výbor z básní. Hradec Králové: Milan Hodek, 2018. Černihiv: Desna Poligraf, 2018. Přeložili Petr Kalina a Milan Hrabal.

Recenze na sbírku:

Publikace v časopisech:

Dzjuba, Serhij, Dzjuba, Teťana. Poezie. Přel. Rita Kindlerová. Babylon. Literární a výtvarná příloha V. Č.3/XXI 19. listopad 2012.

Dzjuba, Teťana. Budou hledat úlevu ve vodě. revue Ravt 3/2022. (Ukázka z knihy Déšť s tvýma očima). Dostupné zde: Budou hledat úlevu ve vodě – iTvar.

FRANKO IVAN

Knižní vydání:

FRANKO, Ivan. Uvadlé listí. Přel. Jan Vladislav. BB art. Versus. 1. Praha. 2006.

 

GLADUN DARYNA

Časopisecká vydání

GLADUN, Daryna. budovatelé. Přel. Helena Pazdiorová. Revue Prostor, 2022, roč. XXXIX, č. 117, s. 32.

HADDAD KATRINA

Publikace na internetových portálech

HADDAD, Katrina. Cyklus ukrajinské poezie: Všechno je jako obvykle – Katrina Haddad, Marianna Kijanovska. Texty vybrala Alžběta Knappová. Přeložily: Alžběta Knappová a Marta Burdiak. Psí víno, 19. 6. 2023.

HAVRYLIV TYMOFIJ

Publikace na internetových portálech

HAVRYLIV, Tymofij. U šatach veresnja (ukázka). Přel. Rita Kindlerová. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/32353/havryliv-tymofij-u-satach- veresnja>.

HOLOBOROĎKO VASYL

Publikace v časopisech:

HOLOBORODKO, Vasyl. Zaujat tajemstvím světa. Přel. Tereza Chlaňová. Plav – Ukrajina 1/2011, s. 30-32.

HOROBČUK BOHDAN-OLEH

Publikace na internetových portálech:

HOROBČUK, Bohdan-Oleh. Několik městských krajinek. POBOCZA. Č. 3-4 (37-38) PROSINEC 2009.

HOROVYJ RUSLAN

Publikace v časopisech:

HOROVYJ, Ruslan. Pravda. Přel. Rita Kindlerová. Babylon. Literární a výtvarná příloha IV. Č.5/XXIІ 16. prosince 2013.

HRYCAK JAROSLAV

Publikace na internetových portálech:

HRYCAK, Jaroslav. Žytťa, smerť ta inši nepříjemnosti (ukázka). Přel. Rita Kindlerová. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/25801/hrycak- jaroslav-zytta-smert-ta-insi-nepryjemnosti>.

HRYMYČ MARIJA

Knižní publikace:

HRYMYČ, Marija. Voules-vous čaj, monsieur?.Brno: Větrné mlýny, 2015. Přeložila Oxana Gazdošová a Elena Opletalová.

HUSEJNOVOVÁ OLENA

Publikace v časopisech:

HUSEJNOVOVÁ, Olena. Poezie. Přel. Marie Iljašenko. Plav 4/2014, str. 34-38.

HUTNIČENKO ALLA

HUTNIČENKO, Alla. Neobyčejná povolání. Ilustr. Julija Kolomojec. Přel. Jiřina Dvořáková. Brno: Host 2021. 80 s.

HURHULA IHOR

Publikace v časopisech:

HURHULA, Ihor. Nedostatek synonym. Samota. Palác. Přel. Rita Kindlerová. Babylon. Literární a výtvarná příloha V. Č-8/X 30.dubna 2001.

Publikace na internetových portálech:

HURHULA, Ihor. Pět set. Přel. Věra Nečasová. Na východ 1/2002. Dostupný z: <http://www.navychod.cz/articles.php?filter_cislo2=1/2002>.

HURHULA, Ihor. Krilb. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/10897/hurhula-ihor-krilb>.

 

HUSEJNOVA OLENA

HUSEJNOVA, Olena. Z téhle malé sojky je dnes městský ptáček. Přel. Marie Iljašenko. H7O 2. 3. 2022. Cyklus „A bez války by naše země nebyla“.

CHADDAD KATRINA

Publikace na internetových portálech

CHADDAD, Katrina. Noc cizinců. POBOCZA. Č. 2 (28) ČERVEN 2007.

CHARČENKOVÁ KSENA

Publikace v časopisech:

CHARČENKOVÁ, Kseňa. Snovydy aneb O čem sní ukrajinští spisovatelé. Přel. Alexej Sevruk. Plav 5/2014, s. 38-39; Příběh (úryvek). Přel. Alexej Sevruk. Plav 1/2011, str.48-49.

CHARČENKOVÁ, Kseňa. Příběh. Přel. Alexej Sevruk. Plav – Ukrajina 1/2011, s. 48-49.

CHMELJUK VASYL

Publikace v časopisech:

CHMELJUK, Vasyl. Noc / Ніч.  Přel. Alexej Sevruk  Plav – Vyrvané stránky ukrajinské Prahy 4/2018, s. 41-45.

CHERSONSKIJ BORIS

Knižní publikace:

CHERSONSKIJ, Boris. Rodinný archiv. Autorka koláží: Ljudmyla Chersonská, Přel. Džamila Stehlíková. Nakladatesltví Džamili Stehlíkové 2019.

Recenze:

CHVYLOVYJ MYKOLA

Publikace v časopisech:

CHVYLOVYJ, Mykola. Já (Romantika). Přel. Kristýna Kovbová. Plav – Ukrajina 1/2011, s. 15-18.

IRVANEC OLEKSANDR

Publikace v časopisech:

IRVANEC, Oleksandr. Play the game. Texty č. 45, zima 2007/08, str. 8-15, 18-19.

IRVANEC, Oleksandr. Svět pokrájený na kolečka. Přel. Marie Iljašenko. H7O 2. 3. 2022. Cyklus „A bez války by naše země nebyla“.

IZDRYK JURIJ

Publikace v časopisech:

IZDRYK, Jurij. Životopis autisty (úryvek). Ukrajinský žurnál, české vydání /2006, str. 69-70. Dostupný z: <http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_cze_01.pdf>.

IZDRYK, Jurij. Voccek. Přel. Petra Grycová. Пороги. Літературно-політичний двотижневик для українців у Чеській Республіці. No 20-21/ 2012, стор. 17-19.

IZDRYK, Jurij. Voda. Přel. Alexej Sevruk. Plav 5-6/2012, s. 56-59.

IZDRYK, Jurij. Okupace. Přel. Markéta Poledníková. Proudy 1/2021.

Publikace na internetových portálech:

IZDRYK, Jurij. 7 stupňů svobody. POBOCZA. Č. 4 (34) PROSINEC 2008.

JACENKO PETR

Publikace v časopisech:

JACENKO, Petr. Vůně pečiva a svařeného mléka. Přel. Alexej Sevruk. Rozrazil 38/březen-duben 2011, str. 90-93.

JACKANIN IVAN

Knižní překlady:

JACKANIN, Ivan. Asfaltový hoch. Přel. Rita Kindlerová. Praha: Volvox Globator 2020.

JAKYMČUKOVÁ LJUBOV

Publikace v časopisech:

JAKYMČUKOVÁ, Ljubov. Meruňky Donbasu. Přel. Alexej Sevruk. Tvar 2/2018, str. 8. Dostupný z: <https://itvar.cz/obtydenik/2018/2> (k textům se dostanou pouze předplatitelé časopisu).

JAKYMČUKOVÁ, Ljubov. Meruňky Donbasu. Překladatel neuveden. Rozstaje.

JAKYMČUKOVÁ, Ljubov. Ňam a válka I. Přel. Alexej Sevruk. Psí víno.

JAKYMČUKOVÁ, Ljubov. Ňam a válka II. Přel. Alexej Sevruk. Psí víno.

