Podrobné informace ke 4. ročníku překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny

Podrobné informace ke 4. ročníku překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny

Umíte ukrajinsky a baví vás překládat? Přihlaste se do 4. ročníku překladatelské soutěže, kterou společně vyhlašují Česká asociace ukrajinistů, Obec překladatelů, Ukrajinský institut knihy, Ústav východoevropských studií FF UK а Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

 PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ Z UKRAJINŠTINY DO ČEŠTINY (2020)

Termíny:

Vyhlášení soutěže: 15. května 2020

Termín pro odevzdání překladu: 15. října 2020

Vyhlášení výsledků soutěže: listopad 2020

Slavnostní ceremoniál předaní cen: listopad–prosinec 2020

 

V letošním roce jsou vyhlášeny dvě soutěžní kategorie: překlad prózy a překlad dětské literatury.

 

Texty k překladu:

Tento rok účastníci soutěže v kategorii próza překládají povídku Kateryny Kalytko Володарка зміїв ze sbírky Земля загублених, або маленькі страшні казки.

V kategorii překlad dětské literatury se jedná o kapitolu Як народився лісей z knihy Vsevoloda Nestajka  Дивовижні пригоди в лісовій школі.

 

Jeden účastník může soutěžit v obou kategoriích, ale nemusí.

Pokud se účastník rozhodne soutěžit v obou kategoriích, překlady musí zaslat zvlášť ve dvou e-mailech.

 

Ceny:

V každé kategorii bude udělena PRVNÍ, DRUHÁ a TŘETÍ CENA a ČESTNÉ UZNÁNÍ. Porota nemusí vyčerpat všechny možnosti ocenění, na druhé straně však může na  jedné úrovni ocenit více prací.

S oceněním je spojena finanční odměna (bude upřesněno v průběhu léta).

 

ČLENOVÉ POROTY:

Tereza Chlaňová, ukrajinistka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, předsedkyně České asociace ukrajinistů

Hana Linhartová, rusistka, předsedkyně Obce překladatelů

Radana Merzová, ukrajinistka, Palackého univerzita v Olomouci

Monika Ševečková, ukrajinistka, Masarykova univerzita v Brně

 

Kontakt na pořadatele:

Tereza Chlaňová, Tetiana Okopná, email: asociace@ukrajiniste.cz

 

 Podmínky účasti:

  1. Soutěžící musí poslat překlad ve formátu .doc označený soutěžním pseudonymem společně s kontaktními údaji (adresa, telefon, e-mail, datum narození) na adresu   asociace@ukrajiniste.cz  nejpozději do 15. října 2020.
  2. Soutěže se může účastnit kdokoliv, neexistují zde žádná omezení (kromě omezení uvedeného v bodě 4).
  3. V soutěži může každý soutěžící získat pouze jedno finanční ocenění; pokud se umístí na více pozicích, získá cenu za nejvyšší dosažené umístění.
  4. Soutěže v kategorii próza se nemohou účastnit držitelé 1. ceny předchozích ročníků soutěže (v kategorii překladu prózy), avšak mohou se přihlásit do soutěže v kategorii dětská literatura.
  5. Porota si vyhrazuje právo cenu neudělit či udělit několik prvních (druhých, třetích) cen v každé kategorii.
  6. Výherce by měl být osobně přítomen na ceremoniálu předání cen a cenu si osobně převzít nebo v nezbytném případě vyslat pověřenou osobu vyjma případů, kdy vítěz dlouhodobě nepobývá na území České republiky či pokud se bude jednat o jiné mimořádné okolnosti. Datum ceremoniálu bude vyhlášeno po projednání termínu se všemi vítězi.
  7. Přihlášením do soutěže a poskytnutím základních osobních údajů účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Správce, jímž je v tomto případě Česká asociace ukrajinistů, zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro pořádání soutěže pro následující účely: 1) evidence účastníků v soutěži; 2) kontaktování účastníka v souvislosti s pořádáním akcí spojených se soutěží, uvedení jmen účastníků v případě výhry (vyhlášení vítězů). Správce zpracovává o každém účastníkovi akce tyto osobní údaje: a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon; b) fotografie z vyhlášení vítězů, tzn. fotografie pořízené při dokumentaci činnosti pro vnitřní potřebu České asociace ukrajinistů i pro propagční účely (umístění na webové stránky, facebook apod.). Na základě písemné žádosti je Česká asociace ukrajinistů povinna poskytnout účastníkovi informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.