Členové » Alexandr Drbal

Alexandr Drbal

Vybrané publikace:

 • Češi ve Lvově. – In: Slovanský přehled. – ISSN 0037-6922. – Roč. 78. – Č. 2 (1992), s.171-174.
 • Vydatnyj čes’kyj včenyj Václav Láska u Ľvovi. – In: Visnyk geodeziji ta kartografiji (Kyjev). – Č. 1 (1995), s. 105-107.
 •  Čechy v Halyčyni : Biohrafičnyj dovidnyk = Češi v Haliči : Biografická příručka / Zprac. A. Drbal, M. Kril, A. Motornyj, V. Motornyj, E. Topinka. – Ľviv: Centr Jevropy, 1998. – 119 s. – ISBN 966-7022-20X.
 • Heťman Ukrajiny Pylyp Orlyk – naščadok čes’koji „šljachets’koji rodyny“? – In: Chronika–2000 (Kyjev). – Č. 25-26 (1999): „Ukrajina-Čechija“. Díl 1. – S. 151-153.
 • Čeští zeměměřiči ve Lvově. – In: Z dějin geodezie a kartografie 10. – Praha : NTM, 2000. – S. 110-113. – ISBN 80-7037-089-0.
 • České Bohemce na Ukrajině je 95 let. – In: Český lid. – ISSN 0009-0794. – Roč.87, č.4 (2000), s.373-375.
 • Leonid Hrabyna – profesor geodeziji Ukrajins’koji hospodars’koji akademiji v Poděbradach (Čechoslovaččyna). – In: Visnyk geodeziji i kartografiji (Kyjev). – Č. 3 (2000), s. 52-56.
 • Jaroslav Ornst – učiteľ i perekladač. – In: Čechy na Volyni : istorija i sučasnisť : Praci Žytomyrs’koho naukovo-krajeznavčoho tovarystva doslidnykiv Volyni / Editoři M.Ju. Kostrycja, V.I. Tymošenko. – Díl 24. – Žytomyr ; Malyn : Volyň, 2001. – S. 7-9. – ISBN 966-7390-95-0
 • Veselynovka na Ukrajině. – In: České listy. – Roč. 3, č. 4 (2002), s. 8-10
 • „Kraj slavnyj staroju slavoju kozac’koju“ (Do 120-riččja vid dňa narodženňa Jaroslava Hašeka). – In: Porohy. – Roč.11, č. 2 (berezeň-kviteň 2003). – Příl. (15 s.).
 • Historický přehled vývoje zeměměřictví a katastru na Zakarpatsku v období Rakousko-Uherska a Československa. – In: Dějiny věd a techniky. – ISSN 0300-4414. – Roč. 36, č. 1 (2003), s.19-44.
 • Jan Pospíšil – čes’kyj poet, muzykant i foľkloryst z Volyni. – In: Porohy. – Roč. 12, č. 3 (traveň-červeň 2004), s. 12-13
 • Češi na Ukrajině. – In: Češi v cizině 12. – Praha: EÚ AV ČR, 2004. – S. 44-68. – Pozn. 72. – Lit. 210. – ISBN 80-85010-67-4.
 • Potomci českých pobělohorských evangelických exulantů ze Zelova na Ukrajině v 19.-21 stoleti. – In: Pamětní knížka na celosvětový kongres potomků Českých bratří v Zelowě 200 let v Zelowě konaný ve dnech 16. až 22. června 2003 pod heslem Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. – Praha: Exulant, 2004. – S.26-39.
 • Stalins’kyj Holodomor i ukrajins’ki čechy. – In: Porohy. – Roč. 12, č. 6 (lystopad-hrudeň 2004), s. 12.
 • Česká menšina na Ukrajině: K 15. výročí obrození českého krajanského života a k 10. výročí vzniku České Národní Rady Ukrajiny. – Praha: Sdružení Čechů z Bohemky a jejich přátel, 2005. – 19 s.
