O asociaci

O asociaci

Základní informace o asociaci

Česká asociace ukrajinistů, z.s. je dobrovolné sdružení vědeckých a pedagogických pracovníků zabývajících se otázkami ukrajinistiky, překladatelů, kritiků, publicistů a kulturních pracovníků, kteří pomáhají šířit vědomosti o Ukrajině a ukrajinské kultuře na území České republiky.

Česká asociace ukrajinistů byla založena 10. ledna 1991 sedmnácti odborníky z oblasti literární vědy, jazykovědy, historiografie a překladatelství, její stanovy poté zaregistrovalo Ministerstvo vnitra ČR.

Jedním z hlavních cílů činnosti je dosažení koordinace a výměny informací mezi odborníky z různých dílčích oblastí ukrajinistiky. Činnost asociace byla od počátku zaměřena především na pořádání přednášek, besed a diskusních setkání určených nejen pro členy, ale i vysokoškolské studenty. Naši snahou je též vyhovět zájemcům z řad širší veřejnosti.

SPOJTE SE S NÁMI

tel: 737 864 404
chlanova@centrum.cz
asociace@ukrajiniste.czZajímavé odkazy