Přednáška Milana Skály o V. Ščerbakivském

Přednáška Milana Skály o V. Ščerbakivském

Ve spolupráci s Ústavem východoevropských studií FF UK a Ukrajinskou iniciativou v ČR se dne 18.4. 2012 v 18.00 konala přednáška Mgr. Milana Skály o významném ukrajinském historikovi, archeologovi a etnografovi V. M. Ščerbakivském.
Přednášející seznámil posluchače s osobností V. Ščerbakivského a představil soubor nedávno nalezených pohlednic, které byly Ščerbakivskému adresovány významnými osobnostmi, z velké části představiteli ukrajinské meziválečné emigrace (mimo jiné např. J. Malaňukem, J. Lypou, D. Antonovyčem a řadou dalších.)