Členové » Taťána Juříčková

Taťána Juříčková

Pracoviště
Ústav slavistiky FF MU
Funkce na pracovišti

odborná asistentka pro obory ruský jazyk, ukrajinský jazyk
překladatelství ruského jazyka

Vzdělání a akademická kvalifikace

2005: Obhájena doktorská disertace (Ph.D.): Semantika obraza i emotivnaja leksika v chudožestvennom tekste. Emotologičeskoje issledovanije prozy malogo žanra
1994-1998: rozšiřovací studium v oboru ukrajinský jazyk a literatura na FF Univerzity Karlovy v Praze
1983: na základě rigorózního řízení udělen doktorát filozofie (PhDr.), učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor ruský jazyk a literatura, FF UJEP v Brně
1979-1980: rozšiřovací studium v oboru překladatelství a tlumočnictví na Moskevské státní univerzitě M. V. Lomonosova (Rusko)
1971-1976: zahraniční stáž a studium v oboru ruský jazyk a literatura na Kyjevské státní univerzitě Tarase Ševčenka (Ukrajina)
1971: přijata ke studiu na FF UK Praha
1968-1971: SVVŠ, Brno

Přehled zaměstnání

2005 – dosud:odborná asistentka Ústavu slavistiky FF MU v Brně
2000 – 2005: asistentka II Ústavu slavistiky FF MU v Brně
1995 – 2000: odborná asistentka Ústavu slavistiky FF MU v Brně
1982 – 1995: odborná asistentka na katedře ruského jazyka FF MU v Brně
1980 – 1981: redaktorka VCP (Všesvazové překladatelské středisko vědeckotechnické literatury a dokumentace Moskva)Kyjevská redakce slovanských jazyků, Kyjev (Ukrajina)
1979 – 1980: překladatelka UkrNIINTI (Ukrajinský vědeckovýzkumný ústav vědeckotechnických informací a technickoekonomických výzkumů), Kyjev (Ukrajina)

Vědeckovýzkumná činnost

Lexikální stylistika
Stylistická ekvivalence v překladu
Jazyková výstavba uměleckého textu
Spoluautorka Slovníku slovanských spisovatelů
Spoluautorka Slovníku pro pracovníky státní správy
Problematika ekvivalence překladu ve slovanských jazycích (čeština, ukrajinština, ruština)
Lingvistické aspekty překladu a procesu tlumočení

Akademické stáže

Stáže a přednášky na konferencích, sympoziích a univerzitách v Kyjevě Praze, Ostravě,Bratislavě,Moskvě, Voroněži.

Ocenění vědeckou komunitou

Členka Kyjevské redakce mezinárodního překladatelského střediska UkrNIINTI pro jazyk český, ruský a ukrajinský

Vybrané publikace

Juříčková, Taťána. Argo kak fenomen jazyka i kultury. In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. Ústav slavistiky FF MU Brno 2005, 2005. od s. 131-139, 9 s. ISBN 80-89183-15-8.
Juříčková, Taťána. Homonymie v překladu uměleckého literárního díla (ukrajinská próza a česká poezie). In Ukrajinistika – minulost, přitomnost, budoucnost. Ukrainica Brunensia. Brno: FF MU, 2004. od s. 329-335, 6 s. ISBN 80-902989-7-4.
Juříčková, Taťána. SLOVNÍK RUSKÝCH, UKRAJINSKÝCH A BĚLORUSKÝCH SPISOVATELŮ. Praha: Nakladatelství LIBRI, 2001. ISBN 80-7277-068-3.
Juříčková, Taťána. Někotoryje najboleje trudnyje slučaji slovoupotreblenija v russkom jazyke. In Inovace postgraduální přípravy učitelů ruštiny. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2000. od s. 38-43, 5 s. ISBN 80-7042-573-3.
Juříčková, Taťána. Frazeologizm kak komponent leksičeskoj struktury obraza v chudožestvennom tekste. In ROSSICA OLOMUCENSIA XXXVIII. 1část. Olomouc, 2000. ISBN 80-244-0116-9.
Juříčková, Taťána. Napoleonovy Slavkovské proklamace. In Napoleonovy Slavkovské proklamace. Brno: Nakladatelství AVE, 1999. ISBN 80-902242-5-32.
Juříčková, Taťána. Ukrajinština-čeština.Čeština-ukrajinština. Praktická jazyková příručka. první. Brno: Vydavatelství RO-TO-M, 1998. 640 s. Edice jazyky. ISBN 80-85840-25-1.