Členové » Tereza Chlaňová

Tereza Chlaňová

Curriculum vitae

Tereza Chlaňová, nar. 1974

 • 2006-současnost odborná asistentka Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty UK (specializace: ukrajinská literatura, kultura, překlad z ukrajinštiny do češtiny)
 • 9. 2006 Obhajoba disertační práce „Od dětského dynamismu k symfonii čísel. Ukrajinská prozaická tvorba 1917-1934″ [497 s. (bibliografický dodatek, 278 s.)], udělen titul Ph.D.
 • únor 2002             Vykonána státní závěrečná doktorská zkouška.
 • 1998-2006 Doktorandka Katedry slavistiky (později Ústavu slavistických a východoevropských studií) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor Slovanské literatury – novodobá ukrajinská literatura, školitel doc. PhDr. Václav Židlický, CSc. (do roku 2002), doc. PhDr. Alena Morávková (od roku 2002).
 • říjen 1998 Státní závěrečná magisterská zkouška na oboru ukrajinistika, diplomová práce „Krátké prózy Valeriana Pidmohylného“, vedoucí práce doc. PhDr. Václav Židlický, CSc.
 • říjen 1997 Státní závěrečná magisterská zkouška na oboru anglistika a amerikanistika (nediplomní obor).
 • 5. – 30.6. 1995 Mezinárodní letní škola ukrajinistiky, Národní univerzita „Kyjevo-Mohyljanská akademie“.
 • od října 1992 Dvouoborové magisterské studium anglistika a amerikanistika – ukrajinistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
 • 1988-1992            Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1.

Účast v grantových projektech:

2015   řešitelka projektu vnitřního grantu FF UK Inovace předmětů Klasická ukrajinská literatura a Moderní ukrajinská literatura (tematický okruh FF TO1: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů)

2009     řešitelka projektu specifického výzkumu FF UK (interní grant) č. 224108, Konstituování postmoderního diskursu v ukrajinské literatuře: prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavovského fenoménu“

Členství ve vědeckých sdruženích apod.:

 • Česká asociace ukrajinistů (předsedkyně), Východoevropský klub
 • Členka komise The Visegrad Eeastern Partnership Literary Award (2014-2016)
 • členka redakce časopisu Navýchod

Zkušenosti s redakční prací:

 • Spolupráce s nakladatelstvím Větrné mlýny (překlady, redakční práce), např.: Oleksandr Klymenko. Nejlepší dny. Brno: Větrné mlýny, 2015, překlad: Nikola Dědinová, Karolina Juráková, Diana Koytyuk, Dagmar Ostřanská, Daria Polishchuk; Akram Aijisli. Kamenné sny. Brno: Větrné mlýny, 2015, překlad: Alexandra Stelibská), s nakladatelstvím Fra (Jurij Andruchovyč. Moskoviáda. Praha: Fra, 2015, překlad: Alexej Sevruk, Miroslav Tomek).
 • Spolupráce s časopisem Plav (překlady, redakční práce), Porohy, Ukrajinský žurnál, Oriens Aliter, Navýchod.

Publikační činnost:

Odborné studie a články:

