Poslední členka hodnotící komise – Tereza Chlaňová

Poslední členka hodnotící komise – Tereza Chlaňová

Tereza Chlaňová vystudovala anglistiku a ukrajinistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1992–1998). V roce 2006 obhájila na FF UK disertační práci (obor „slovanské literatury“). Vyučuje v Ústavu východoevropských studií FF UK ukrajinskou literaturu 19. a 20. století. Publikuje články o ukrajinské literatuře v českých i zahraničních odborných časopisech. Překládá z ukrajinské, příležitostně také z ruské literatury (společně s Jekaterinou Gazukinou přeložila divadelní hru Anny Jablonské Pohané, 2014 a román Vladimira Rafejenka Dlouhé časy, 2019). Ve spolupráci s Matějem Lipavským přeložila poezii Jurije Darahana (pro vydání Hlasy dvou básníků. Výbor z básní Jurije Darahana a Oleksy Stefanovyče, Eds. Alena Morávková, Tereza Chlaňová, Praha 2018). Je předsedkyní České asociace ukrajinistů.