Promítání dokumentárního filmu Kyjevská potopa o tzv. „Kurenivské tragédii“ roku 1961

Promítání dokumentárního filmu Kyjevská potopa o tzv. „Kurenivské tragédii“ roku 1961

Dne 10. 6. 2014 se na půdě FF UK konalo promítání dokumentárního filmu Kyjevská potopa o tzv. „Kurenivské tragédii“ roku 1961 (režie Ruslan Horovyj, film opatřila českými titulky Rita Kindlerová). V úvodu autor krátce seznámil přítomné s otázkami spojenými s dostupností materiálů a dokumentů týkajících se této tragické události, poté mělo publikum možnost sledovat dva díly dokumentárního filmu. Následovaly četné dotazy z publika; pozornost budila zvláště otázka týkající se uchování povědomí o této tragédii. Na závěr setkání Ruslan Horovyj krátce představil svou nejnovější knihu povídek „Gagarin a Barcelona“ i některé své starší knihy, které bylo možno na místě zakoupit.