Setkání s Marjanou Dračovou

Setkání s Marjanou Dračovou

Dne 26.11.2014 se na půdě FF UK uskutečnilo setkání s Marjanou Drač, vedoucí ukrajinské redakce vysílání Rádia Svoboda (Praha), která na tento večer pozvala i žurnalistu Vitalije Syzova, dopisovatele z Donbasu. Téměř dvouhodinový večer byl věnován zdrojům, způsobu transferu a následnému zpracování informací, které přicházejí do Rádia Svoboda. Velmi podrobně byl rozkryt i způsob, jímž jsou již zpracované informace šířeny dál do světa. Formou velmi živého a otevřeného dialogu M. Drač a Vitalije Syzova se zúčastnění měli možnost dozvědět mnohé o získávání informací přímo z terénu, resp. z těch míst Ukrajiny, kde v současné době stále přetrvává velké politické napětí. Z publika zazněla i kritika na adresu rádia, konkrétně bylo upozorněno na fakt, že internetová verze Rádio Svoboda (Praha) se opožďuje za ukrajinskými internetovými deníky (Ukrajinska pravda aj.), i když má na Ukrajině redakci.
Večer proběhl za velké účasti členů ČAU, studentů i odborné veřejnosti; byli přítomni i hosté z ukrajinského velvyslanectví v Praze.
Večerem provázela V. Lendělová