Překladatelská soutěž 2018 – 2. ročník

Překladatelská soutěž 2018 – 2. ročník

2. ročník překladatelské soutěže.

Texty k překladu:

Informace o zpracování osobních údajů účastníků překladatelské soutěže 2018.
Přihlášením do soutěže a poskytnutím základních osobních údajů účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Správce, jímž je v tomto případě Česká asociace ukrajinistů, zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro pořádání soutěže pro následující účely:
1) evidence účastníků v soutěži;
2) kontaktování účastníka v souvislosti s pořádáním akcí spojených se soutěží, uvedení jmen účastníků v případě výhry (vyhlášení vítězů);
Správce zpracovává o každém účastníkovi akce tyto osobní údaje:
a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon
b) fotografie z vyhlášení vítězů, tzn. fotografie pořízené při dokumentaci činnosti pro vnitřní potřebu České asociace ukrajinistů i pro propagční účely (umístění na webové stránky, facebook apod.);
Na základě písemné žádosti je Česká asociace ukrajinistů povinna poskytnout účastníkovi informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.