JAKYMČUKOVÁ, Ljubov. Ňam a válka III. Přel. Alexej Sevruk. Psí víno.

Rozhovory s Ljubov Jakymčukovou:

O meruňkách z Donbasu. Ljubov Jakymčukovou válka naučila manipulovat s lidmi. Novinky.cz. 15. 2. 2018. Rozhovor vedl  Alex Švamberk, Halyna Buhay.

Prezentace poezie Ljubov Jakymčukové v kavárně FRA:

Ljubov Jakymčuk (Ukrajina). Meruňky Donbasu (Čtení + debata). Kavárna Fra. Sobota 25. listopadu 2017, 19.30. Moderuje Halyna Babak, tlumočí Alexej Sevruk.

JAREMČUK OLESJA

Publikace v časopisech:

JAREMČUK, Olesja. Zkouška vzdáleností.Přel. Radko Mokryk. NaVýchod 2/2017, str.8-11.

JAREMČUK, Olesja. Naučit děti snít. Přel. Radko Mokryk.  NaVýchod 3/2017. str. 4-9.

JAREMČUK, Olesja. Kde je máma? Přel. Radko Mokryk.  NaVýchod 4/2017. str. 12-17.

JAREMČUK, Olesja. Rány. Přel. Radko Mokryk.  NaVýchod 2/2018. str.5-10.

JAREMČUK, Olesja. Jablka zapomenutého sadu. Přel. Linda Heinigová. 4/2018. str. 30–33.

JAVORIVSKYJ VOLODYMYR

JAVORIVSKYJ, Volodymyr. Marie z Černobylu. Praha: Odeon, 1990. Přeložila Dagmar Dvořáková. Obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Jiří Rathouský.

KALYTKO KATERYNA

Publikace v časopisech:

KALYTKO, Kateryna. Martyn (úryvek), přel. Radko Mokryk, Karolína Juráková. NaVýchod, 2/2018. str. 35-36.

KALYTKO, Kateryna. Dračí královna, přel. Veronika Cenková. Proudy 1/2021.

KALYTKO, Kateryna. Je slšet kameny mluvit. Básně z války I., přel. Rita Kindlerová. Babylon 12. 4. 2022.

KAMAJEV JURIJ

Publikace na internetových portálech

KAMAJEV, Jurij. Med z dikalonom (ukázka). Přel. Rita Kindlerová. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/25805/kamajev-jurij-med-z- dikalonom>.

KARPA IRENA

Publikace v časopisech:

KARPA, Irena. Perleťový porno. Přel. Jan Jeništa. Babylon. Literární a výtvarná příloha VІ. Č-9/XV 29. května 2006.

Publikace na internetových portálech

KARPA, Irena. Perlamutrove porno. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/19549/karpa-irena-perlamutrove-porno>.

KAZANSKYJ DENYS

KAZANSKYJ, Denys. Černá horečka. 5. 6. 2016 17:13. Přeložila Karolina Juráková a kolektiv studentů: Daria Polishchuk, Michaela Mušinková, Lidiya Dorosh. Hospodářské noviny 5. 6. 2016.

KIJANOVSKA MARIANNA

Knižní publikace:

KIJANOVSKA, Marianna. Hra na živou. Brno: Větrné mlýny, 2015. Přeložila Jiřina Dvořáková.

Publikace na internetových portálech:

KIJANOVSKA, Marianna. Cyklus ukrajinské poezie: Všechno je jako obvykle – Katrina Haddad, Marianna Kijanovska. Texty vybrala Alžběta Knappová. Přeložily: Alžběta Knappová a Marta Burdiak. Psí víno, 19. 6. 2023.

KIVA ILJA

KIVA, Ilja. Při výstupu a nástupu… Přel. Marie Iljašenko. H7O 2. 3. 2022. Cyklus „A bez války by naše země nebyla“.

KLYMENKO OLEKSANDR

Knižní publikace:

KLYMENKO, Oleksandr. Nejlepší dny. Přel. Nikola Dědinová, Karolina Juráková, Diana Koytyuk, Dagmar Ostřanská, Daria Polishchuk. Brno: Větrné mlýny 2015.

KOBYLJANSKA OLHA

Publikace na internetových portálech

KOBYLJANSKA, Olha. Valse mélancolique (ukázka). Přel. Rita Kindlerová. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/30215/kobyljanska-olha- valse-melancolique>.

KOCAREV OLEH

Knižní publikace:

KOCAREV, Oleh. Černý chleba, bílá velryba. Přel. Alexej Sevruk, Jekaterina Gazukina. Brno: Větrné mlýny, 2015.

KOCAREV, Oleh. Chaplinovo náměstí. / КОЦАРЕВ, Олег. Площа Чарлі Чапліна. Městská knihovna v Praze 2018, Přel. Miroslav Tomek.

Publikace v časopisech:

KOCAREV, Oleh. Poezie. Přel. Jekaterina Gazukina. Plav 4/2014, str. 14-16.

Publikace na internetových portálech

KOCAREV, Oleh. Reggae pro strejdu Sašu. POBOCZA. Č. 1 (31) BŘEZEN 2008.

KONONENKO JEVHENIJA

Knižní publikace:

KONONENKO, Jevhenija. Poslední přání. Přel. Jiřina Dvořáková. Brno: Větrné mlýny 2015.

KONONENKO, Jevhenija.Katovo poslední přání. Přel. Jiřina Dvořáková. Volvox Globator 2020.

 • Recenze: Alexej Sevruk. Drobné črty k portrétu doby (Kononenko, Jevhenija. Katovo poslední přání.Z ukrajinského originálu Ostanně bažanňa (2015) přeložila Jiřina Dvořáková.1. vydání. Praha: Volvox Globator, 2020. 132 stran.). Plav 4/2021. Rukopis ruských revolucionářek.

Publikace v časopisech:

KONONENKO, Jevhenija. Poslední přání. Přel. Jiřina Dvořáková. Respekt, č. 27/2015, s. 70-79.

Texty o Jevheniji Kononenko v češtině:

Vystoupení Jevhenije Kononenko v rámci Měsíce autorského čtení v Brně 2015:

 • Záznam literárního čtení: Jevhenija Kononenko. MAČ. Dostupné zde. 9.7. 2015.
 • MAČ/Мач 2015 – Jevhenija Kononenko / Євгенія Кононенко. Dostupné zde.

KOROLEVOVÁ NATALENA

Publikace v časopisech:

KOROLEVOVÁ, Natalena. Knoflíky. Přel. Petra Grycová. Plav – Vyrvané stránky ukrajinské Prahy 4/2018, s. 21-24.

KOSAČ JURIJ

Publikace v časopisech:

KOSAČ, Jurij. Kiwi-kiwi. Přel. Miroslav Tomek. Plav – Vyrvané stránky ukrajinské Prahy 4/2018, s. 25-29.

KRUEGER VANO

Knižní publikace:

KRUEGER, Vano. Poslední Leninův polibek. Přel. Miroslav Tomek. Fra 2018.

Publikace v časopisech:

KRUEGER, Vano. Poezie. Přel. Miroslav Tomek. Plav 4/2014, str. 39-44.

Publikace na internetových portálech:

KRUEGER, Vano. Nižna posmiška Beriji (ukázka). Přel. Miroslav Tomek. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/36041/krueger-vano-nizna-posmiska- beriji>.

KRUK HALYNA

Knižní publikace:

KRUK, Halyna. / КРУК, Галина. Zvládnu udělat ještě dva kroky / Чи зможу я піти два кроки далі. Ilustrace Mariana Mikitiuk. Překlad z ukrajinštiny Alexej Sevruk. Redakce českého překladu Tomáš Gabriel. Nakladatelství Dusot 2023.

On-line publikace:

KRUK, Halyna. My všichni, Evropo, jsme hluboce zneklidněni. Přel. Marie Iljašenko. H7O 2. 3. 2022. Cyklus „A bez války by naše země nebyla“.

