Členové » Rita Ida Kindlerová

Rita Ida Kindlerová

Dosažené vzdělání
VŠ (FFMU Brno, novořecká a ukrajinská filologie), titul Magistra (Mgr.)
V současné době v postgraduálním studiu na Ústavu slavistiky FF MU Brno.

Odborné působení a zaměření, články a díla týkající se ukrajinistiky (publikované i nepublikované) apod.:

Překlad, umělecký (literatura, titulky k filmům apod.) i komerční
Kultura, především literatura, hudba, výtvarné umění
Ukr.-čes./čes.-ukr. kult. vztahy (např. spoluorganizace překladatelské soutěže pro ukrajinské bohemisty
Účast na různých studijních pobytech a stážích v zahraničí (USA, Ukrajina, Řecko)
Členka Společnosti novořeckých studií, Jednoty tlumočníků a překladatelů a Obce překladatelů
Z češtiny do novořečtiny překládá českou a ukrajinskou poezii a písňové texty
Redaktorská a editorská práce
Vedoucí ukrajinské sekce na literárním portálu www.iliteratura.cz

Seznam knižních překladů:

Překlady z ukrajinštiny

Expres Ukrajina. Antologie současné ukrajinské povídky, editorka a překladatelka (Kniha Zlín, Zlín 2008)
Pomsta Oleksy Dovbuše. Ukrajinské mýty, pohádky a pověsti, editorka a překladatelka (Argo, Praha 2004)
Vynnyčuk, Jurij: Chachacha (Hy-hy-y; Kniha Zlín, Zlín 2009)
Vynnyčuk, Jurij: Příběhy z Haliče (Lehendy Lvova; Portál, Praha 2002)
Zabužko, Oksana: Polní výzkum ukrajinského sexu (Polovi doslidžennja z ukrajinskoho seksu; OWP, Praha 2001)
Zabužko, Oksana: Sestro, sestro (Sestro, sestro; Argo, Praha 2006)

v tisku:

Sňadanko, Natalka: Sbírka vášní aneb Dobrodružství mladé Ukrajinky (Kolekcija prystrastej; Kniha Zlín, Zlín 2011)

v přípravě:

Zabužko, Oksana: Muzeum opuštěných tajemství (Muzej pokynutych sekretiv; Kniha Zlín, Zlín 2012)
Slovník česko-ukrajinských a ukrajinsko-českých homonym (Kniha Zlín, Zlín 2013)

Překlady z novořečtiny

Dorovský, Ivan a kol.: Ilinden je v nás, překlad novořecké části (Společnost přátel jižních Slovanů v ČR, Brno – Boskovice 2003)
Řečtina – konverzace a slovník, sestavení slovníku (Infoa, Dubicko 2005)
Řečtina na cesty, překlad ze slovenštiny (Príroda, Bratislava 2005)
Zografu, Lili: „Prostitutka“ (Epaggelma porni; Dybbuk, Praha 2007)

Recenze, kritiky, překlady publikovány téměř ve všech českých liter. periodikách, více na: www.iliteratura.cz