Publikace vítězných překladů z překladatelské soutěže

Publikace vítězných překladů z překladatelské soutěže

Vyšly první vítězné překlady v časopise Proudy (překlad prózy)

Časopis Proudy

2/2019

Zpráva o překladatelské soutěži: http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/informace/zpravy/2019/2/chlanova_treti_rocnik_prekl_souteze_z_uk_do_cs.php#articleBegin

Eva Reutová (1. místo):

Petra Liebl (2. místo):