KURYKO-AHIJENKO VIRA

Časopisecké publikace:

KURYKO-AHIJENKO, Vira. Jaderná askeze za válečného stavu. A2 14–15/2023. Literární příloha, s. I–II.  Z ukrajinského originálu Ядерний аскетизм воєнного стану přeložil Miroslav Tomek (redakčně zkráceno).

KURYKO, Vira. Často mi říkají: „Aspoň nemáte děti.“ Příběh ženy, která nemůže být s láskou svého života . Heroine. 24. července 2023. On-line formát. Z ukrajinského originálu Як день, так ніч, чоловіче přeložila Alexandra Vojtíšková.

 

LAJUK MYROSLAV

Publikace v časopisech:

ESEJISTIKA:

LAJUK, Myroslav. Spoutáni tělem, vázáni povinností. A2 14–15/2023. Literární příloha, s. III–IV.  Z ukrajinského originálu Ув´язнені обов´язком біля ув´язнених тілом přeložil Miroslav Tomek.

LAJUK, Myroslav. Tištěná verze: Jak Ukrajinky rodí v době války. Heroine 2023/2, s. 88–96, on-line verze: Krvácení jsem si nějak zastavila sama, říká Anna, která musela rodit potají a bez lékaře.

Heroine. 3. srpna 2023. Z ukrajinského originálu Я переступаю через пуповину. Як українки народжують під час війни.  přeložil Alexej Sevruk. (redakčně zkráceno).

POEZIE:

LAJUK, Myroslav. Básně. Přel. Helena Pazdiorová. Texty, 2018, roč. XXII., č. 77, s. 8–12.

LAJUK, Myroslav. Básně ze sbírky Metrofobie. Přel. Helena Pazdiorová.  Aluze, 2016, roč. XVIII., č. 1–2, s. 68–72.

LAJUK, Myroslav. Mléči! Přel. Alexej Sevruk. Plav 4/2014, s. 30-33.

LAZUTKIN DMYTRO

Publikace na internetových portálech

LAZUTKIN, Dmytro. POBOCZA. Č. 3 (29) ZÁŘÍ 2007.

LAZUTKIN, Dmytro. zvedací mosty. Přel. Marie Iljašenko. H7O 2. 3. 2022. Cyklus „A bez války by naše země nebyla“.

LAZUTKIN, Dmytro. Laboratorní práce. Přel. Marie Iljašenko. H7O 2. 3. 2022. Cyklus „A bez války by naše země nebyla“.

LESIV ANDRIJ

Knižní publikace:

LESIV, Andrij. ROMANYŠYN, Romana. Nahlas, potichu, šeptem . Přel. Helena Pazdiorová. Praha: Argo 2019.

LESIV, Andrij. ROMANYŠYN, Romana. Tak to vidím . Přel. Jiřina Dvořáková. Praha: Argo 2019.

LEVYCKYJ VASYL SOFRONIV

LEVYCKYJ, Vasyl Sofroniv. Tahle ne… Přel. Jekaterina Gazukina. Plav – Vyrvané stránky ukrajinské Prahy 4/2018, s. 37-40.

LJATURYNSKÁ OKSANA

Knižní vydání:

LJATURYNSKÁ, Oksana. Cesty. Výbor z díla, vybrala, uspořádala a úvodní stať napsala Alena Morávková.

 

LESIV Andrij

Knižní publikace:

LESIV, Andrij. ROMANYŠYN, Romana. Nahlas, potichu, šeptem . Přel. Helena Pazdiorová. Praha: Argo 2019.

LESIV, Andrij. ROMANYŠYN, Romana. Tak to vidím. Přel. Jiřina Dvořáková. Praha: Argo 2019.

LJUBKA ANDRIJ

Publikace v časopisech:

LJUBKA, Andrij. Poezie. Přel. Alexej Sevruk. Пороги. Культурно-політичний часопис для українців у Чеській Республіці. Тематичний літературний -номер. No17-18/2013, стор. 6-9.

LJUBKA, Andrij. Poezie ze sbírky „Čtyřicet dolarů plus spropitné“. Přel. Alexej Sevruk. Psí víno č. 65/2013, str. 10-14. Dostupný z: <http://www.psivino.cz/dudek/wp-content/uploads/e- PV65.pdf>.

Publikace na internetových portálech:

LJUBKA, Andrij. Elton John. POBOCZA. Č. 2 (36) ZÁŘÍ 2009.

MACHNO VASYL

Publikace v časopisech:

MACHNO, Vasyl. Venezia Express. Přel. Tomáš Vašut. Texty č. 46, léto 2008, str. 13, 15-18. Dostupný z: <http://texty.kotrla.com/pdf/texty_46.pdf>.

MACHNO, Vasyl. Signet Marmarošský, Would You Stop Loving Her If Now She Is a Lesbien?, Říká se, Balada o 8 básních, Marnotratný syn (básně). Přel. Tomáš Vašut. Texty č. 53, zima 2010/11, str. 19-22. Dostupný z: <http://texty.kotrla.com/pdf/texty_53.pdf>.

MALAŇUK JEVHEN

Knižní publikace:

MALANJUK, Jevhen. Pod cizím nebem. Uspořádala Alena Morávková. Přel. Tomáš Vašut, Václav Daněk. Praha: Ukrajinská iniciativa, 2004.

Publikace v časopisech:

MALANJUK, Jevhen. Zkušenost, To syn se ptá. Přel. Tomáš Vašut. Texty č. 32, zima 2003-2004, str. 27. Dostupný z: <http://texty.kotrla.com/pdf/texty_32.pdf>.

MALANJUK, Jevhen. Poezie. Přel. Tomáš Vašut. Listy č. 1/ 2005, roč. XXXV. Dostupný z: <http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=051&clanek=obsah>.

MALIHONOVÁ ANNA

Publikace v časopisech:

MALIHONOVÁ, Anna. Poezie. Přel. Tereza Chlaňová. Plav 4/2014, str. 11-13.

Překlady v rukopisech

MALJARČUK(OVÁ) TAŇA

Knižní vydání:

MALJARČUK, Taňa. Bestiář. Přel. kolektiv překladatelů. Brno: Větrné mlýny, 2018. 430 s.

Recenze:

Publikace v časopisech:

MALJARČUK, Taňa. Doba děti. Přel. Jasna Skotáková. Пороги. Культурно-політичний часопис для українців у Чеській Республіці. Тематичний літературний номер. No17-18/2013, стор. 18-21.

MALJARČUK, Taňa. Sus domestica. Přel. Jan Hanáček. Aluze 2016.

MALJARČUK, Taňa. Kukuřice. Přel. Hana Mrázková. In: PECHAL, Zdeněk a kol. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. Olomouc: VUP, 2014.ISBN 978-80-244-3924-2.

MALJARČUK, Taňa. Rádio. Přel. Hana Mrázková. In: PECHAL, Zdeněk a kol. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. Olomouc: VUP, 2014. ISBN 978-80-244-3924-2.

MALJARČUK, Taňa. Canis familiaris. Přel. Ulyana Masliy. Aluze 2016.

MALJARČUK, Taňa. Gallus Domesticus. Přel. Taťjana Durická. Aluze 2016.

MALJARČUK, Taňa. Aurelia aurita (medúza). Přel. Helena Kolářová. Aluze 1/2017, str. 41-59.

MALARČUK, Taňa. Žáby v moři. Přel. Petra Liebl. Proudy 2/2019.

MALJARČUK, Taňa. Žáby v moři. Přel. Eva Reutová. Proudy 2/2019.

MALJARČUK, Taňa. Jíst a pít. Přel. Rita Kindlerová. Revue Ravt. Webový magazín Tvaru, 3/2022.

