8. Zhudebněná poezie jako mainstream. Performativní poezie

8. Zhudebněná poezie jako mainstream. Performativní poezie

>  Prezentace ke stažení

Sedmá přednáška (11.5. 2017) – Zhudebněná poezie jako mainstream. Performativní poezie – navazovala plynule na přednášku předchozí, neboť se opět věnovala poezii, tentokrát však poezii zhudebněné, performativní, booktrailerům, videopoezii apod., tzn. různým způsobům fungování poetického textu a vlivu na čtenáře/posluchače.

  • V první řadě Iryna Zabiiaka zmínila nejvýraznější osobnosti a uskupení, jejichž činnost je z velké části založena na využití poezie jako písňového textu: Jedná se v první řadě o básníky, kteří jsou zároveň součástí hudebních kapel – hudební skupina Serhije Žadana Собаки в космосі (Бийся за неї, 2014; Пси, 2016), Jurije Izdryka a Hryhorije Semenčuka Драмтиатр,  dále pak nelze opomenout úzkou spolupráci Jurije Andruchovyče se skupinou Karbido (Цинамон, 2010) a skupinou Мертвий Півень.
  • Za druhé uvedla  příklady zpěváků, kteří začleňují do svého repertoáru poezii – sestry Telňukovy zhudebňující například poezii Oksany Zabužkové (Дорога зі скла) či Irynu Cilykovou (Повертайся живим, 2014); Dakh Daughters, Koзак систeм (zhudebněná poezie Dmytra Lazutkina).
  • Za třetí  uvedla příklady hudebně-poetických projektů spíše příležitostného charakteru – například populárního Dmytra Lazutkina (Україна: З вiрoю в сeрцi), hudební kompozice typu Абрикоси Донбасу (poezie Ljubov Jakymčuková, hudba Marek Tokar), multimediální projekt Oleksandra Mycheda Aмнeзiя (2013), Понтиїзм (2014),  Мороки (2016), společné projekty věnující se válečné tématice Iryny Cilykové a Anny Malyhonové vzniklé ve spolupráci s televizním kanálem 1+1.
  • V neposlední řadě je třeba zmínit i festival videopoezie (soutěž Циклоп 2014 – soutěž vytváření videí na texty básní Serhije Žadana, Звідки ти, чорна валко?).
  • V souvislosti s propojováním umění, zvláště pak poezie a vizuální složky, vyvstává otázka, zda tímto způsobem poezie získává, zda je obohacena, nebo se stává další „hračkou“ v pořadí, součástí zrychleného vnímání světa pomocí proměnlivého obrazu.
  • Iryna Zabiiaka zmínila i literární performance, velmi populární zvláště v letech 2015-2016, jež jsou součástí např. Gogolfestu, performance na Knižním Arsenálu (Книжковий Арсенал) – Тюремна пісня Oleny Herasymjukové, poéma Воздух  Myroslava Lajuka.
  • V neposlední řadě jsou nedílnou součástí současné literatury i booktrailery (psychothriller Астра Oleksandra Mycheda, jenž je zajímavý tím, že je v podstatě pouhou součástí šířeji pojatého multimediálního projektu, kniha je tak jen částí); 33 митці у трьох актах Сари Торнтон; Maxe KidrukaБот.
  • Sedmá přednáška Iryny Zabiiaky se omezila na stručný výčet nejvýznamnějších tendencí, neboť přednášející chtěla umožnit posluchačům návštěvu koncertu zmiňovaného DRUMTYJÁTRu, které se tentýž večer konal v dejviceké KLUBOVNĚ.
  • Fotografie z koncertu Drumtyjátru: Oksana Dolga