Zpráva o mezinárodní vědecké konferenci ke 100. výročí založení Ukrajinské hospodářské akademie v Poděbradech – Historický a kulturní fenomén Ukrajinské hospodářské akademie v Poděbradech

Zpráva o mezinárodní vědecké konferenci ke 100. výročí založení Ukrajinské hospodářské akademie v Poděbradech – Historický a kulturní fenomén Ukrajinské hospodářské akademie v Poděbradech

 

25. listopadu 2022 se konala v on-line formátu mezinárodní vědecká konference ke 100. výročí založení Ukrajinské hospodářské akademie v Poděbradech nazvaná „Historický a kulturní fenomén Ukrajinské hospodářské akademie v Poděbradech“. Konference zprostředkovala posluchačům 3 vstupní přednášky a 15 konferenčních příspěvků + 1 prezentaci knihy. Kromě přednášek mapujících vznik a dynamiku vývoje akademie i život meziválečných emigrantů v Poděbradech zazněla celá řada příspěvků věnujících se jednotlivým osobnostem, jejichž život byl spojen s touto vzdělávací institucí. Konferenci zorganizovala Charkovská národní univerzita N. V. Karazina ve spolupráci s Ukrajinským memoriálem, z.s., Ústavem východoevropských studií FF UK a dalšími organizacemi.

Záznam konference byl zpracován a naleznete jej zde:

https://youtu.be/0KWyw_TMxuY

https://youtu.be/hO_xbwRyr0k

Příspěvěk O. Ljach-Poroďka (Участь українських соколів у всесокільських зльотах у Празі