Spolupráce České asociace ukrajinistů na organizaci mezinárodní konference ukrajinistů v Praze

Spolupráce České asociace ukrajinistů na organizaci mezinárodní konference ukrajinistů v Praze

Česká asociace ukrajinistů se stala spoluorganizátorem Mezinárodní konference ukrajinistů v Praze „Ukrajina jako kulturní a historický narativ (jazyk, dějiny, literatura)“

Datum konání: 24. 11. 2017 – 26. 11. 2017

 • Organizátoři: Východoevropský klub, Česká asociace ukrajinistů, Ústav východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za podpory Velvyslanectví Ukrajiny v ČR.
 • Místo konání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Úvodní text: V posledních několika letech je Ukrajina (její minulost, současnost a budoucnost) jedním z nejdiskutovanějších světových témat. Majdan, anexe Krymu a válka na východě nejen že nás nutí o Ukrajině stále hovořit, ale poskytly zemi také impulz k hledání vlastní orientace, umožnily konsolidaci ukrajinské společnosti, vyvolaly obrat k  problémům kulturní a národní identity a opět aktivizovaly proces vytváření národních mýtů a revize dějin. Takový zájem o Ukrajinu vedl organizátory k uspořádání konference ukrajinistů – především z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Cílem konference je podpora odborné vědecké činnosti a popularizace práce badatelů, kteří se v těchto zemích zabývají studiem Ukrajiny.

 • Jazyky konference: ukrajinský a anglický.
 • Nejlepší příspěvky budou zveřejněny v časopise Oriens Aliter.

Témata konference:

 • – Lingvistická mapa současné Ukrajiny: spisovný jazyk versus sociolekty a dialekty,
  současná jazyková politika, problematika ukrajinského pravopisu, ukrajinská latinka – pro a proti.
 • – Dějiny ukrajinské literatury: recepce a interpretace.
 • – Ukrajinská literatura ve světě: překlad a recepce.
 • – Současná ukrajinská literatura jako jedna z „válečných front“: autoprezentace, autorské strategie,   „postmajdanovský“ syndrom.
 • – Problém identifikace umělců 20. století jako hledání vlastní kulturní identity.
 • – Současná ukrajinská média: hledání metanarativu a tvoření mýtů.
 • – Informační válka – metody boje a obrany.
 • – Dějiny Ukrajiny? Problém historické interpretace.
 • – Hledání národního hrdiny: historická paměť a dekomunizace.
 • – Ukrajinská diaspora: dějiny, současnost, osobnosti

O konferenci například zde.