Představujeme další členku komise překladatelské soutěže – Jekaterinu Gazukinu

Představujeme další členku komise překladatelské soutěže – Jekaterinu Gazukinu

Jekaterina Gazukina (* 1987) vystudovala ukrajinistiku a obor tlumočnictví a překladatelství ruština na FF UK v Praze. Společně s Alexandrou Stelibskou přeložila román současného ukrajinského spisovatele Tarase Prochaska Jinací (2013). Překlad úryvku z románu Jinací byl v roce 2010 oceněn čestným uznáním v překladatelské soutěži Ostravské univerzity a v soutěži Jiřího Levého. V soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2009 se umístila na druhém místě za překlad hry Jurije Klavdijeva Anna . Společně s Terezou Chlaňovou přeložila divadelní hru Anny Jablonské Pohané (2014). V roce 2017 vyhrála 1. ročník překladatelské soutěže z ukrajinského jazyka do jazyka českého. V současné době pracuje s Terezou Chlaňovou na překladu několika knih.