Setkání s ukrajinskými spisovateli – Anna Malihonová, Oleh Šynkarenko, Myroslav Lajuk

Setkání s ukrajinskými spisovateli – Anna Malihonová, Oleh Šynkarenko, Myroslav Lajuk

  • Brněnská ukrajinistika již druhým rokem iniciovala setkání s ukrajinskými spisovateli (24.-28.4. 2017). Tentokrát se na turné po České republice vypravila Anna Malihon, Myroslav Lajuk a Oleh Šynkarenko. Po vystoupeních v Brně a v Olomouci je v závěru jejich pobytu čekala Praha. Všichni tři autoři vystoupili na společném literárním večeru, který se konal 27.4. 2017 na půdě FF UK.
  • Večer zahájila básnířka, prozaička, autorka dětské literatury Anna Malihon čtením poezie z již vydané sbírky Krevní transfúze (2012) i dosud nepublikovaných sbírek (v češtině vyšla poezie Anny Malihon v časopise Plav 2014/4). Právě název zmíněné sbírky posloužil jako odrazový můstek k další diskuzi o podstatě poezie – s poezií (podobně jako s darovanou krví) může člověk přijímat chtěné i nechtěné, vliv, který na něj poezie (krev) má, není tak zcela v jeho moci. Kromě tvorby básnické se řeč stočila krátce i k jedinému románu Anny Malihon – Навчи її рoбити цe (Nauč ji to dělat, 2013), jenž se věnuje blízkému vztahu dvou žen, což je, jak poznamenala v komentáři ke knize Irena Karpa, téma na Ukrajině značně výbušné: „Příběh vztahu dvou mladých žen vždy zůstane provokací – tím spíše na Ukrajině, kde je vědomí některých lidí stejné jako v době upalování čarodějnic.“
  • Básník, prozaik, dramatik a esejista Myroslav Lajuk sice věnoval počátek svého vystoupení poezii (v češtině vyšla poezie Myroslava Lajuka v časopise Plav 2014/4) – a to jak své vlastní, tak i obecnějšímu zhodnocení postavení básníka v současném literárním prostoru, hlavní pozornost však byla upřena na jeho román Бабoрня (Důchoďák, 2016), věnující se hledání smyslu života, identity, vlastní důstojnosti prostřednictvím příběhu postarší učitelky.
  • Jako poslední vystoupil prozaik a novinář Oleh Šynkarenko – autor zcela jiného ražení, o němž Andrej Kurkov řekl: „Kdyby Oleh Šynkarenko neexistoval, dříve či později by ho vymysleli. Vymysleli by ho jako mystifikaci, jako spisovatele-robota, schopného napsat takový román, jaký by žádný skutečný, živý spisovatel napsat nemohl.“ Oleh Šynkarenko, autor antiutopických románů Кагарлик (2014, 2015), Перші Українські Роботи (První ukrajinští roboti, 2016) a Череп (Lebka, 2017) seznámil čtenáře se svou tvůrčí strategií a s tématy, která v současné době nejvíce poutají jeho pozornost. Posluchači měli možnost díky krátkým úryvkům z románů sledovat proměnu Šynkarenkova stylu psaní v jednotlivých románech.
  • Pokud by někdo měl zájem o prezentaci z tohoto literárního večera, napište na: chlanova@centrum.cz
  • Večerem provázela Tereza Chlaňová a Alexej Sevruk, který se rovněž ujal tlumočnické role.
  • V průběhu večera zazněla poezie a próza v překladech Alexeje Sevruka, Karoliny Jurákové, Terezy Chlaňové, Iryny Melnyk, Heleny Pazdiorové a Kyryla Stetsenka.
  • Akci organizovala Česká asociace ukrajinistů ve spolupráci s Ústavem východoevropských studií.
  • Literární večer byl součástí týdenního hostování tří ukrajinských autorů na ukrajinistice v Brně (24.-25.4), Olomouci (25.-26.4) a Praze (26.-28.4). Akci organizuje oddělení ukrajinistiky Ústavu slavistiky Filosofické fakulty Univerzity Masaryka v Brně, Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy. Poděkování patří REGA & R spol. s r.o. za pomoc v řešení organizačních otázek, souvisejících s příjezdem hostů.

 

Akci finančně podpořil Культурно-освітній центр «Крок».