 • XЛAНЬOВA, T.: „Проблематика християнської моралі у малій прозі Валер´яна Підмогильного у зв´язку з філософією Ф. Ніцше“. In Біблія і культура. Чернівці:  Рута, 2000.
 • XЛAНЬOВA, T.: „Тема голоду в оповіданнях Валер´яна Підмогильного. In Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí. Olomouc 2001.
 • CHLAŇOVÁ, T.: „K charakteristice drobných próz Valeriana Pidmohyl´ného“. In Východoevropské studie II. – Východoevropská moderna a její evropský kontext II. Praha: nakladatelství Karolinum, 2002.
 • CHLAŇOVÁ, T.: „Taras Ševčenko v českých překladech“. In Taras Ševčenko (Sborník příspěvků z vernisáže výstavy k 190. výročí narození ukrajinského spisovatele a malíře). Praha: Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, 2004.
 • CHLAŇOVÁ, T.: „In memoriam – Václav Židlický“. In České vědomí Ukrajiny. Budoucnost v tradici, 66-69. Praha: FF UK, Universitas Carolina, Acta Slavica et Baltica, 2005.
 • CHLAŇOVÁ, T.: „Doslov“. In Taras Šečvčenko. Kacíř. Praha 2005.
 • CHLAŇOVÁ, T.: Ukrajinský Pilňak Mykola Chvylovyj a jeho „Hassliebe“ k ruské kultuře. In: Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti. Červený Kostelec 2006, s. 245-262.
 • CHLAŇOVÁ, T.: Типологія літературного героя в українській прозі 1917-1934. In: Balto–Slavicum Pragense, Acta Slavica et Baltica. Volumen VII. 1. vydání. Ed. Jiří Marvan, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7308-271-0, s. 279-289.
 • CHLAŇOVÁ, T.: „´Vyhlídky pravé vzájemnosti Československa a Ukrajiny´ Š. Smal-Stoc´kého jako idealistický koncept vzájemných vztahů Čechů a Ukrajinců“,  In: Mатеріали Mіжнародної наукової конференції „Mеценат та культура громадського дарунку в Центральній Європі XIX – XX століття“ 11-13 травня 2008 р. Ed. С. В. Мельничук, Т. В. Марусик, О. В. Добржанський, Ю. І. Макар, Л. О. Ткач, С. В. Герегова, О. М. Івасюк, І. В. Коротун, Я. П. Редьква. (Україна, Чернівці; Чехія, Прага), Чернівці: Чернівецький національний університет 2009, s. 19-27.
 • CHLAŇOVÁ, T.: Putování ukrajinskou literární krajinou posledního půlstoletí. In:   Putování současnou ukrajinskou literární krajinou: prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu“. Ed. T. Chlaňová, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009. ISBN 978-80-7308-292-5, s. 7-37.
 • ХЛАНЬОВА, Т.: Метаморфози „україноцентризму“ в сучасній українській літературі (в контексту редефініції українського культурного канону).  Буковинський журнал, 2009,  № 3-4, s. 334-341.
 • CHLAŇOVÁ, T.: Ukrajinská literární věda na cestě od „kordocentrismu“ a „ukrajinocentrismu“. Svět literatury, 2010, č. 41, s. 127-138.
 • CHLAŇOVÁ, T.; SEVRUK, A.: Role autorů tzv. „stanislavského fenoménu“ při konstituování postmoderního diskursu v ukrajinské literatuře. Svět literatury, 2010, č. 41, s. 218-230.
 • CHLAŇOVÁ, T.: Putování ukrajinskou literární krajinou posledního půlstoletí. In:  Putování současnou ukrajinskou literární krajinou: Prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu“. Ed. T. Chlaňová, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, ISBN 978-80-87378-41-0, s. 17-56.
 • CHLAŇOVÁ, T., SEVRUK, A.: Role autorů tzv. „stanislavského fenoménu“ při konstituování postmoderního diskurzu v ukrajinské literatuře. In: Putování současnou ukrajinskou literární krajinou: Prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu“. Ed. T. Chlaňová, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, ISBN 978-80-87378-41-0, s. 59-78.
 • CHLAŇOVÁ, T.: Ukrajinské literární sympozion. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2011, roč. VII., č. 1, s. 5-8.
 • ХЛАНЬОВА, Т.: Голос і мовчання як важливі  компоненти роману Марії Матіос Солодка Даруся. Ucrainistica. Кривий Ріг – Краків, Інститут східнослов´янської філології Ягеллонського університету, 2011, č. 9, s. 82-95.
 • CHLAŇOVÁ, T.: „УПА в різних соціально-філософських вимірах (на основі твoрів M. Mатіос  Солодка Даруся та O. Забужко Mузей покинутих секретів)“ /Ukrajinská povstalecká armáda jinak (v literatuře, umění a kultuře). Sestavila Anastázia Lukáčová. Praha: Národní knihovna České republiky – Slovanská knihovna, Ruta – občanské sdružení, 2011, s. 145-157.
 • CHLAŇOVÁ, T.: „Václav Židlický a jeho činnost bělorusistická“. In České vědomí Bělarusi / Чэшскае ўсведамленне Беларусі. Eds. Věra Lendělová, Jiří Marvan, Michal Vašíček. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2013, s. 327-335.
 • ХЛАНЬОВА, T.: PUTEO ERGO SUM. Запах як невід’ємна частина роману Олеся Ульяненка „Жінка його мрії”.  In: Ucrainistica. Збірник наукових праць. Редактори-упорядники:  М. Вербовий, Я. Поліщук. Випуск 11. Кривий Ріг, 2013. С. 41—52.
 • CHLAŇOVÁ, T.: Konflikt „svůj“ – „cizí“ jako předmět interpretace i jako součást interpretační metody ve studiích Stepana Smal-Stockého věnovaných T.H. Ševčenkovi. Oriens Aliter. Časopis pro kulturu a dějiny střední a východní Evropy, 2014, č. 1. s. 65-75.
 • CHLAŇOVÁ, T.: „CAVET TANEM“ … Your Pain is My Pain. Eastern Partnerhip Literary Review, 2015, č. 2. s. 36-38.

