Členové » Alena Morávková

Alena Morávková

Odborné působení a zaměření, články a díla týkající se ukrajinistiky (publikované i nepublikované) apod.:
literárněvědné publikace, publikace z teorie uměleckého překladu, překladatelská činnost, teatrologické publikace

Odborné aktivity v poslední době:

Pro 28. mezinárodní kongres Společnosti pro vědy a umění v Bratislavě v září roku 2016 iniciovala sekci o literární emigraci Ukrajinců a přednesla příspěvek o Pražské škole ukrajinských exilových básníků. Sekci vedla s prof. Annou Procyk z newyorské-univerzity. Počátkem září roku 2016 proběhlo čtení povídky Ivana Drače „V královstvíá Jeho Psího Veličenstva“ v PEN klubu.

Odborné stati

Úspěchy a prohry – ukrajinská literatura v českém prostředí po r. 1945 (spoluautorství se Z. Berezovskou), in 150 let česko – ukrajinských literárních vztahů, Praha: Svět sovětů, 1968.
Dramatický kontrapunkt jako princip Kulišovy tvorby, in Československá rusistika, 2, 1970.
Neznámá ucrainika (korespondence I. Paňkevyče s J. Horákem), in Slavia, 1992, č. 3.
Ukázky z korespondence I. Franka, in Slavia, 1992, č. 6.
Avantgardní ruská a ukrajinská groteskní dramatika, in Česká slavistika, Praha: Slovanský ústav v nakladatelství Euroslavica, 1993.

Cestami Odyssea (J. Klen), in Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918 – 1945, I., Praha: Seminář pro dějiny východní Evropy při Ústavu světových dějin FFUK, 1993.
Pražská ukrajinská básnická škola, in Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918 – 1945, II., Praha: Seminář pro dějiny východní Evropy pri ústavu světových dějin FFUK, 1994.
Oleh Olžyč, básník meče a růže, in Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918 – 1945, III., Praha: Seminář pro dějiny východní Evropy pri ústavu světových dějin FFUK, 1994.
Oleh Olžyč i pražskaja literaturnaja emigracija, in Russkaja, ukrajinskaja i beloruskaja emigracija v Čechoslovakiji meždu dvumja mirovymi vojnami, Praha: Národní knihovna ČR, 1995.
Prazka petyčna škola – Oleh Olžyč, in III. Mižnarodnyj konhres ukrajinistiv, Charkiv – Kyjiv 1996.
Pražská škola ukrajinských básníků, in Sborník z konference o literatuře a kultuře národnosních menšin v České Republice, Praha: Obec spisovatelů, nadace H. Bölla, Centrum F. Kafky, 1998.
Ukrajinski poety – studenty ta vypusknyky UVU, in Ukrajinská svobodná univerzita (1921 – 1996), Praha: Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, UVU v Mnichově, 1998.
Prazka poetyčna škola – Jevhen Malanjuk, in Česká slavistika 2003, Ljubljana 2003.
Dmytro Čyževskyj, in Wissenschaft im Exil, Sammelbandeiner Konferenz, Prag 2003.
D. Čyževskyj: Ukrajinska barokova drama i teatr, in Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo, Praha 2004.
Oksana Ljaturynska i Halja Mazurenko – studentky Ukrajinskoji studiji plastyčnoho mystectva, in Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu, Praha 2005.

Publikace

Děti stepní Hellady. Pražská škola ukrajinských emigrantských básníků, Praha: Česká koordinační rada Společnosti přátel národů východu, 2001.
Pražská ukrajinská poetika, Praha: Ukrajinská iniciativa v České republice, 2001.
Jevhen Malanjuk, Pod cizím nebem, Praha 2004.
Halja Mazurenko, Akvarely, Praha 2005.
Růže pro Olenu Telihu. Sestavila, úvod napsala, úryvky z korespondence a vzpomínku J. Malanjuka přeložila a publikaci redakčně připravila Alena Morávková. Verše přeložil Tomáš Vašut. Praha : Sdružení ukrajinek v České republice, 2006.
Oksana Ljaturynská, Cesty. Výbor z díla, vybrala, uspořádala a úvodní stať napsala Alena Morávková. Verše na podkladě pracovních překladů A. Morávkové přebásnili Václav Daněk a Jiří Honzík, povídky a esej přeložila Alena Morávková. Praha: Vydalo Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny za podpory Magistártu hlavního města Prahy, 2008.
Oleh Olžyč, Ikarův pád. Výbor z díla. Vybrala, uspořádala a úvodní stať napsala Alena Morávková. Praha: Vydalo Sdružení Ukrajinek v České republice, 2011.

