Prezentace sbírky povídek Jana Balabána Jsme tady v ukrajinském překladu Hanny Velyčko

Prezentace sbírky povídek Jana Balabána Jsme tady v ukrajinském překladu Hanny Velyčko

Prezentace knihy českého prozaika Jana Balabána Jsme tady v ukrajinském překladu Hanny Velyčko (Ми ще тут, nakladatelství Astroljabia, Lvov) – 27.2.2013

27.2. 2013 se v Domě národnostních menšin konala prezentace sbírky povídek Jana Balabána Jsme tady v ukrajinském překladu Hanny Velyčko Ми ще тут. Tato akce byla uspořádána skupinou ukrajinských aktivistů ve spolupráci s Českou asociací ukrajinistů a Ukrajinskou iniciativou. Během prezentace uvedla překladatelka zajímavé povídání o životě a díle autora, které probíhalo formou čtení ukrajinských překladů jeho povídek a promítáním záběrů dokumentárního filmu Jan Balabán svými vlastními slovy. Četba každé povídky byla uskutečněna s paralelním promítáním českého textu originálu. Na konci speciální host této prezentace – Rita Kindlerová – informovala o historii vzniku knížky Balabánových povídek v ukrajinštině, která se realizovala díky první překladatelské soutěži určené mladým ukrajinským bohemistům. Vítězem soutěže se v roce 2011 stala Hanna Velyčko. Rita Kindlerová uvedla i aktuální podmínky letošní překladatelské soutěže.

Autorka textu: Hanna Velyčko