 

Publicistické články

 • CHLAŇOVÁ, T. – PELENSKÁ, O.: „Objev sbírky ukrajinského výtvarného umění“. Navýchod, 2004, č. 1.
 • CHLAŇOVÁ, T.: „Ukrajinské propustky do světa literatury“. In Navýchod, 2005, speciál.
 • CHLAŇOVÁ, T.: „Josef Hlávka v bukovinském „Jeruzalémě na řece Prut““. Navýchod, roč. 6, 2006, č. 2.

 

Recenze:

 • ХЛАНЬОВА, T.: „Прага як частина української одісеї“. Буковинський журнал, 2003, č. 1, s. 235-237.
 • CHLAŇOVÁ, T.: Praha jako součást ukrajinské odyssey. Tvar, 2003, č. 6., s. 21-21.
 • CHLAŇOVÁ, T.: „Praga – ważny epizod ukraińskiej odyseji emigracyjnej“. Slavia Occidentalis, 2003, s. 113-116.
 • CHLAŇOVÁ, T.: „J. Malanjuk – Pod cizím nebem“.   Navýchod, 2004, č. 5.
 • ХЛАНЬОВА, T.: „Євген Маланюк – апостол кривавих шляхів“. Буковинський журнал, 2004, č. 3-4.
 • CHLAŇOVÁ, T.: „Oksana Pelenská – Ukrajinský portrét na pozadí Prahy“. Navýchod, 2005, č. 4.
 • CHLAŇOVÁ, T.: Jevhen Malanjuk. Pod cizím nebem. Slavia, roč. 75, č. 1, 2006, s. 100-103.
 • ХЛАНЬОВА, T.: „Українське малярство в міжвоєнній Чехословаччині“. Буковинський журнал, 2006, č. 1, s. 253-255.
 • ХЛАНЬОВА, T.: Oksana Pelenská – Ukrajinský portrét na pozadí Prahy. Берега, č. 7, 2007, s. 67-71.
 • CHLAŇOVÁ, T.: Miroslav Daniš; Mikuláš Nevrlý: Ivan Franko. Život a dielo (1856-1916).  Slavica slovaca, 2011, r.46, č. 1, s. 83-85.
 • CHLAŇOVÁ, T.: Prolínání slovanských prostředí (Editoři: PhDr. Marcel Černý, Ph.D. (literárněvědná část); Mgr. Kateřina Kedron, Ph.D. (jazykovědná část); PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (historická část). Červený Kostelec – Praha, 2012. (oddíly I. Národně emancipační a státoprávní ideje u slovanských etnik; II. Náboženská mozaika slovanského areálu; III. Slovanské literatury ve vzájemných reflexích a konfrontacích), Slavia, Praha 2014, ročník 83, sešit 1, s. 82-88.
 • CHLAŇOVÁ, T.: Úvahy nad koncepcí Dějin ukrajinské literatury. Svět literatury, XXVI, 2016, č. 54, s. 186-189.

