Představujeme čtvrtého člena komise – Alexeje Sevruka…

Představujeme čtvrtého člena komise – Alexeje Sevruka…

Alexej Sevruk (* 1983), narodil se v Kyjevě, od svých dvanácti let žije v České republice. Vystudoval ukrajinistiku a všeobecnou a srovnávací slavistiku na Ústavu východoevropských studií FF UK v Praze, letos v září zde obhájil disertační práci, věnovanou literárnímu suržyku. K překládání se dostal během ukrajinistických studií, kdy spolu s Miroslavem Tomkem přeložil sbírku povídek Serhije Žadna Big Mac (Fra, 2011). Aby zlepšil svou jazykovou kompetenci v českém jazyce, začal psát krátké povídky (vyšly knižně ve sbírce Divadlo tančících loutek v roce 2016). Od roku 2011 je redaktorem časopisu Plav – měsíčník pro světovou literaturu (mezi lety 2015– 2018 působil jako šéfredaktor). Přeložil texty zhruba tří desítek autorů (z toho knižně – Jurij Andruchovyč: Moskoviáda, Serhij Žadan: Dějiny kultury začátku století, Dawid Mateusz: Stanice vodárenské věže; do ukrajinštiny pak převedl román Patrika Ouředníka Europeana). Příležitostně publikuje črty, knižní recenze, rozhovory a reportáže, v nichž přispívá k popularizaci ukrajinské kultury.