Záznamy z literárních čtení:

Taňa Maljarčuk v Praze (9. 10. 2013). Čtení Tani Maljarčuk v Praze se konalo 9. října 2013 v Galerii Monmartre. Setkaní uspořádala Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Českou asociací ukrajinistů.Více o akci + fotografie zde. Záznam akce zde.

MARKUS, Valerij

MARKUS, Valerij. Stopy na cestě. Autentický příběh mladého muže, který bojuje za Ukrajinu. Přeložily Rita Knidlerová a Eva Reutová. Familium s.r.o. 2022.

MASLOVA OKSANA

MASLOVA, Oksana. Společenstvo ztracených rukaviček. Ilustrovala Iryna Potapenko. Přeložili Tereza a František Chlaňovi. Euromedia Group, 2023. + Audiokniha – ukázka zde.

MATIJAŠ BOHDANA

Publikace na internetových portálech:

MATIJAŠ, Bohdana. POBOCZA. Č. 4 (34) KVĚTEN 2009. Dostupný z:<http://kwartalnik-pobocza.pl/pob35/cz/bmatijas_cz.html>.

MATIOSOVÁ MARIJA

Publikace v časopisech:

MATIOSOVÁ, Marija. Úryvek z novely Jurijana a Dovhopol. Přel. Lucie Doleželová. In: PECHAL, Zdeněk a kol. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. Olomouc: VUP, ISBN 978-80-244-3924-2.

MATIOSOVÁ, Marija. Sladká Darusja. Přel. Věra Lendělová. Plav – Ukrajina 1/2011, s. 41-45.

MAZURENKO HALJA

Knižní vydání:

MAZURENKO, Halja. Akvarely. Přel. Václav Daněk. Sdružení Ukrajinek v ČR. 1. Praha. 2005.

MELNYKIV ROSTYSLAV

Publikace na internetových portálech

MELNYKIV, Rostyslav. POBOCZA. Č. 2 (32) ČERVEN 2008.

MIĎANKA PETRO

Knižní publikace:

MIĎANKA, Petro. Užhorodské kavárny. Praha: Ukrajinská iniciativa, 2004. Přeložil Tomáš Vašut.

MIĎANKA, Petro. Marmarošská reneta. Brno: Větrné mlýny, 2015. Přeložila Věra Lendělová.

Publikace v časopisech:

MIĎANKA, Petro. „Exotický pták“ ukrajinské poezie (5 básní). Přel. Tomáš Vašut. Literární noviny XII /31, 2001. V zakarpatském areálu (ukázky básní z připravované knihy). Přel. Tomáš Vašut. Literární noviny XV/ 40, 2004

MIĎANKA, Petro. Vy Rusíni i vy malé Rusínky. Přel. Tomáš Vašut. Texty č. 23, podzim 2001, str. 26. Dostupný z: <http://texty.kotrla.com/pdf/texty_23.pdf>.

MIĎANKA, Petro. V zapadlém koutě staré Evropy. Přel. Věra Lendělová. Respekt, č. 27/2015, s. 87.

Publikace na internetových portálech

MIĎANKA, Petro – básně. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/15569/midjanka-petro-basne>.

MIĎANKA, Petro – básně. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/15569/midjanka-petro-basne>.

MYCHALICYNA KATERYNA

MYCHALICYNA, Kateryna. Kdo roste v parku. Přel. Rita Kindlerová. Ilustr. Oksana Bula. Brno: Host 2020, 40 s.

MYCHALICYNA, Kateryna. Kdo roste v lese. Přel. Rita Kindlerová. Ilustr. Oksana Bula. Brno: Host 2020, 44 s.

MYCHED OLEKSANDR

Knižní vydání:

MYCHED, Oleksandr. Machrovismus. Pohádky konce světa. Přel. Helena Pazdiorová. Brno: Větrné mlýny, 2015.

NEBORAK VIKTOR

Publikace v časopisech:

NEBORAK, Viktor. Monolog před oponou. Přel. Rita Kindlerová. Babylon. Literární a výtvarná příloha V. Č- 8/X 30.dubna 2001.

NEBORAK, Viktor. Lvovské legendy. Přel. Rita Kindlerová. Babylon. Literární a výtvarná příloha VІ. Č-8/X 30.dubna 2001.

Publikace na internetových portálech:

NEBORAK, Viktor –portrét autora z básnické tvorby. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/10899/neborak-viktor-portret-autora-z- basnicke-tvorby>.

NESTAJKO VSEVOLOD

Publikace v časopisech:

NESTAJKO, Vsevolod. Podivuhodné příběhy z lesní školy (úryvky). Přel. Eva Reutová. Proudy 1/2021.

OLŽYČ OLEH

Knižní vydání:

OLŽYČ, Oleh. Ikarův pád. Výbor z díla. Vybrala, uspořádala a úvodní stať napsala Alena Morávková. Praha: Vydalo Sdružení Ukrajinek v České republice, 2011.

PAHUŤAKOVÁ HALYNA

Publikace ve výborech:

PAHUŤAKOVÁ, Halyna. Svedli naši Haničku. Přel. Juraj Giac. In: Ukrajina, davaj, Ukrajina! Uspořádali Marko Robert Stech a Lucie Řehoříková, Brno: Větrné mlýny 2012, s. 473-474.

PAHUŤAKOVÁ, Halyna. Dívej se zpátky. Přel. Juraj Giac. In: Ukrajina, davaj, Ukrajina! Uspořádali Marko Robert Stech a Lucie Řehoříková, Brno: Větrné mlýny 2012, s. 477-479.

PETROSAŇAKOVÁ HALYNA

Knižní vydání:

PETROSAŇAKOVÁ, Halyna. Let balonem. Přel. Tereza Chlaňová. Brno: Větrné mlýny, 2015, 25 s. Báseň „Přešli jsme hranici“ je dostupná zde.

Publikace v časopisech:

PETROSAŇAKOVÁ, Halyna. Nouzový vchod. Přel. Marie Podobová. Plav 1/2011.

Publikace ve výborech:

PETROSAŇAKOVÁ, Halyna. Navždy zůstat ve škole dominikánek poblíž Vídně, Přešli jsme hranici. In: Bludné kořeny = Wayward Roots. Výbor ze současné slovanské poezie = Anthology of contemporary Slavic poetry. Robert Hýsek, Matthew Sweney (eds.). Přel. Tereza Chlaňová. Olomouc 2014.

PIDMOHYLNYJ VALERJAN

Knižní vydání:

PIDMOHYLNYJ, Valerjan. Město. Přel. Miroslav Tomek. Brno: Větrné mlýny 2019, 416 s.

Recenze:

Rozhovor s překladatelem:

Publikace v časopisech:

PIDMOHYLNYJ, Valerjan. Syn. Přel. Věra Nečasová. Babylon. Literární a výtvarná příloha ІV. Č-9/XV 29. května 2006.

PIDMOHYLNYJ, Valerian. Existenční otázka. Přel. Miroslav Tomek. Plav – Ukrajina 1/2011, s. 19-23.

PLJUŠČ, LEONID

Knižní publikace:

PLJUŠČ, LEONID. Na karnevalu dějin. Praha: Triáda, 2018. 1. vydání. Překlad z ruského originálu: Martin Vrba. Doslov k českému vydání napsala Oksana Zabužková. Poznámky s přihlédnutím k ostatním jazykovým verzím doplnily Hana Kosáková a Tereza Chlaňová. Doslov z ukrajinšitiny přeložila Rita Kindlerová.

Rozhlasové pořady o knize:

 • Vratislav Färber. Leonid Pljušč. Na karnevalu dějin. Český rozhlas Vltava. Mozaika. Podrobnější informace naleznete zde.

Zprávy a recenze:

 • Nakladatelství Triáda. Přežil brežněvovské psychiatrické věznění a stal se symbolem svobodné Ukrajiny. Oko Kosmasu. Text zde.

