Představujeme vítěze překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny 2021

Představujeme vítěze překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny 2021

Představujeme vám Veroniku Cenkovou, která v letošní překladatelské soutěži jako jediná získala ocenění v kategorii próza.

Veronika Cenková vystudovala obchodní ruštinu a angličtinu pro tlumočení a překlad na Univerzitě Palackého v Olomouci, během studia využila možnosti vyjet na několik zahraničních stáží. Postupně absolvovala také odborné právní kurzy (tzv. juridikum) se zaměřením na angličtinu a ruštinu, v brzké době bude jmenována soudní překladatelkou. V praxi se věnuje zejména právnímu překladu, v menší míře pak texům z oblasti medicíny a různých jiných oborů. Sedmým rokem působí v překladatelské kanceláři Orange Tree, aktuálně jako vedoucí sekce anglických překladů. Několik let pracovala také jako projektová manažerka, v této roli získala bohaté zkušenosti s rozmanitými typy překladových projektů a jejich řešením. Zajímá se o možnosti moderních překladatelských nástrojů, které při práci aktivně využívá. Překládá v jazykových kombinacích mezi češtinou, angličtinou, ruštinou a ukrajinštinou, příležitostně z polštiny.

Na povolání překladatele oceňuje nejvíce radost ze samotné práce s jazykem, pestrost a svobodu, kterou nabízí. Za nejzajímavější etapu své kariéry považuje rok „digitálního nomádství“, během něhož cestovala zejména po Balkáně a jihovýchodní Asii, část této doby strávila také na Ukrajině. Asi nepřekvapí, že mezi její záliby patří cestování, především po východní Evropě a Střední Asii, a pěší turistika.