Debata o současné situaci na Ukrajině

Debata o současné situaci na Ukrajině

Dne 3.2. 2014 v 18:00 se v Domě národnostních menšin (Vocelova 3, Praha 2) uskutečnila debata o současné situaci na Ukrajině. Pozvánku do debaty přijala Lenka Víchová (ukrajinistka, redaktorka Ukrajinského žurnálu), Valentyna Ljulja (novinářka a spolupracovnice Asociace pro mezinárodní otázky), Bohdan Zilynskyj (historik a odborný asistent na FHS UK), Ondřej Soukup (novinář, publicista, člen zahraniční rubriky HN) a Miroslav Tomek (historik, ukrajinista, doktorand na FF UK). Debatu moderoval Alexej Sevruk. V krátkém úvodu každý představil vybrané myšlenky a úvahy týkající se současné situace na Ukrajině, čímž vznikla poměrně pestrá škála otázek a problémů nabídnutých tak dále k rozsáhlejší diskusi. Miroslav Tomek přispěl svými postřehy očitého svědka kyjevských událostí konce roku 2013. Následovaly volné dotazy a příspěvky z publika. Jednotlivá diskutovaná témata byla značně různorodá (ekonomické otázky, postavení EU vůči Ukrajině, vztah české diplomacie k nastalé situaci, analýza mocenských struktur na Ukrajině, role Ruska a možné varianty reakcí na danou situaci, potenciální možnosti dalšího vývoje atp.).