Časopisecké publikace:

PLJUŠČ, Leonid. Na karnevalu dějin (úryvek). Přel. Martin Vrba. Navýchod 3/2018. + o něm: Ukrajinský disident na karnevalu dějin. Autorka textu: Hana Kosáková. Navýchod 3/2018.

PROCJUK STEPAN

Publikace ve sbornících, antologiích apod.:

PROCJUK, Stepan. Úryvek z prózy Totem. Přel. Marie Janíčková. In. PECHAL, Zdeněk a kol. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. Olomouc: VUP, ISBN 978-80-244-3924-2.

PROCHASKO, TARAS

Knižní vydání:

PROCHASKO, Taras. Jinací. Přel. Jekaterina Gazukina, Alexandra Stelibská. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012, 208 s.

PROCHASKO, Taras. Jetotak. Přel. Jekaterina Gazukina, Alexandra Vojtíšková, Miroslav Tomek, Tereza Chlaňová, Marie Iljašenko, Rita Kindlerová. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2020.

Publikace v časopisech:

PROCHASKO, Taras. Jinací. Přel. Jekaterina Gazukina, Alexandra Stelibská. A2, č. 19/2009. Dostupný z: <https://www.advojka.cz/archiv/2009/19/jinaci>.

PROCHASKO, Taras. Neprostí. Přel. Rita Kindlerová. Literární noviny, 2003, č. 44, str. 14. .

PROCHASKO, Taras. Port Frankovsk. Přel. Tomáš Vašut. Ukrajinský žurnál, české vydání /2007, str. 72-73. Dostupný z: <http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_cze_02.pdf>.

PROCHASKO, Taras. Jinací (úryvek). Přel. Jekaterina Gazukina, Alexandra Stelibská. Пороги. Літературно- політичний двотижневик для українців у Чеській Республіці. No 20-21/ 2011, стор.13.

PROCHASKO, Taras. Essai de déconstruction. Přel. Marie Iljašenko. Plav.07-08/2011, str. 26-32.

PROCHASKO, Taras. Jinací (úryvek). Přel. Jekaterina Gazukina, Alexandra Stelibská. Plav – Ukrajina 1/2011, s. 50- 54.

PROCHASKO, Taras. Deník. Jinací (úryvky). Přel. Jekaterina Gazukina a Alexandra Stelibská. Respekt, č. 27/2015, s. 80-83.

Publikace na internetových portálech

PROCHASKO, Taras. „Halič“ FM, recenze a ukázka. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/13847/prochasko-taras-halic-fm-recenze-a-ukazka>.

PROCHASKO, Taras „Halič“ FM, recenze a ukázka. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/13847/prochasko-taras-halic-fm-recenze-a-ukazka>.

PROCHASKO, Taras. Jinací (ukázka). Přel. Jekaterina Gazukina, Alexandra Stelibská. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/31211/prochasko- taras-jinaci>.

RAFEJENKO VLADIMIR/VOLODYMYR

Knižní publikace:

RAFEJENKO, Vladimir. Dlouhé časy. Přel. Jekaterina Gazukina, Tereza Chlaňová. Brno: Větrné mlýny, 2019.

Recenze na knihu:

 • Jana Kitzlerová. Městská balada. Vladimir Rafejenko: Dlouhé časy. Tvar 7/2020, s. 22. Pro předplatitele časopisu dostupné zde.
 • Knihkupectví Přístav. 19. 4. 2022. Dostupné zde.
 • Vít Kremlička. Literární mistrovství: Rafejenkovy Dlouhé časy zpracovávají traumata z války v Donbasu. Reflex, 31. 10. 2019. Dostupné zde.
 • Michal Špína. Vladimir Rafejenko. Dlouhé časy. A2, rubrika Minirecenze, 5/2020. Dostupné zde.
 • Miroslav Tomek. Válka jako imaginace. Host. Literární měsíčník, leden 2020, s. 69-70. Dostupné zde.

Publikace v časopisech:

RAFEJENKO, Vladimir. Dlouhé časy (ukázka). Přel. Jekaterina Gazukina, Tereza Chlaňová. Plav – Dystopiana 10/2018, s. 51-54.

RAFEJENKO, Vladimir. Ptáci posledního léta. Přel. Petra Liebl. Proudy 2/2019.

RAFEJENKO, Vladimir. Ptáci posledního léta. Přel. Eva Reutová. Proudy 2/2019.

RAFEJENKO, Vladimir. Ukázka z českého překladu románu Dlouhé časy (povídka Pivo a cigarety). Přel. Jekaterina Gazukina, Tereza Chlaňová. Proudy 1/2019.

RAFEJENKO, Vladimir. Descartův démon. Přel. Jekaterina Gazukina, Tereza Chlaňová. Plav – Globální literatura 10/2020,  s. 24-29.

Rohovory pro média, zprávy v médiích apod.:

 • Potřeboval jsem pohádku pro dospělé, kde se strach změní v radost a naději. Rozhovor s autorem vedla Petra Kultová. Dostupné zde: https://vltava.rozhlas.cz/potreboval-jsem-pohadku-pro-dospele-kde-se-strach-zmeni-v-radost-a-nadeji-rika-7901931. Radio Praha, Art Café. 24. 4. 2019.
 • Panáček v říši mluvenéh slova: http://mluveny.panacek.com/radiodokument/209401-artcafe-dlouhe-casy-2019.html. 
 • Stojíme na pokraji velkých zkoušek, které se stanou tavicím kotlem současného lidstva (ukázka z románu Dlouhé časy + rozhovor Hany Kosákové a Terezy Chlaňové). Bubínek revolveru, 6. 5. 2019. Dostupné zde.
 • Rusky už nenapíšu ani řádek, říká ukrajinský spisovatel Vladimir Rafejenko. Rozhovor vedla Marci Shoreová. Přeložil Libor Dvořák. 18. 8. 2022. Novinky.cz. Dostupné zde.
 • Ukrajinský (kdysi ruskojazyčný) autor z Donbasu V. Rafejenko k ruské agresi. My a Ukrajina. O historii i současnosti česko-ukrajinských vztahů. 12. 8. 2022. Dostupné zde.
 • Rafejenkova pohádka o válce pro dospělé. Rozhovor s ukrajinským spisovatelem Vladimirem Rafejenkem. Rozhovor vedla Hana Kosáková. Babylon, 18. 6. 2019. Úryvek z rozhovoru dostupný zde.
 • Vladimir Rafejenko. Větrné mlýny. MAČ 2015. Video dostupné zde.
 • Vladimír Rafejenko. Jediná věc, která mě překvapuje, je, že jsme schopni obchodovat s nepřítelem. MAČ365, 2. 5. 2022. Dostupné zde.

Videa z literárních akcí (literární čtení, předávání literárních cen apod.):

 • Video z předávání literární ceny Visegrad Eastern Partnership Literary Award, které se konalo 11. 4. 2019 ve Studentském klubu Celetná (Celetná 20, Praha 1) v 18:00. Video je dostupné zde.
 • Vladimir Rafejenko. Písně o smrti a lásce. Author´s Reading Month 2019. Video je dostupné zde.
 • Pozdrav autora z Ukrajiny pro Noc literatury 2020. Video je dostupné zde.
 • Eva Reutová, vítězka 3. překladatelské soutěže z ukrajinského jazyka do českého jazyka, čte svůj vítězný překlad povídky ukrajinského spisovatele Volodymyra Rafejenka Ptáci loňského léta. Video je dostupné zde.

ROMANYŠYN ROMANA

Knižní publikace:

ROMANYŠYN, Romana. LESIV, Andrij. Nahlas, potichu, šeptem. Přel. Helena Pazdiorová. Praha: Argo 2019.

LESIV, Andrij. ROMANYŠYN, Romana. Tak to vidím . Přel. Jiřina Dvořáková. Praha: Argo 2019.

