Vítězové letošního ročníku překladatelské soutěže

Vítězové letošního ročníku překladatelské soutěže

Od včerejšího včera známe vítěze 2. ročníku překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny.  Na Velvyslanectví Ukrajiny v České republice se 15.10. 2018 odehrálo slavnostní předávání cen.

V letošním ročníku se sešlo 13 překladů velmi vyrovnané úrovně. K překladu byly zvoleny tři krátké povídky ze sbírky Bod nula současného ukrajinského spisovatele Artema Čecha.

Hodnotící komise (Radana Merzová, Jekaterina Gazukina, Alexej Sevruk, Tereza Chlaňová a Jáchym Topol) po nelehkém zvažování udělila tři ceny a tři čestná uznání: 1. místo získal Miroslav Ottomanský, 2. místo Karolina Juráková (držitelka třetího místa v loňském ročníku), 3. místo Linda Heinigová. Čestná uznání putují k Ivetě Ruskové, Evě Reutové a Monice Ševečkové. Všem výhercům patří blahopřání!

Hosty uvítala Tereza Chlaňová a velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis, který přítomným mimo jiné prozradil, že povídková sbírka Artema Čecha, z níž byly vybrány texty pro překlad v letošním ročníku soutěže, vyjde za finanční podpory Plzeňského kraje. O překlad sbírky bude požádán vítěz letošního ročníku Miroslav Ottomanský. Samotné nelehké hodnocení soutěžních překladů vtipně glosovali Alexej Sevruk a Jáchym Topol.

Překladatelskou soutěž organizovala Česká asociace ukrajnistů, Ústav východoevropských studií FF UK za podpory Velvyslanectví Ukrajiny v České republice. Poděkování patří všem, kdo se jakkoliv podíleli na přípravě a organizaci soutěže – T. Okopné za pomoc s organizací, T. Hilmanovyč za grafické zpracování pozvánek a diplomů, L. Dorosh za přípravu pohoštění, O. Dolgé za fotoreportáž ze slavnostního večera.