Přednáška Mychajla Fesenka „Online zdroje češtiny a ukrajinštiny“

Přednáška Mychajla Fesenka „Online zdroje češtiny a ukrajinštiny“

Dne 25.11. v 18:00 se na půdě FF UK konala přednáška Mychajla Fesenka On-line zdroje češtiny a ukrajinštiny. Aktuální stav. M. Fesenko ve svém vystoupení poukázal na vlastnosti internetu jako informačního média, zabýval se rozdíly v přístupech odborníků k jazykové kultuře na Ukrajině a v České republice a následně analyzoval a předvedl funkčnost jednotlivých stránek. V průběhu přednášky byla promítána powerponitová prezentace.