Přednáška Anžely Savčenko

Přednáška Anžely Savčenko

9. 3. 2023 se na půdě Ústavu východoevropských studií konala přednáška Anžely Savčenko До 100-річчя української еміграції
в Чехії. Повернення із забуття.

Více informací naleznete na plakátu.