Přednášky

Přednášky

Přednášky

 • přednáška Kateřiny Skupové: Vliv roku 1968 v Československu na ukrajinské opoziční hnutí. Československo-ukrajinské vztahy v 2. polovině 60. let. (30.11.2005)
 • setkání pořádané ve spolupráci se Slovanksou knihovnou: K jedné z kapitol modrních ukrajinských dějin (Prezentace knihy Jána Mlynárika Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve. Praha, 2005)
 • J. Bárta, M. Kolísková – Volby na Ukrajině v r. 2002
 • Z. Hanusová – Mykola Lysenko a Čechy
 • M. Kocjubynská – Současná vydavatelská činnost na Ukrajině
 • J. Kučmáš – Vznik nezávislé Ukrajiny v r. 1991
 • S. Kužel – K problematice národní sebeidentifikace Ukrajinců-Rusínů na Prešovsku (na příkladě obce Hromov)
 • A. Morávková – Ukrajinská emigrace v Československu
 • O. Pelenská – Ukrajinská akademie výtvarných umění v Praze
 • O. Ponomariv – Jazyková situace na Ukrajině
 • R. Šišková – Česká jazykovědná ukrajinistika
 • J. Vacek – Práce na úplné bibliografii publikací ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v ČSR (1918-45)
 • T. Zahradníček – Nové publikace francouzské ukrajinistiky
 • B. Zilynskyj – K bibliografii česko-ukrajinských lit. vztahů
 • J. Šámalová – Vztahy kozáků s českými zeměmi v 16. a 17. st. a reflexe tohoto fenoménu v české literatuře 19. st.
 • F. Sokolová – Epizoda ze života Dmytra Čyževského (k jeho zájmu o ukrajinsko-běloruské literární vztahy)
 • I. Seredjuk – Současné tendence vývoje architektonického myšlení na Ukrajině
 • B. Zilynskyj – Český román o ukrajinských dělnících v nacistickém Německu
 • M. Skála – Ukrajinské vojenské tábory v českých zemích za první republiky
 • D. Svoboda – Ukrajinská otázka v nacistických ideově-strategických perspektivách
 • Ve spolupráci s Ústavem slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byla 29.10. 2009 uspořádána odborná přednáška s názvem Překladem ke sbližování kultur (literární tvorba autorů stanislavského fenoménu v překladech českých a polských), kterou přednesla PhDr. V. Lendělová, CSc., A. Stelibská a Je. Gazukina.
 • Ve spolupráci s Ústavem slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byla 4.3. 2010 uspořádána přednáška Alžběty Chmelařové Ukrajinské prezidentské volby, srovnání let 2004 a 2010.