Vítězové letošní překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny 2021

Vítězové letošní překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny 2021

Vyhlášení výsledků letošní překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny

V úterý 25. 1. 2022 v 18:00 byly vyhlášeny výsledky V. ročníku překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny. Vzhledem ke stávající „koronavirové“ situaci se ani letos neuskutečnilo předávání cen v budově Velvyslanectví Ukrajiny v České republice, ale organizátoři zvolili on-line setkání.

Rozhodování o letošních vítězích opět nebylo snadné. Čtyřčlenná komise (Hana Linhartová /Obec překladatelů/, Radana Merzová /Palackého univerzita, Olomouc/, Monika Ševečková /Masarykova univerzita, Brno/ a Tereza Chlaňová /Univerzita Karlova, Praha; Česká asociace ukrajinistů/) podobně jako minulý rok zvažovala, zda udělit všechny ceny, nebo naopak zvolit přísnější hodnocení. Druhé řešení nakonec zvítězilo. Soutěže se letos zúčastnilo celkem dvanáct překladatelů.

V letošním ročníku mohli překladatelé změřit své schopnosti opět ve dvou kategoriích. V kategorii prózy byl vybrán úryvek z románu Jevhenije Kuzněcovové  Спитайте Мієчку. Jedinou letošní udělenou cenu v této kategorii, a to druhou, získala Veronika Cenková. Připomeňme jen, že tím Veronika Cenková zopakovala své skvělé umístění z minulého roku, kdy rovněž obdržela jako jediná druhé místo v kategorii „překlad prózy“.

V kategorii překlad korespondence jsme vzhledem k loňskému významnému výročí zvolili pro překlad dopis Lesji Ukrajinky Olze Kobyljanské z 29. 5. 1899. V této kategorii se komise letos rozhodla udělit pouze čestné uznání, a to Marianně Pokorné.

Všem vítězům gratulujeme!

Překlad prózy

  1. cena: neudělena
  2. cena: Veronika Cenková
  3. cena: neudělena

 Překlad korespondence:

  1. cena: neudělena
  2. cena: neudělena
  3. cena: neudělena
  4. čestné uznání: Marianna Pokorná

Soutěž společně organizují: Česká asociace ukrajinistů, Obec překladatelů, Ústav východoevropských studií FF UK а Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.