Přednáška Volodymyra Serhijčuka: Ukrajinské diaspory ve světě: historie a současnost

Přednáška Volodymyra Serhijčuka: Ukrajinské diaspory ve světě: historie a současnost

Dne 15.7. 2013 se uskutečnila přednáška akademika AV VŠ Ukrajiny, doktora historických věd, prof. Volodymyra Serhijčuka Ukrajinské diaspory ve světe: historie a současnost, kterou uspořádala Česká asociace Ukrajinistů a Ústav východoevropských studií spolu se Svazem Ukrajinců Bohemie. Prof. Serhijčuk zajímavou formou přednášel o historii ukrajinských migračních procesů od období Kyjevské Rusi až po současný stav ukrajinských diaspor ve světě. Jako přední odborník na problematiku ukrajinského kozáctva přednesl originální myšlenku o vzniku tohoto historického fenoménu v souvislosti s migračními procesy ekonomického a politického charakteru na území Ukrajiny ve 14. a 15. století. Posluchači se dozvěděli mnoho zajímavých pojmů, např. „zelený klín“, „šedý klín“, týkající se migračních pohybů Ukrajinců v carském Rusku. Prof. Serhijčuk zmínil i problémy související s novodobou historií, např. volyňskou otázku. Po ukončení přednášky věnoval Ústavu východoevropských studií 17 svých publikací a srdečně poděkoval za pozvání vystoupit na půdě Karlovy Univerzity.

Autorka textu: Hanna Velyčko