Pokračujeme v představování členů hodnotící komise překladatelské soutěže

Pokračujeme v představování členů hodnotící komise překladatelské soutěže

PhDr. Hana Linhartová 

Vysokoškolská pedagožka, překladatelka z němčiny, předsedkyně Obce překladatelů, členka Dilia a českého centra PEN klubu.

Absolventka FFUK,  rusistika-germanistika.

Působení na jazykových katedrách: ČVUT – Stavební fakulta, UK –  Právnická fakulta.

Spoluautorka učebnic německého právnického jazyka.

Překládá převážně rakouskou beletrii. V jejím překladu vyšla díla J.Rotha, Ö. von Horvátha, E. Kishona, F. Wandera, A. Kaminského či V. Vertliba, P. Härtlinga, S. Volkova, i řada dětských příběhů Ch. Nöstlingerové aj.

Za překlady byla oceněna Prémií rakouského úřadu spolkového kancléře či tvůrčí odměnou v rámci Ceny Josefa Jungmanna za překlad Martina Doerryho, Mé zraněné srdce (Prostor 2005); překlad A. Steinhöfela: Rico, Oskar a přízraky (MF 2012) byl v nejužší nominaci na Zlatou stuhu, roku 2013 obdržela Plaketu Dilia za celoživotní úspěchy v oblasti kultury.