Literární Ukrajinou: večer věnovaný překladům ukrajinské literatury do češtiny pro roce 1989

Literární Ukrajinou: večer věnovaný překladům ukrajinské literatury do češtiny pro roce 1989

Literární U-krajinou

Dne 17.6. 2013 se ve spolupráci s Českým centem Praha a Ústavem východoevropských studií konal večer věnovaný překladům ukrajinské literatury do češtiny po roce 1989. Program zahájila Věra Lendělová úvodem o vývoji ukrajinského jazyka a úvahami o jazyce obecně. Následující příspěvek Alexeje Sevruka přítomné seznámil s charakterem současného literárního procesu na Ukrajině. Jekaterina Gazukina navázala krátkým zhodnocením tendencí v překládání ukrajinské literatury do češtiny, Alexandra Stelibská doplnila tento přehled o srovnání se situací v Polsku. Následně byly v krátkosti představeny antologie ukrajinské literatury (Expres Ukrajina, Pomsta Oleksy Dovbuše – R. Kindlerová; Ukrajina, davaj, Ukrajina! – T. Chlaňová) a posluchači měli možnost vyslechnout krátké příspěvky o autorech, jimž u nás vyšla samostatná díla (Oksana Zabužko (R. Kindlerová), Jurij Andruchovyč (A. Sevruk), Taras Prochasko (A. Stelibská a J. Gazukina), Petro Miďanka (V. Lendělová), Jurij Vynnyčuk (R. Kindlerová), Natalka Sňadanko (R. Kindlerová), Serhij Žadan (M. Tomek), Bohdan Ihor Antonyč (Š. Aligerová)). Pražskou školu ukrajinských básníků představila profesorka Alena Morávková. Na závěr Petra Grycová pro doplnění uvedla informace o časopiseckých překladech, překladech ukrajinské literatury na internetu a jiných projektech propagujících ukrajinskou literaturu u nás (Putování ukrajinskou literární krajinou, Vzpoura generace). Paralelně byla promítána prezentace doplňující výklad (v případě zájmu je k dispozici). Vybrané tituly ukrajinské literatury přeložené do češtiny bylo na závěr možné zakoupit.