4. Narativy ukrajinské literatury pro děti

4. Narativy ukrajinské literatury pro děti

>  Prezentace ke stažení

Čtvrtá přednáška (13.4. 2017)  –  Narativy ukrajinské literatury pro děti – se zaměřila na specifický segment současné literatury – tedy literaturu určenou dětem a mládeži.

 • Iryna Zabiiaka na úvod upozornila, že toto téma je poměrně složité, neboť je třeba při jeho analýze brát v úvahu řadu různých úhlů pohledu a řadu odlišných aspektů, které je možné hodnotit (cílová skupina, jazyková otázka, otázka propagace této literatury, poměr domácí produkce dětské literatury a literatury překladové, klasika a moderní literatura pro děti, reakce na nová témata a problémy apod.).
 • Pokusila se vytyčit některé zásadní otázky týkající se dětské literatury obecně i ty, které jsou aktuální a specifické pro tento typ literatury na současné Ukrajině.
 • Načrtla vývoj v posledních letech, zde zaujala zvláště informace o tom, že čím dál frekventovaněji se tato literatura snaží zpřístupňovat dětem důležitá témata související s aktuální situací na Ukrajině – tzn. se smrtí, válkou, utrpením, ztrátou rodiče apod.
 • Iryna Zabiiaka upozornila, že čím dál větší pozornost je věnována mezilidským vztahům, krizovým vztahovým konstelacím, otázkám sexuality, víry, marginalizovaným společenským skupinám apod. Tento trend odpovídá na vzrůstající poptávku po těchto „těžkých“ tématech.
 • Jako výraznou skupinu knih vydělila texty o smrti, umírání, ztrátě blízkého člověka (viz http://www.chytomo.com/issued/neprosti-temi-6-knizhok-dlya-ditej-pro-vtratu), například knihu Valentyny Vzdulské Плутон (2016) či Halyny Kyrly Мій тато став зіркою (2015).
 • Užitečné bylo seznámit posluchače s řadou portálů, které pomáhají zorientovat se v nepřeberném množství dětských knih (http://www.chytomo.com
  http://www.barabooka.com.ua, http://urccyl.com.ua), uvedla i nakladatelství, která věnují systematicky pozornost dětské knize (Вeсeлка, Видавництво Старого Лева, Грані-Т, Темпора, Фонтан Казок, Теза, Зелений пес, Віват, Урбіно). V některých nakladatelstvích jsou dětské knížky jen součástí repertoáru, netvoří výraznou skupinu, ani kvalitativně (Фоліо, КСД, Махаон).
 • Jiná nakladatelství, jako například А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, původně založené jako nakladatelství dětské knihy, stále v centru pozornosti udržuje zájem o dětskou knihu. Pracují zde prvotřídní ilustrátoři, nakladatelství se nebrání ani experimentům (například vytvoření interaktivní knížky – klasika Sněhová královna Hanse Christiana Andersenahttps://www.youtube.com/watch?v=Msk5KUIjk04).
 • Iryna Zabiiaka zmínila i nově otevřené diskuze, které aktualizují otázku povinné četby ve školách a týkají se změny studijního programu na středních školách. K těmto snahám zpřístupnit malému čtenáři klasickou „povinnou“ literaturu patří i výpravné, kvalitně ilustrované publikace nakladatelství Видавництвo Старoгo Лeва, které novým způsobem uchopují klasiky-velikány – Tarase Ševčenka (Шeвчeнкo вiд A дo Я, publikace Leonida Uškalova s ilustracemi Anastasije Stefurakové), Ivana Franka (Франкo вiд A дo Я, publikace Bohdana a  Natalije Tycholozových).
 • K pozitivním posunům v přístupu k dětským knihám je bezpochyby i pozornost, která je jim v posledních letech věnována v rámci literárních soutěží – BBC, Лiтакцeнт, kde najdeme nominace za dětskou knihu.
 • Mezi nejúspěšnější oceňované tituly posledních let patří Таємне Товариство Боягузів і Брехунів Lesji Voroniny, Хто зробив сніг Marjany a Tarase Prochaskových, Дракони вперед Kati Štankové, 140 децибелів тиші Andrije Bačynského, Тринадцять історій у темряві Halyny Tkačukové.
 • Potěšujícím faktem pro ukrajinský knižní trh je i to, že se objevuje řada knih, které jsou schopny být konkurenceschopné a vyhrávají ceny v mezinárodních knižních kláních či jsou překládány a vydávány za hranicemi.
 • Příkladem takto úspěšné knihy je kniha autorksého dua Romany Romanyšynové a Andrije Lesiva Вiйна, щo змiнила Рoндo (2015, slovensky Vojna, ktorá zmenila Rondo), jež získala kromě jiného cenu na Bologna Ragazzi Award 2015..
 • Do češtiny je přeložena kniha Oksany Buly Зубр шукає гнiздo (český překlad: Rita Kindlerová).
 • Jako důležitou součást literatury vytyčila Iryna Zabiiaka i literaturu pro dospívající mládež, kde je v ukrajinském kontextu zaznamenán znatelný nárůst a zlepšení, přestože tento typ literatury je autorsky velice náročný, neboť je třeba dotýkat se zde těžkých témat (filozofická, existenciální témata, otázka života a smrti, lásky a přátelství, zrady a odpuštění, ale i války), zároveň je však podávat v podobě přijatelné pro tuto věkovou skupinu (Kateryna Babkina Шапoчка i кит, Oksana Sajková Новенька та інші історії, Serhij Hrydin Не такий).
 • V neposlední řadě je zajímavou snahou nakladatelů věnovat zvláštní pozornost dětem s postižením. O tom svědčí i fakt, že loni Forum nakladatelů ve Lvově mělo zvláštní stánek pro postižené děti.