 

Editorská činnost:

 • CHLAŇOVÁ, T., MARVAN, J. (ed.): Donum Ucrainicum. Sborník u příležitosti významného životního jubilea Doc. PhDr. Aleny Morávkové. Praha: Univerzita Karlova, 2006.
 • CHLAŇOVÁ, T. (ed.): Putování současnou ukrajinskou literární krajinou: prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu“. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009. ISBN 978-80-7308-292-5. (digitální podoba).
 • CHLAŇOVÁ, T. (spolueditor): Óndra Łysohorsky. Bard swojeho ludu / Euro-lašsky poeta. A Euro-Lachian poet/The bard of his people. Ed. Jiří Marvan. Ostrava: Moravskoslezský kraj. Krajský úřad, 2009.
 • CHLAŇOVÁ, T. (ed.): Putování současnou ukrajinskou literární krajinou: Prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu“. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, ISBN 978-80-87378-41-0.
 • MYRONOVA, H. – CHLAŇOVÁ, T. (Eds.): Setkání s ukrajinskými spisovateli. Brno: Ústav slavistiky MU Brno, 2016, 174 stran.

 

Překlady:

 • Vasyl Stus. Buď ve střehu, šílená, vzteklá duše! (básně Bezmezné, černé, vyhořelé pole; Všechny cesty směřuj od sebe; V smrtelně němé prázdnotě zrcadel). Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2011, roč. VII., č. 1, s. 28-29.
 • Vasyl Holoboroďko. Zaujat tajemstvím světa (básně Z dětství: déšť; Nedotýkám se tě; Ozvěna; starý muž). Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2011, roč. VII., č. 1, s. 30-32.
 • Hryhorij Čubaj. Hovořit, mlčet a hovořit znovu (Chodba s dveřmi velikosti oka; Hovořit, mlčet a hovořit znovu).  Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2011, roč. VII., č. 1, s.36-40).
 • Jevhen Paškovskyj, Studna plná růží. In Ukrajina, davaj, Ukrajina! Antologie současných ukrajinských povídek, Brno: Větrné mlýny, 2012, s. 481-496.
 • Oleh Lyšeha, Květiny v tmavé místnosti. In Ukrajina, davaj, Ukrajina! Antologie současných ukrajinských povídek, Brno: Větrné mlýny, 2012, s. 383-390.
 • Anna Malihonová. Krevní transfuze (básně Sokol, Když se vracíš, moře něpokřtěné, Poslouchej borovici, děťátko!, Alba, Na rty dýchá černý dotyk Cejlonu, Přikryj mě, buď však něžnější. Kdybych nebyla tvoje, Obraz-kůra. Plav, 2014/4, ročník X, s. 11-13.
 • Halyna Babaková. Teorie zrcadlení (básně Chceš-li namalovat ptáka, musíš se stát ptákem“, Když panu Zuzukovi začíná den…, Jak od počátku bylo…, tráva píchala a plála, Mlčení a šálec, V paměti chovám to místo…, Teorie zrcadlení). Plav, 2014/4, ročník X, s. 24-29.
 • Halyna Petrosaňaková. Let balonem. Brno: Větrné mlýny, 2015.
 • Jurij Vynnyčuk. Tango smrti. A2, ročník XI, 22.7. 2015, s. 20-21.

Překlady (ve spoluautorství):

 • Andijevska, Emma. Pohádka o Jájánech. In: Plav – měsíčník pro světovou literaturu. 2008, roč. 4, č. 6, s. 23-24.
 • Vynnyčuk, Jurij. Příběh jednoho Prasátka. In: Plav – měsíčník pro světovou literaturu. 2008, roč. 4, č. 6, s. 21-22.
 • Natalka Bilocerkivcová. Nezemřem v Paříži (básně Vytrácejí se linie barvy zvuky i vůně; Samurajův film).  Plav. Měsíčník pro světovou literaturu, 2011, roč. VII., č. 1, s. 33-34 (ve spoluautorství s Matějem Lipavským).
 • Anna Jablonská. Překlad pro Jihočeské divadlo. Premiéra: 3. 4. 2015 (ve spoluautorství s Jekaterinou Gazukinou).