Doprovodný program knižního veletrhu Svět knihy

Doprovodný program knižního veletrhu Svět knihy

Ukrajinská témata na Světě knihy 2016: Donbas, nekrokomunizmus, svaté porno a voluntarizmus
Konec první poloviny května v Praze již tradičně patřil knižnímu veletrhu a literárnímu festivalu Svět knihy Praha. Podobně jako loni, ani letos na veletrhu nechyběla ukrajinská expozice – ale také střídmý, leč poměrně pestrý doprovodný program. Na organizaci ukrajinské části veletrhu kromě České asociace ukrajinistů měly svůj podíl o. s. Ruta – vydavatel Ukrajinského žurnálu, Ukrajinská iniciativa v České republice a Sdružení Ukrajinek v ČR. Mezi partnery ukrajinských akcí bylo možné najít vydavatelství Fra, Knihovnu Václava Havla nebo na Ukrajině dobře uvedenou organizaci Člověk v tísni.

Facebooková událost

Samotná ukrajinská expozice, která se nacházela na Výstavišti ve stánku č. S104, se letos řídila prostou zásadou, že méně je někdy více. Knižní produkce nebylo tolik jako loni, byla nicméně precizněji vybraná a lépe zaměřená na případné zájemce z řad především odborné veřejnosti. Kromě knižních novinek tu bylo možné najít slovníky, graficky i obsahově vnadné encyklopedie Ukrajiny v anglickém jazyce nebo třeba tlusté barevné, na křídovém papíře vydané album, které mapovalo tvorbu ukrajinských výtvarníků z generace tzv. šedesátníků. Mezi beletrií byla i kniha Kaharlyk autora Oleha Šynkarenka, který přijel na veletrh, aby si tu našel překladatele a ideálně i vydavatele. Poměrně dobře byla zásobena rovněž českojazyčná část expozice: překlady z ukrajinštiny z dílen vydavatelství Argo, Fra, Kniha Zlín, Limina, Petr Štengl, Ruta, Větrné mlýny. Pořadatelé vydali k letošnímu Světu knihy informační leták Ukrajinská literatura v knižních překladech po roce 1989. Na veletrhu byla rovněž k dostání dvě českojazyčná čísla časopisu Ukrajinský žurnál, z nichž jedno – předposlední – pojmenované Boj o cizí duši, se věnovalo otázkám recepce ukrajinské problematiky v pracích předních světových intelektuálů (nejen) 20. století: Jerzy Giedroyc, Tomáš G. Masaryk, Adolf Černý, Karel Havlíček Borovský aj. Druhé, zatím poslední českojazyčné číslo UŽe s názvem Mlčí múzy? je věnováno ukrajinské literatuře v době po Majdanu, obsahuje jak překlady beletristických textů současných známých i méně známých autorů, tak sekundární literaturu k tématu a bylo připraveno ve spolupráci s Českou asociaci ukrajinistů.
Jistým zpestřením expozice se staly pohlednice a plakáty básnířky a výtvarnice Julije Stachivské, kterou bylo možné potkat na festivalu a nechat si od ní podepsat např. její poslední sbírku Verde (2015), nebo pohlednice z dílny vydavatelství Dobra lystivka (výtěžek z prodeje pravidelně odchází na potřeby postižených dětí).
Česká asociace ukrajinistů tímto děkuje všem účastníkům letošního Světu knihy: spolupořadatelům a partnerským institucím, autorkám a autorům, kteří poctili Prahu svou návštěvou, dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se prostřídali na ukrajinském stánku, vydavatelstvím, které zapůjčily své knihy a které se nebojí vydávat ukrajinské autory, a také návštěvníkům a návštěvnicím ukrajinské expozice na veletrhu za jejich zájem a nelhostejnost.

Autor textu: Alexej Sevruk