Přednášky, konference, kongresy

Ukrajinská dramatika a její překladatelské problémy v českém kontextu, příspěvek na konferenci o československo – ukrajinských vztazích, Prešov 1964.
K problematice překladu dramat na materiálu ukrajinské dramatiky, Konference o překladu, Praha 1960 , Praha (částečně otištěno v časopise Dialog, 1960).
Kritika překladů prózy L. Pervomajského, referát v ukrajinském kroužku překladatelské sekce Svazu československých spisovatelů, Praha 1965.
Překladatelská problematika Ševčenkova díla, referát v ukrajinském kroužku překladatelské sekce Svazu československých spisovatelů (částečně otištěno v časopise Plamen, 1961, č. 7).
Kritika překladu výboru próz M. Kocjubynského, referát v ukrajinském kroužku překladatelské sekce Svazu československých spisovatelů, 1967.
Avantgardní ruská a ukrajinská groteskní dramatika, XII. sjezd slavistů, Bratislava 1993.
Dym Itaky, referát na 2. kongresu ukrajinistů, Lvov 1993.
Kontrapunkt Mykoly Kuliša, příspěvek přednesený na 2. sjezdu ukrajinistů, Lvov 1993.
Prazka škola ukrajinskych poetiv, referát na Mezinárodním kongresu slavistů, Krakov 1996.
Ukrajinski poety – studenty i vypusknyky UVU, příspšvek na konferenci k 75. výročí UVU, Praha 1996.
Jevhen Malanjuk, Leonyd Mosendz – studenty Ukrajinskoji hospodarskoji akademiji v Poděbradach, příspěvek na sympoziu k 75. výročí UHA, Poděbrady 1997.
Studenty Ukrajinskoho institutu M. Drahomanova u Prazi, příspěvek přednesený na sympoziu věnovaném 75.výročí institutu, Praha 1998.
Ukrajinsko – česki literaturni zvjazky; pohostinská přednáška, přednesená v Ukrajinské svobodné univerzitě, Mnichov 1998.
Prazka škola ukrajinskych poetiv – Jevhen Malanjuk, referát přednesený na XIII. mezinárodním sjezdu slavistů, Ljubljana 2003.
D. Čyževskyj, Barokova drama i teatr, příspěvek přednesený na konferenci věnované osobnosti a dílu D. Čyževského, Praha 2004.
H. Mazurenko i O. Ljaturynska, studentky Ukrajinskoji studiji plastyčnoho mystectva u Prazi, příspěvek přednesený na konferenci k 75. výročí založení studia, Praha 2003.
Dmytro Čyževskyj, příspěvek přednesený na konferenci Věda v exilu, Praha 2004.
Neznajoma korespondencija J. Onufrijenka, referát přednesený na konferenci k výročí založení Muzea osvobození Ukrajiny v Praze, Praha 2005.

Články, recenze, rozhovory, rozhlasová pásma (výběr), výstavy apod.