 • Terpkyj kelych nezvyčajnoji doli : Do 65-riččja poeta Vjačeslava Druzjaky. – In: Porohy. – Roč.13, č. 3 (2005), s. 8.
 • Stručný slovník mluvené bohemštiny s českými ekvivalenty pro návštěvníky Bohemky. – První vydání. – Praha : Sdružení Čechů z Bohemky a jejich přátel, 2006. – 24 s.
 • Čechoslovac’ke vijs’ko v Ukrajini pid čas Peršoji svitovoji vijny / J. Hofman, Vl. Palička, A. Drbal, M. Hofman. – Praha: ČsOL, 2007. – 47 s.
 • Čechoslovac’ki vijs’kovi mohyly ta pamjatnyky v Ukrajini z Peršoji ta Druhoji svitových vojen. – In: Hofman, J.: Čechy v Ukrajini. Osnovní vidomosti. – Druhé doplněné vydání. – Praha, 2007. – S. 30-32.
 •  Čes’ki pamjatnyky ta memorialni došky v Ukrajini. – In: Hofman, J.: Čechy v Ukrajini. Osnovní vidomosti. – Druhé doplněné vydání. – Praha, 2007. – S. 33-34.
 • Dominik Zbrožek (1832-1889) – peršyj zaviduvač kafedry geodeziji Ľvivs’koji politechniky. – In:
 • Visnyk geodeziji ta kartografiji (Kyjev). – Č. 2 (2008), s. 37-42.
 • Vznik českých evangelických osad na jihu Ukrajiny. – In: Evangelický kalendář 2009 / Uspoř. Petr Pazdera Payne. – Roč. LXXXIX. – Praha: Kalich, 2008. – S. 51-57. – ISBN 978-80-7017-102-8.
 • Cestou necestou Jaroslava Haška a Josefa Švejka po Rakousku, Maďarsku, Slovensku, Polsku, Ukrajině a SNS v 21. století : Ulice, domy, muzea, pomníky, pamětní desky, mapy, knihy, známky, spolky, www stránky a také hospody, pivo a jiné zajímavostí : Prezentace / Mezinárodní konference Hašek a Švejk – humor tisíciletí II. Lipnice nad Sázavou 28.-30.4.2008. – Praha, 2008. – 1 CD. – Dostupný na: http://www.svejkmuseum.cz/doc/hasek_drbal.pdf
 • K dějinám osad Čechovka (Čechi, Čechov) a Stěpanovka v Ruské federaci. – In: Věstník občanského sdružení Exulant. – ISSN 1801-514X. – Č. 2 / 28 (2009), s. 17-23.
 • BOHEMSKÁ KUCHAŘKA / Z receptáře Věry Švarcové ; Text Sněžana Brucová-Švarcová, Alexandr Drbal; Fotografie Ondřej Jančík; Editor Jana Šarounová. – Druhé, doplněné a opravené vydání. – Praha: Sbor ČCE Praha 2 – Vinohrady, 2009. – 24 s.
 • KAFEDRA GEODEZIJI 140 ROKIV : Istoryko-bibliografičnyj narys / O. I. Moroz, V. L. Tarnavs’kyj, Z. R. Tartačyns’ka (všechny NULP), O. J. Drbal (VÚGTK); Editor O. I. Moroz. – Ľviv : Vydavnyctvo Ľvivs’koji politechniky, 2011. – 196 s. – ISBN 978-617-607-083-2.
 • Česká periodika na Ukrajině. – In: Slovanský přehled. – ISSN 0037-6922. – Roč. 97, č. 3-4 (2011), s. 343-365.