RUSINA OLJA

RUSINA, Olja. Little Mariupol. A2 14–15/2023. Literární příloha, s. V–VI. Z ukrajinského originálu Little Mariupol přeložil Alexej Sevruk.

SAMČUK ULAS

Publikace v časopisech:

SAMČUK, Ulas. Avs-Fin. Přel. Karolina Juráková. Plav – Vyrvané stránky ukrajinské Prahy 4/2018, s.30-36.

Diplomové práce věnované autorovi v českém jazyce:

SANČENKO ANTON

Publikace v časopisech:

SANČENKO, Anton. Sejdeme se u kašny. Úryvek z knihy Barkaroly. Přel. Alexej Sevruk. Plav 12/2012, s. 43-45.

Publikace na internetových portálech

SANČENKO, Anton. Vesillja z Jevropoju. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/24657/sancenko-anton-vesillja-z-jevropoju>.

SANČENKO, Anton. Narysy bursy (ukázka). iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/29837/sancenko-anton-narysy-bursy>.

Publikace ve sbornících, antologiích apod.:

SANČENKO, Anton. Úryvky z prózy Нариси бурзи (Na cvičišti, Ta-tance). Přel. Anna Dostálová. In: PECHAL, Zdeněk a kol. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. Olomouc: VUP, ISBN 978-80-244-3924-2.

SEMENČUK HRYHORIJ

Knižní publikace:

SEMENČUK, Hryhorij. More. Brno: Větrné mlýny, 2015. Uspořádala a z ukrajinštiny přeložil Alexej Sevruk.

Publikace v časopisech:

SEMENČUK, Hryhorij. Poezie. Alexej Sevruk. Plav 4/2014, str. 48-51.

SENCOV OLEH

SENCOV, Oleh. Kronika jedné hladovky. Přel. Libor Dvořák. N-media 2020.

SITALO SOFIJA

Publikace na internetových portálech

SITALO, Sofija. Nedělej si starosti, já si nedělám. POBOCZA. Č. 2 (36) ZÁŘÍ 2009.

SLAPČUK VASYL

Publikace na internetových portálech

SLAPČUK, Vasyl. Bdžolynyj Boh i Bdžoleňatko (ukázka). Přel. Rita Kindlerová. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/27987/slapcuk-vasyl- bdzolynyj-boh-i-bdzolenatko>.

SLYVYNSKYJ OSTAP

Publikace na internetových portálech:

SLYVYNSKYJ, Ostap. Christmasutra. POBOCZA. Č. 2 (32) ČERVEN 2008.

SŇADANKO NATALKA

Knižní vydání:

SŇADANKO, Natalka. Sbírka vášní aneb Dobrodružství mladé Ukrajinky. Přel. Rita Kindlerová. Zlín: Kniha Zlín, 2011, 248 s.

SŇADANKO, Natalka.  Sezónní výprodej blondýnek. Brno: Větrné mlýny, 2015. Přeložila Kristýna Juřenová a Alexandra Stelibská.

Publikace na internetových portálech

SŇADANKO, Natalka. Sbírka vášní aneb Dobrodružství mladé Ukrajinky (ukázka). Přel. Rita Kindlerová. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/29297/snadanko-natalka-sbirka-vasni-aneb-dobrodruzstvi-mlade-ukrajinky>.

Publikace na internetových portálech

SŇADANKO, Natalka. Stylová domácí zoologie aneb Teorie státního převratu (úryvek). Přel. Věra Nečasová. Ukrajinský žurnál, české vydání /2006, str. 58-59. Dostupný z: <http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_cze_01.pdf>.

STACHIVSKÁ JULIJA

Publikace v časopisech:

STACHIVSKÁ, Julija. Poezie. Přel. Petra Grycová. Plav 4/2014, str. 45-47.

STEFANOVYČ OLEKSA

Knižní publikace:

Hlasy dvou básníků. Výbor z básní Jurije Darahana a Oleksy Stefanovyče. Básně z ukrajinského originálu přeložili Tereza Chlaňová, Matěj Lipavský, básně Oleksy Stefanovyče z ukrajinského originálu podle překladu Aleny Morávkové přebásnil Václav Daněk. Ilustrace Matěj Lipavský. Praha: Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, Česká asociace ukrajinistů, 2018. Viz také zde.

Recenze:

STRONGOWSKI ELIAH

Publikace v časopisech:

STRONGOWSKI, Eliah. Poezie. Přel. Miroslav Tomek. Plav 4/2014, str. 20-23.

STUS VASYL

Publikace v časopisech:

STUS, Vasyl. Bud ve střechu, šílená, vzteklá duše! Přel. Tereza Chlaňová. Plav – Ukrajina 1/2011, str. 28-29.

SŤAŽKINA OLENA

Publikace v časopisech:

SŤAŽKINA, Olena. Nebe „San Gabriela“. Přel. Alexej Sevruk. A2 18/2022.

ŠEVČENKO TARAS

Knižní vydání:

ŠEVČENKO, Taras. Kacíř. Přel. Zdena Bergrová. Sdružení Ukrajinek v ČR. Praha. 2005.

ŠEVELJOV JURIJ

Publikace v časopisech:

ŠEVELJOV, Jurij. Haškiana-Švejkijana. Přel. Rita Kindlerová. Babylon. Literární a výtvarná příloha IV. Č.3/XXI 19. listopad 2012.

ŠUVALOVOVÁ IRYNA

Publikace v časopisech:

ŠUVALOVOVÁ, Iryna. Poezie. Přel. Petra Grycová. Plav 4/2014, str. 17-19.

ŠYNKARENKO OLEH

Publikace v časopisech:

ŠYNKARENKO, Oleh. Bandera distortion (ukázka z románu). Přel. Klára Trávníčková, Adéla Mikešová. Proudy 1/2020.

TARAN LJUDMYLA

Publikace na internetových portálech:

TARAN, Ljudmyla. Artemida z lanňu ta inši novely (ukázka). Přel. Rita Kindlerová. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/27371/taran-ljudmyla- artemida-z-lannu-ta-insi-novely>.

TELIHA OLENA

Knižní publikace:

Růže pro Olenu Telihu. Praha: Sdružení Ukrajinek v ČR, 2006. Uspořádala Alena Morávková. Básně přeložil Tomáš Vašut.

UKRAJINKA LESJA

Publikace na internetových portálech:

UKRAJINKA, Lesja. Kassandra (ukázka). Přel. Rita Kindlerová. iLiteratura.cz. <http://www.iliteratura.cz/Clanek/28629/ukrajinka-lesja-kassandra>

ULJANENKO OLES

Knižní vydání:

ULJANENKO, Oles. Tady na jihu. Přel. Jiřina Dvořáková. Brno: Větrné mlýny 2015.

Publikace v časopisech:

ULJANENKO, Oles. Tady na jihu (ukázka). Přel. Jiřina Dvořáková. Пороги. Культурно-політичний часопис для українців у Чеській Республіці. No3/2016, стор. 10-15.

Texty v češtině o O. Uljanenkovi:

Rita Kindlerová. Oles Uljanenko. iliteratura 18. 8. 2010.

UŠKALOV OLEKSANDR

Publikace v časopisech:

UŠKALOV, Oleksandr. Pick up. Malá. Přel. Jarka Zalubilová, Ulyana Masliv. Aluze 1/2017, str. 21-30.

VASKOVSKA ALLA

Publikace v časopisech:

VASKOVSKA, Alla. Nekonečný maraton. A2 14–15/2023. Literární příloha, s. VII–VIII. Z ukrajinského originálu Нескінченний марафон přeložil Alexej Sevruk (redakčně zkráceno).

VYNNYČUK, JURIJ

Knižní vydání:

VYNNYČUK, Jurij. Příběhy z Haliče. Přel. Rita Kindlerová, vydalo nakladatelství Portál, Praha 2002, 144 str.

