Komentované promítání filmu Stíny zapomenutých předků

Komentované promítání filmu Stíny zapomenutých předků

Česká asociace ukrajinistů a Východoevropský klub 28. 1. 2016 uspořádaly seminář o filmu Sergeje Paradžanova Stíny zapomenutých předků (duchovní souvislosti filmu). Ve svém úvodním slově Teťana Sverdan pohovořila o vzniku filmu, uvedla jeho kulturní a politický význam v 60. – 70. letech 20. století, zabývala se rovněž recepcí tohoto díla v současnosti. Po promítaní představil možné interpretace a duchovní podstatu filmu filmový režisér, docent katedry divadelních a filmových studií na Filozofické Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vladimír Suchánek. Podle slov mnohých účastníků semináře, promítaný film byl skutečným objevem fenoménu poetické kinematografie, v němž se národní svébytnost téměř archaická pojí s aktuálními a nepochybně současnými otázkami lidské existence, duše a lásky.

Autorka textu: T. Sverdan