Setkání a besedy

Setkání a besedy

Setkání a besedy

  • s Mgr. Ritou Kindlerovou, která strávila 6 porevolučních měsíců na Ukrajině – (14.12.2006).
  • setkání pořádané ve spolupráci se Slovanksou knihovnou: K jedné z kapitol modrních ukrajinských dějin (Prezentace knihy Jána Mlynárika Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve. Praha, 2005). Setkání se uskutečnilo 6.6.2005.
  • s velvyslancem Ukrajiny v ČR R. Ljubkivským (k problémům vývoje ukrajinského státu)
  • s básníkem a vydavatelem ze SRN Ihorem Tračem
  • s básníkem a překladatelem z češtiny V. Žytnykem
  • s prozaikem J. Chorunžým
  • s literárním historikem L. Kucenkem
  • s historikem J. Šapovalem