Recenze na knihu:

 • Barbora Gergelová. Jurij Vynnyčuk. Příběhy z Haliče. NaVýchod 2002/6. Dostupné zde.
 • Jaroslav Otčenášek. Legendy Lvova. i-literatura 3. 10. 2003. Dostupné zde.

 

VYNNYČUK, Jurij. Chachacha. Přel. Kindlerová Rita. Kniha Zlín. Newit. 1. Zlín. 2009.

VYNNYČUK, Jurij. Lvovské arabesky. Brno: Větrné mlýny, 2015. Přeložila Petra Grycová.

Publikace v časopisech:

VYNNYČUK, Jurij. Příběh jednoho Prasátka. Přel. Tereza Chlaňová, František Chlaň. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu. 06/2008, str.21-22.

VYNNYČUK, Jurij. Park kultury a oddechu. Z knihy Hy-hy-y (Ha-ha-a), Piramida, Lviv 2007 přeložila Rita Kindlerová. Ukrajinský žurnál. České vydání 2007, str. 76-77. Dostupný z: <http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_cze_02.pdf>.

VYNNYČUK, Jurij. Tango smrti (úryvky). Přel. Jekaterina Gazukina a Tereza Chlaňová. Ukrajinský žurnál, speciální vydání 2015, str. 26-31.

VYNNYČUK, Jurij. Chachacha (úryvek). Přel. Rita Kindlerová. Nový Prostor, č. 435, 2014.

Publikace na internetových portálech:

VYNNYČUK, Jurij. Lvovské legendy (úryvek). iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/10901/vynnycuk-jurij-lvovske-legendy>.

VYNNYČUK, Jurij, Hy-hy-y (úryvek). iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/22813/vynnycuk-jurij-hy-hy-y>.

VYNNYČUK, Jurij. Hruši v tisti (ukázka). Přel. Rita Kindlerová. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/27127/vynnycuk-jurij-hrusi-v-tisti->.

VYNNYČUK, Jurij. Malva Landa (ukázka). Přel. Rita Kindlerová. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/27325/vynnycuk-jurij-malva- landa>.

VYNNYČUK, Jurij. Peredčutťa oseni (ukázka). Přel. Rita Kindlerová. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/28239/vynnycuk-jurij-peredcutta- oseni->.

VYNNYČUK, Jurij. Tango smrti (ukázka). Přel. Tereza Chlaňová. Navýchod 2/2017.

 

Rozhovory s Jurijem Vynnyčukem v češtině:

Záznamy z literárních čtení:

Jurij Vynnyčuk: Potkal se Polák, Žid, Ukrajinec a Němec, bylo to ve Lvově… Měsíc autorského čtení /Месяц аўтарскага чытаньня /Authors´Reading Month 2015, Brno, živě vysíláno 11. 7. 2015, moderuje Petr Kalina.

Diplomové práce věnované tvorbě Jurije Vynnyčuka napsané v českém jazyce:

 • Alexandra Stelibská. Analýza českého překladu povídkové sbírky Jurije Vynnyčuka Chachacha. Magisterská diplomová práce. Vedoucí práce: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav východoevropských studií, 2013. Údaje o práci naleznete zde.
 • Anastasiia Konakhovych. Překlad reálií v dílech Jurije Vynnyčuka z ukrajinštiny do češtiny. Magisterská diplomová práce. Vedoucí práce: Mgr. Uljana Cholodová. Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra slavistiky, 2022. Práce je dostupná zde.

ZABUŽKO, OKSANA

Knižní vydání:

ZABUŽKO, Oksana. Polní výzkum ukrajinského sexu. Přel. Rita Kindlerová, OWP, Praha 2001, 144 str.

ZABUŽKO, Оksana. Sestro, sestro. Přel. Rita Kindlerová, nakl. ARGO, Praha 2006, 1. vyd., 228 str.

ZABUŽKO, Oksana. Muzeum opuštěných tajemství. Přel. Rita Kindlerová. Kniha Zlín. Newit. 1. Zlín. 2012.

ZABUŽKO, Oksana. Jak si ochočit apokalypsu. Přel. Rita Kindlerová. Brno: Větrné mlýny, 2015. + zde

Publikace v časopisech:

ZABUŽKO, Oksana. Polní výzkum ukrajinského sexu (úryvek). Přel. Rita Kindlerová. Babylon. Literární a výtvarná příloha IV. Č-8/X 30.dubna 2001.

ZABUŽKO, Oksana. Léto. Prypjat-zátiší. Sestro, sestro. Přel. Rita Kindlerová. Babylon. Literární a výtvarná příloha I.-III. Č-9/XV 29.května 2006.

ZABUŽKO, Oksana. Polní výzkum ukrajinského sexu (úryvek). Přel. Rita Kindlerová. Ukrajinský žurnál, české vydání /2006, str. 62-63. Dostupný z: <http://ukrzurnal.eu/pdf/uz_cze_01.pdf>. 169

ZABUŽKO, Oksana. Muzeum opuštěných tajemství (úryvek). Přel. Rita Kindlerová. Пороги. Літературно- політичний двотижневик для українців у Чеській Республіці. No 20-21/ 2011, стор. 9-11

ZABUŽKO, Oksana. Návrat do Štýrského Hradce. Přel. Rita Kindlerová. Пороги. Літературно-політичний двотижневик для українців у Чеській Республіці. No 20-21/ 2012, стор. 20-21

Publikace na internetových portálech

ZABUŽKO, Oksana. Polní výzkum ukrajinského sexu (úryvek). iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/10911/zabuzko-oksana-polni-vyzkum- ukrajinskeho-sexu>.

ZABUŽKO, Oksana. Teoréma. POBOCZA. Č. 1 (31) BŘEZEN 2008. Dostupný z: <http://kwartalnik-pobocza.pl/pob31/cz/ozabuzko_cz.html>.

ZABUŽKO, Oksana. Muzeum opuštěných tajemství (ukázka). Přel. Rita Kindlerová. iLiteratura.cz. Dostupný z:<http://www.iliteratura.cz/Clanek/30565/zabuzko-oksana- muzeum-opustenych-tajemstvi>.

ZABUŽKO, Oksana. Ukrajinskyj Palimpsest (ukázka). Přel. Rita Kindlerová. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/35627/zabuzko-oksana- ukrajinskyj-palimpsest>.

ZAVADSKYJ JURIJ

Knižní vydání:

ZAVADSKYJ, Jurij. Svobodný člověk se nenarodil. Přel. Miroslav Tomek. Doslov Helena Pazdiorová. Brno: Větrné mlýny 2020, 88 s.

Časopisecká vydání:

ZAVADSKYJ, Jurij. Volný člověk se nenarodil. Přel. Alexej Sevruk. Psí víno.

ŽADAN SERHIJ

Knižní vydání:

ŽADAN, Serhij. Big Mac. Překlad Miroslav Tomek a Alexej Sevruk. Praha: Fra, 2011.

Recenze:

ŽADAN, Serhij. Dějiny kultury začátku století. Přel. Alexej Sevruk, Nakladatelství Petr Štengl, Praha, 2013, 56 s.

Recenze:

ŽADAN, Serhij. Ze života Marie. Přel. Alexej Sevruk, Miroslav Tomek a Norbert Holub. Větrné mlýny. Knihovna MAČ č. 09. Brno 2015.

Publikace v časopisech:

ŽADAN, Serhij. Anarchy in the UKR (úryvek). Přel. Tomáš Vašut. Ukrajinský žurnál, české vydání /2006, str. 65.

ŽADAN, Serhij. Porno. Přel. Alexej Sevruk. Tvar 10/2008, 15.5.2008, str. 16-17. Dostupný z: <https://itvar.cz/archiv>.

ŽADAN, Serhij. Witold aneb Mé noční můry. HOST, 2008, roč. XXIV, č. 3, str. 86-89.

ŽADAN, Serhij. Lou Reed. Berlín (úryvek). Přel. Alexej Sevruk. Plav – Ukrajina 1/2011, s. 46-47.

