Hlasy dvou básníků. Výbor z básní Jurije Darahana a Oleksy Stefanovyče

Hlasy dvou básníků. Výbor z básní Jurije Darahana a Oleksy Stefanovyče

Ve spolupráci s Národní knihovnou – Slovanskou knihovnou nám vyšla knížka Hlasy dvou básníků. Výbor z básní Jurije Darahana a Oleksy Stefanovyče.

Knížka je k dispozici buď na fakultě (nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č.314) nebo ji lze zakoupt ve Slovanské knihovně (https://www.nkp.cz/slovanska-knihovna/odborne-cinnosti-publikace/publikacni-cinnost).

Překlady: Václav Daněk, Tereza Chlaňová, Matěj Lipavský, Alena Morávková
Ilustrace: Matěj Lipavský Grafická úprava: Jaroslav Grodl (pure-beauty)

Doprovodné texty: Tereza Chlaňová, Alena Morávková

Děkujeme řediteli Slovanské knihovny Lukáši Babkovi za ochotu pustit se do vydání celé publikace. Za pomoc s jazykovou redakcí Františku Chlaňovi, Katě Gazukině a Alexeji Sevrukovi. Za konzultace při překladu obtížných míst Táně Sverdan.

Vydání finančně zaštítilo Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny (Velvyslanectví Ukrajiny v Praze).