Prezentace knihy Dějiny Ukrajiny, přednáška prof. Jana Rychlíka

Prezentace knihy Dějiny Ukrajiny, přednáška prof. Jana Rychlíka

Dne 5.4. 2016 uspořádal Východoevropský klub na FF UK prezentaci knihy Dějiny Ukrajiny (autoři: Pavel Robert Magocsi, Jan Rychlík, Bohdan Zylinskyj, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015) a přednášku pana profesora Jana Rychlíka.

S přednáškou, věnovanou dějinám Ukrajiny, vystoupil profesor Jan Rychlík, působící na Ústavu českých dějin FF UK. Nejprve popsal peripetie, provázející mnohaletý zrod nedávno vydané knihy a poté se věnoval dějinám Ukrajiny z hlediska různých národních historiografií. Zmínil těžkosti, vyplývající z toho, že území dnešní Ukrajiny bylo součástí různých států. Ukrajinští, ruští i polští historici proto viděli v různých obdobích ukrajinskou historii různýma očima. I to je jeden z důvodů, proč je tak důležité, že v edici Nakladatelství Lidové noviny vyšla kniha z pera českých odborníků. Po přednášce následovala bouřlivá diskuse, zabývající se mimo jiné i otázkami jazykovými.

Autor textu: Miroslav Tomek
Na přípravě akce se podílela i Česká asociace ukrajinistů.