Překladatelská soutěž 2023

Překladatelská soutěž 2023

Autorka plakátu: Adéla Mikešová

PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ Z UKRAJINŠTINY DO ČEŠTINY (2023)

Po roční pauze vyhlašujeme 6. ročník překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny.

Termíny:

Vyhlášení soutěže: 31. července 2023

Termín pro odevzdání překladu: 10. prosince 2023

Vyhlášení výsledků soutěže: únor 2024

V letošním roce jsou vyhlášeny dvě soutěžní kategorie: Překlad prózy a Překlad eseje.

Výběr textů pro letošní ročník je symbolický. V překladatelské soutěži v roce 2019 účastníci překládali text Vladimira Rafejenka Ptáci posledního léta. Tento esej popisuje předtuchu války na Donbase v roce 2014. Tato předtucha, jak víme, se vyplnila a autor byl nucen i s rodinou uprchnout z Doněcku a usadit se nedaleko od Kyjeva. Tam ho v roce 2022 zastihla válka a v ruském obklíčení čekal i se svou ženou Olesjou na záchranu. Zásluhu na tom, že se z této smrtelné hrozby oba dostali, má spisovatel Ljubko Dereš. Tyto dramatické okamžiky popisuje v eseji, který jsme zvolili jako text pro kategorii 1. Překlad eseje a nese název В радіусі чудa. Pro kategorii 2. Překlad prózy jsme zvolili dva texty téhož autora Де вертається птах а ЕТО. Z těchto dvou textů si účastníci vyberou jeden podle vlastního uvážení.

V kategorii 2. Překlad prózy budeme hodnotit dvě věkové kategorie:

a) věková kategorie do 20 let (pro tandemy Čech-Ukrajinec)

b) bez omezení věku pro jednotlivce

 

Texty k překladu:

Любко Дереш – Де вертається птах

Любко Дереш – В радіусі чуда

Любко Дереш – ЕТО

 

Ceny:

V každé kategorii může být udělena PRVNÍ, DRUHÁ a TŘETÍ CENA a ČESTNÉ UZNÁNÍ. Porota nemusí vyčerpat všechny možnosti ocenění, na druhé straně však může na jedné úrovni ocenit více prací.

S oceněním je spojena finanční odměna (bude upřesněno).

ČLENOVÉ POROTY:

Tereza Chlaňová, ukrajinistka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, předsedkyně České asociace ukrajinistů

Hana Linhartová, rusistka, předsedkyně Obce překladatelů

Radana Merzová, ukrajinistka, Palackého univerzita v Olomouci

Monika Ševečková, ukrajinistka, Masarykova univerzita v Brně

 

Kontakt na pořadatele:

Tereza Chlaňová: tereza.chlanova@ff.cuni.cz

Podmínky účasti:

  1. Soutěžící musí poslat překlad ve formátu .doc označený soutěžním pseudonymem společně s kontaktními údaji (adresa, telefon, e-mail, datum narození) na adresu   asociace@ukrajiniste.cz  nejpozději do 10. prosince 2023.
  2. Soutěže se může účastnit kdokoliv, neexistují zde žádná omezení, kromě věkového omezení pro kategorii prózy.
  3. V soutěži může každý soutěžící získat pouze jedno finanční ocenění; pokud se umístí na více pozicích, získá cenu za nejvyšší dosažené umístění.
  4. Porota si vyhrazuje právo cenu neudělit či udělit několik prvních (druhých, třetích) cen v každé kategorii.
  5. Výherce by měl být osobně přítomen na ceremoniálu předání cen a cenu si osobně převzít nebo v nezbytném případě vyslat pověřenou osobu vyjma případů, kdy vítěz dlouhodobě nepobývá na území České republiky či pokud se bude jednat o jiné mimořádné okolnosti. Datum ceremoniálu bude vyhlášeno po projednání termínu se všemi vítězi.
  6. Přihlášením do soutěže a poskytnutím základních osobních údajů účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Soutěž společně vyhlašují Česká asociace ukrajinistů, Obec překladatelů, Ústav východoevropských studií FF UK а Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

Správce, jímž je v tomto případě Česká asociace ukrajinistů, zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro pořádání soutěže pro následující účely: 1) evidence účastníků v soutěži; 2) kontaktování účastníka v souvislosti s pořádáním akcí spojených se soutěží, uvedení jmen účastníků v případě výhry (vyhlášení vítězů). Správce zpracovává o každém účastníkovi akce tyto osobní údaje: a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon; b) fotografie z vyhlášení vítězů, tzn. fotografie pořízené při dokumentaci činnosti pro vnitřní potřebu České asociace ukrajinistů i pro propagační účely (umístění na webové stránky, facebook apod.). Na základě písemné žádosti je Česká asociace ukrajinistů povinna poskytnout účastníkovi informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.