Ukrajinská reportáž psaná na oprátce, Literární noviny, 31.8. 1957.
Tři ukrajinské prózy, Literární noviny, 30. 8. 1958.
O knihách a Dekádě ukrajinské literatury, Literární noviny, 12.11. 1960.
Krása života (J. Janovskyj, Strážce lodi), Literární noviny, 25. 3. 1961.
Ševčenko třikrát netradičně, Plamen, 1961, č. 7.
Z mladé ukrajinské poezie a prózy, Kulturní tvorba, 28.2. 1963.
Dialog naší a ukrajinské poezie, Kulturní tvorba, 4. 2. 1965.
Ukrajinský mistr povídky (H. Ťuťunnyk), Nové knihy, 1987, č. 5.
Znovuobjevený mistr prózy (M. Kocjubynskyj), Nové knihy, 1989, č. 14.
Stín Černobylu (Ščerbak, Javoryvskyj, Drač), Lidové noviny 1990, č. 99.
Vítr z Ukrajiny (o současném literárním dění na Ukrajině), Literární noviny, 1992, č. 30.
Cesty básníka (rozhovor s R. Ljubkivským), Literární noviny, 1993, č. 21.
BU-BA-BU, Literární noviny, 1994, č. 29.
Příběh jednoho slovníku (Ukrajinsko – český slovník), Nové knihy, 1994, č. 45.
Na Ukrajině básníci neumírají (o H. Kočurovi a literárním dění na Ukrajině), Literární noviny, 1993. č. 21.
Pražská ukrajinská básnická škola a Oleh Olžyž, Literární noviny, 1995, č. 12.
Čerti, upíři a dravé knihy (E. Andijevská), Literární noviny, 2001, č. 42 (17. 10.).
Kniha na Ukrajině, Tvar, 2001, č. 16.
Mezi čtyřma očima s Oksanou Zabužko, Tvar, 2001, č. 13.
Autor polarity bytí, Rozhlas, 1989, č. 38.
Ukrajina bubabistů, Tvar, 2006, č. 1.
Zpracování ukrajinských literárních hesel pro encyklopedii Diderot, 1993.

Literární pásmo o M. Kocjubynském, Český rozhlas, 1989.
Literární pásmo Básníci pražské školy, Český rozhlas, 2002.
Literární pásmo Jevhen Malanjuk, Český rozhlas, 2004.

Alena Morávková připravila několik tematických výstav pro Slovanskou knihovnu a Národní knihovnu Klementinum (např. výstava překladů A. Morávkové v roce 2005).

Překlady
Knižně publikované překlady

Mykytenko, Dny mladosti, Dilia, 1959.
M. Trublajini, Ostrov Měsíční noci, Svět sovětů, 1960.
P. Zahrebelnyj, Evropa 45, Naše Vojsko, 1962
J. Janovskyj, Jezdci, Naše vojsko, 1963.
O. Dovženko, Z deníků, Československý spisovatel, 1964.
I. Mykytenko, Sólo na flétnu, in I. Mykytenko, Patetická sonáta, Orbis, 1968.
J. Janovskyj, Modravé věže, Odeon, 1976.
J. Janovskyj, Dopis na věčnost, in Země sovětů v poezii a v próze, sv. 2, Praha: Lidové nakladatelství, 1977.
S. Holovanivskyj, Topol ve vichřici, Naše vojsko, 1980.
O. Hončar, Praporečníci, Naše vojsko, 1978.
P. Zahrebelnyj, Zázrak, Odeon, 1980.
H. Ťuťunnyk, Červený prach, Odeon, 1986.
M. Kocjubynskyj, Stíny zapomenutých předků, Vyšehrad, 1988.
Bochníček pro dva (překlady Vinhranovského, Mykytenka, Drozda), Lidové nakladatelství, 1986.

Časopisecky publikované překlady

Z Dovženkových Deníků, Kulturní tvorba, 28. 2. 1963.
J. Hucalo, Marija, Slovanský přehled, únor 1964.
M. Kocjubynskyj, Objevené miniatury, Plamen, 1963, č. 4.
H. Ťuťunnyk, Chladivá máta, Zemědělské noviny, 1982, č. 257.
H. Ťuťunnyk, Tři žežulky s pozdravením, Sovětská literatura, 1986, č. 4.
H. Ťuťunnyk, Pupeny, Zemědělské noviny, 1986, č. 2.
E. Andijevská, Klíč, Knihovna, Vládce mrtvých, Literární noviny, 2001, č. 42.

Rozhovory s Alenou Morávkovou

Češka z sercem ukrajinky. Rozmova z perekladačkoju Alenoju Moravkovoju, Dukľa, 2003, č. 2., (rozhovor vedla Ľubica Babotová).
Juvilej prazkoji perekladačky, Nove žyttja, 17.3. 2006. (rozhovor vedl Ivan Jackanyn).