Literární večer s Halynou Petrosaňakovou a Jurijem Vynnyčukem

Literární večer s Halynou Petrosaňakovou a Jurijem Vynnyčukem

Dne 15. 5. 2015 Café Kafíčko hostilo ukrajinské spisovatele Halynu Petrosaňakovou a Jurije Vynnyčuka. Jednalo se o doprovodný program k ukrajinské národní expozici „Ukrajinský dům“ na Světu knihy. Halyna Petrosaňaková vtáhla posluchače svou perfektní češtinou do vyprávění o své nyní již v čase vzdálené české zkušenosti; přečtené básně pak toto české téma rozšířily o zkušenost (ať již prožitou či představovanou) s cizími zeměmi obecně. Důležitým momentem vystoupení Halyny Petrosaňakové bylo představení její nové sbírky Let balónem (Пoлiт на пoвiтрянiй кулi), z níž zaznělo několik básní… Jemné, filozofující, hypnotizující… ladění poezie ukrajinské básnířky vystřídalo ve druhé polovině večera zemitější a odlehčené vystoupení Jurije Vynnyčuka. Byť v centru pozornosti stál román Tango smrti (Tангo смeртi), kniha odehrávající se částečně ve válečných letech a popisující tragické momenty historie 20. století, díky výběru ukázek tato tragičnost nedominovala, ale večer se dále nesl spíše v „černohumorné“ atmosféře, tak typické pro Jurije Vynnyčuka… Autor sám přispíval k takovému ladění líčením svých kontroverzních literárních počinů a skandálních výstupů… Oba dva autoři zodpověděli dotazy z publika i soukromější dotazy po „oficiálním“ zakončení. Večerem provázela Jekaterina Gazukina a Tereza Chlaňová, tlumočil Miroslav Tomek.