Setkání s význačnými hosty z Ukrainy (I. Drač, R. Radyševskyj, M. Žulynskyj, M. Mušinka)

Setkání s význačnými hosty z Ukrainy (I. Drač, R. Radyševskyj, M. Žulynskyj, M. Mušinka)

Dne 25.3.2013 se na půdě Filozofické fakulty uskutečnilo setkání s význačnými hosty z Ukrajiny, vynikajícím ukrajinským básníkem a výrazným představitelem společensko–politického života Ivanem Dračem; s ředitelem Institutu literatury T. Ševčenka UAV Mykolou Žulynským a  vynikajícím polonistou, profesorem a členem-korespondentem UAV Rostyslavem Radyševským. Tuto trojici uzavíral známý etnolog a folklorista Slovenska, profesor Mykola Mušinka z Prešovské univerzity. Setkání se účastnila i řada stávajících ukrajinistů i absolventů pražské ukrajinistiky, kteří po zcela neformálním a velmi emočním projevu zejména I. Drače (velmi osobitě přednesl některé své básně) a R. Radyševského (který mj. rovněž recitoval básně O. Olese) zadali všem hostům otázky týkající se současného stavu ukrajinské literatury, stavu zanedbaných pohřebních míst Ukrajinců žijících na našem území v meziválečném období 20. století apod. Všichni pozvaní zahraniční hosté zároveň apelovali na mladou generaci ukrajinistů s tím, aby se zapojovali do česko-ukrajinských badatelských projektů, neboť pražské archivy uchovávají celou řadu jedinečných a zatím nepublikovaných materiálů týkajících se ukrajinské emigrace.

Autorka textu: Věra Lendělová

Autoři fotografií: J. Gazukina, O. Martynec