Literární večer – Teodozija Zarivna, Oleh Kocarev, Maksym Kidruk

Literární večer – Teodozija Zarivna, Oleh Kocarev, Maksym Kidruk

V dubnu navštívili Českou republiku tři ukrajinští autoři Teodozija Zarivna, Oleh KocarevMaksym Kidruk. Pobývali na ukrajinistice v Brně (25.-26.4), Olomouci (26.-27.4) a Praze (27.-29.4).

Pražský literární večer se konal 28.4. ve večerních hodinách na FF UK. Každý z autorů byl představen v krátké prezentaci (Tereza Chlaňová představila básnířku, prozaičku a teatroložku Teodoziji Zarivnou, Michaela Mušinková cestovatele a spisovatele Maksyma Kidruka a Halyna Babak básníka Oleha Kocareva – prezentace ke stažení zde). Těžištěm vystoupení byla četba ukázek v českém překladu pražských a brněnských ukrajinistů, každý z autorů měl možnost promluvit o své tvorbě a zaměřit se na svá stěžejní témata. Vzhledem k výrazné odlišnosti spisovatelských osobností se hovor stáčel k různým otázkám, Teodozija Zarivna tak měla kromě jiného možnost promluvit o své práci šéfredaktorky literárního časopisu Kyjev, Oleh Kocarev kromě své poezie představil i antologii, kterou sestavil s Julií Stachivskou – Ukrajinská avantgardní poezie, Maksym Kidruk se zaměřil na své cestovatelské zážitky, ale zmíněn byl i jeho techno-thriller, první svého druhu na Ukrajině. Večer se nesl v živé atmosféře, autoři zodpovídali celou řadu různorodých dotazů. Akce neformálně pokračovala v nedaleké kavárně Montmartre.

Celou akci organizovalo oddělení ukrajinistiky Institutu slavistiky Filosofické fakulty Univerzity Masaryka v Brně, Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy. Na organizaci pražského literárního večera se podílel Ústav východoevropských studií, Česká asociace ukrajinistů a Východoevropský klub. Poděkování patří i Konzulátu Ukrajiny v Brně a REGA & R spol. s r.o. za pomoc v řešení organizačních otázek, souvisejících s příjezdem hostů. Veliké díky patří Karolině Jurákové za tlumočení pražského večera.