Literární večer M. Ňachajové, I. Jackanina, V. Daceje

Literární večer M. Ňachajové, I. Jackanina, V. Daceje

Dne 7. 6. 2018 se v Domě národnostních menšin konal literární večer M. Ňachajové, I. Jackanina a V. Daceje. Na programu bylo nejen čtení samotných děl, včetně překladů do češtiny (R. Kindlerová), ale i seznámení s obecnějšími tendencemi literárního procesu. Na závěr nechybělo pohoštění a prostor pro neformální diskusi.