Přednáška „Vztahy Ukrajina-EU:perspektivy překonání rozdílností a větší integrace“ – J. Klymko-Overčenko

Přednáška „Vztahy Ukrajina-EU:perspektivy překonání rozdílností a větší integrace“ – J. Klymko-Overčenko

Ve středu 16.5. 2012 v 18:00 se konala na Filozofické fakultě UK (Ústav východoevropských studií) přednáška s názvem „Vztahy Ukrajina-EU: perspektivy překonání rozdílností a větší integrace“. Přednášející Julie Klymko-Overčenko posluchačům nastínila komplikované vztahy Ukrajiny a EU, posléze následovala živá diskuze rozvíjející nastíněná témata.