 • Robert Daublebsky ze Sternecku – významný rakouský a český vojenský zeměměřič. – In: Z dějin geodezie a kartografie 15 / Red. Antonín Švejda. – ISSN 0232-0916. – Praha: NTM, 2011. – S. 131-146. – (Rozpravy Národního technického muzea v Praze; Čís. 207). – ISBN 978-80-7037-204-3
 • Češi na Ukrajině: emigrace, reemigrace, vztahy se starou vlasti a snahy o záchranu národní identity – In: Migrace a česká společnost: Výběr textů a diskuse z konference k aktuálním problémům migrace / Stanislav Brouček a Tomáš Grulich (eds.). – Vyd. 1. – Praha : Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem PČR, 2012. – S. 124-133. – ISBN 978-80-87112-61-8
 • Jan Pospíšil (1921-1994) – čes’kyj poet, muzykant i foľkloryst z ukrajins’koji Volyní. – [Praha 2012]. – 9 s. – [cit. 2013-02-25]. – Dostupný z WWW: <http://www.mzv.cz/file/858837/DrbalA_Jan_Pospisil_ZU2012.pdf>
 • Vidomyj rosijs’kyj i čes’kyj astronom Josef Sykora (1870-1944). – In: Sučasni dosjahnenňa geodezyčnoji nauky ta vyrobnyctva : Zbirnyk naukových prac’ Zachidnoho geodezyčnoho tovarystva UTGK (Ľviv). – ISSN 0130-1039. – Č. II/24 (2012), s. 20-26. – [cit. 2013-02-11]. – Dostupný z WWW: <http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/sdgn/2012_2/04.pdf>
 • Vácslav Vondrák. Zapomenutý a odvržený vlastenec. In: Vzkazy domů / Messages home : Příběhy Čechů, kteří odešli do zahraničí (Emigrace a exil 1848-1989) / Ed. Lucie Wittichová. – 1. vydání. – Praha : Dny české státnosti; Labyrint, 2012. – S. 54-61. – ISBN 978-80-904980-1-3, ISBN 978-80-87260-46-3
 • Historické vědomí a spolkový život ukrajinských Čechů / Konference „Krajané a problém generací“, Národní muzeum, Praha 26.-28. září 2012 (Stalá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí, Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů). – [cit. 2013-02-25]. – Dostupný z WWW: <http://www.zahranicnicesi.com/docs/prispevek_drbal.pdf> – [spoluautor Ludmila Muchina].
 • František Antonín Gerstner – geometr a stavitel prvních železnic v Čechách, Rakousku a Rusku (české období jeho života a činnosti). – In: Z dějin geodezie a kartografie 16 / Red. Antonín Švejda. – ISSN 0232-0916. – Praha: NTM, 2012. – S. 7-16. – (Rozpravy Národního technického muzea v Praze; Čís. 208). – ISBN 978-80-7037-213-5
 • Ruský a český astronom Josef Sýkora (1870-1944). – In: Z dějin geodezie a kartografie 16 / Red. Antonín Švejda. – ISSN 0232-0916. – Praha: NTM, 2012. – S. 17-30. – (Rozpravy Národního technického muzea v Praze; Čís. 208). – ISBN 978-80-7037-213-5
 •  Češi v Haliči a v Bukovině. – In: Češi na Ukrajině = Čechy v Ukrajini. – Kyjev: Česká národní rada Ukrajiny, 2011. Čes., Ukr. – V tisku (čes.).
 • ČESKÁ EVANGELICKÁ BOHEMKA NA UKRAJINĚ VE VÁLEČNÝCH UDÁLOSTECH 20. STOLETÍ. Seznamy účastníků válek, protinacistického odboje a vojenských misi (1905-1970). Sebral a uspořádal Ing. Alexandr Drbal, Praha 2021. Dostupné zde.
 • Prezentace na téma „Видатний український фольклорист, засновник кібернетичної етномузикології Володимир Гошовський та Ческа беседа у Львові“, dosuptná zde: Dl. Volodymyr Hošovskyj 1922-1996
 • Prezentace o Romanu Ljubkivském: https://ukrajiniste.cz/wp-content/uploads/2021/11/Roman-Lubkivskyj-1941-2021.pdf
 • Cestou necestou Jaroslava Haška a Josefa Švejka IV. Dostupné zde.
 • Astronom, matematik a zeměměřič František Kodeš. In: Z dějin GaK, 2021, č. 20, s. 216-226. Dostupné zde.