Monika Ševečková… další člen hodnotící komise…

Monika Ševečková… další člen hodnotící komise…

Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (* 1978)

Absolventka FF UK (Překladatelství a tlumočnictví ruského jazyka – Ukrajinský jazyk a literatura, 2003) a FF MU (Paleoslovenistika a slovanské jazyky, 2014), absolvovala stáže a studijní pobyty např. ve Finsku, Lotyšsku, Turecku, Rusku, Bělorusku a na Ukrajině.

Soudní tlumočnice RJ, UJ (od 2004).

Vedoucí Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě MU (od 2019).

Odborná asistentka Centra jazykového vzdělávání MU, vyučuje ruský jazyk pro odborné a akademické účely (od 2012).

Ve výuce se věnuje tématům materiální a duchovní kultury Slovanů, frazeologie a hovorového jazyka.

Zabývá se translatologií, lingvokulturologií, etnolingvistikou, didaktikou, otázkami kreativity a bilingvismu.

Spolupracuje s Ústavem Slavistiky FF MU (Katedra ukrajinistiky).