ŽADAN, Serhij. Zbraň proletariátu. Přel. Alexej Sevruk. Plav 12/2014, str. 21-25; Lou Reed. Berlín. Přel. Alexej Sevruk. Plav 1/2011, str. 46-47.

ŽADAN, Serhij. Depeche Mode. Přel. Miroslav Tomek. Пороги. Літературно-політичний двотижневик для українців у Чеській Республіці. No 20-21/ 2012, стор.16.

ŽADAN, Serhij. Poezie ze sbírky „Historie kultury počátku století“. Přel. Alexej Sevruk. Psí víno č. 62/2012, str. 19-27.

ŽADAN, Serhij. Lepší časy nebudou. Přel. Alexej Sevruk. A2 18/2014; Vojenská správa. Přel. Alexej Sevruk. A2 20/2014.

ŽADAN, Serhij. Běžet bez přestávky. Přel. Miroslav Tomek. Ukrajinský žurnál, speciální vydání 2015, str. 42- 46.

ŽADAN, Serhij. Depeche Mode. Ukázku z ukrajinského originálu Depeš Mod. Šče odna rozmova: povisť (Knyžkovyj klub simejnoho dozvillja, Charkov 2015) přeložil Miroslav Tomek. A2 2018/3.

ŽADAN, Serhij. Hledal jsem ji dlouho. Přel. Alexej Sevruk. H7O 2. 3. 2022. Cyklus „A bez války by naše země nebyla“.

Publikace ve sbornících, antologiích apod.:

ŽADAN, Serhij. Pokladna neposkytuje informace (z knihy Maradona). Přel. Helena Pazdiorová. In: PECHAL, Zdeněk a kol. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. Olomouc: VUP, ISBN 978-80-244-3924-2.

Publikace na internetových portálech:

ŽADAN, Serhij. MARADONA. Revolvery a růže. POBOCZA. Č. 2 (28) ČERVEN 2007. Dostupný z: <http://kwartalnik-pobocza.pl/pob28/cz/szadan_cz.html>.

ŽADAN, Serhij. Svátek, který tě vždy doprovází. POBOCZA. Č. 3 (33) ZÁŘÍ 2008. Dostupný z: <http://kwartalnik-pobocza.pl/pob33/cz/szadan_cz.html>.

ŽADAN, Serhij. Big Mac (in Host) (ukázka). Přel. Miroslav Tomek. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/27337/zadan-serhij-big-mac-in- host>.

ŽADAN, Serhij. Dějiny kultury začátku století (ukázka). Přel. Alexej Sevruk. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/32651/zadan-serhij-dejiny- kultury-zacatku-stoleti>.

ŽADAN, Serhij. Big Mac (in Host) (ukázka). Přel. Alexej Sevruk. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/27337/zadan-serhij-big-mac-in- host>.

ŽADAN, Serhij Ukrajinské dilema: kapitulace před Putinem, nebo nezávislost v nedokonalé EU. Překl. Radko Mokryk, echo24.cz. Dostupný z:https://echo24.cz/a/icHUY/ukrajinske-dilema-kapitulace-pred-putinem-nebo-nezavislost-v-nedokonale-eu

ŽEŽERA VITALIJ

Publikace na internetových portálech:

ŽEŽERA, Vitalij. Hospodni komaryky (ukázka). Přel. Rita Kindlerová. iLiteratura.cz. Dostupný z: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/29821/zezera-vitalij-hospodni- komaryky>.

 

SBÍRKY, SBORNÍKY APOD.:

Amputace (Ukrajina. Příběhy nevyhlášené války). Autoři: Ljudmila Chersonskaja, Boris Chersonskij, Igor Pomerancev, Lydia Starodubceva, Džamila Stehlíková. Praha 2020.

Expres Ukrajina (antologie současné ukrajinské povídky). Ed. Rita Kindlerová, Přel. Kindlerová Rita a kol. Kniha Zlín. Newit. 1. Zlín. 2008.

Putování současnou ukrajinskou literární krajinou: Prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu“. Ed. T. Chlaňová, kolektiv autorů. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.

Pomsta Oleksy Dovbuše. Ukrajinské mýty, pohádky a pověsti. Praha: Argo, 2004. K vydání připravila Rita Kindlerová. Přeložila Monika Hrdinková-Ševečková a kolektiv překladatelů.

SYS  001431947

Ukrajina, Davaj. Ukrajina! Ed. Marko Robert Stech. Lucie Řehoříková. Přel. kolektiv překladatelů. Větrné mlýny 2012.

Setkání s ukrajinskými spisovateli I. Eds.: Halyna Myronova, Tereza Chlaňová. Brno: Ústav slavistiky MU Brno, 2016. 174 s.

Setkání s ukrajinskými spisovateli II. Brno-Olomouc-Praha 24.-28.4.2017. Eds.: Halyna Myronova, Tereza Chlaňová.  Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2017. 187 s.

 

 

Čísla časopisu PLAV věnovaná Ukrajině:

Plav – Ukrajina 1/2011.

Plav – Poetry in the UA 4/2014.

Plav – Vyrvané stránky ukrajinské Prahy 4/2018.

 

ROZHOVORY S UKRAJINSKÝMI INTELEKTUÁLY

Bogumiła Berdychowska, Ola Hnatiuk: Vzpoura generace – Rozhovory s ukrajinskými intelektuály. Přel. Petruška Šustrová. Praha: Ruta 2010, 354 s.

 

Texty a rozhovory o ukrajinské literatuře  (v češtině):

Havryliv, Tymofij. Touha po románu. Ukrajinské literární perspektivy. Published 2009−06−15. Original in German. Translation by Martina Neradová. Contribution by Host. First published in Host 4/2009 (Czech version). https://adoc.pub/tymofiy-havryliv-touha-po-romanu-ukrajinske-literarni-perspe.html.

Chlaňová, Tereza. Ukrajinské literární sympozion. Plav – Ukrajina 1/2011, s. 5-8.

Chlaňová, Tereza. Literární cena s poněkud záhadným názvem.  Plav – Dystopiana 10/2018, s. 3.

Knappová, Alžběta. Jazyk rozházený po stepi. Literární obraz východní Ukrajiny. A2, 05/2023. Viz zde.

Kocarev, Oleh. Dobrodružství ukrajinského avantgardisty v Praze. Přel. Alexej Sevruk, Miroslav Tomek. Plav – Vyrvané stránky ukrajinské Prahy 4/ 2018, s. 11-16.

Poliščuk, Jaroslav. Literatura při hledání nové identity. Plav – Ukrajina 1/2011, s. 9-12.

Sevruk, Alexej. Pět dnů a jedna noc. Plav – Ukrajina 1/2011, s. 59-60.

Sevruk, Alexej. Literáti na Ukrajině vytvářejí zajímavou subkulturu. Ptala se Galina Babak. Navýchod, 1-2/2019.

Sommer, Jaroslav., Téma homosexuality v ukrajinské literatuře, Slavica Literaria, 20 / 2017 / 2, DOI: 10.5817/SL2017-2-11.

Lvov se hlásí o titul město literatury. Praha město literatury.

 

Rozhovory s překladateli ukrajinské literatury do češtiny:

Rozhovor s Alenou Morávkovou. Překládání je řehole. Ptal se Miroslav Tomek a Alexej Sevruk. Plav – Vyrvané stránky ukrajinské Prahy 4/ 2018, s. 4-10.

 

Záznamy akcí věnovaných ukrajinské literatuře:

Literární Ukrajina. Diskuse Jekateriny Gazukiny a Terezy Chlaňové. Knihex. 18. 6. 2022. Záznam živého vysílání k dispozici zde.

 

Seznam vznikl na základě diplomové práce Marharyty Venyčenko: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/100221, postupně je rozšiřován.

Za rozšíření seznamu děkujeme Petru Savickému.