EKG o lásce a Ukrajině

EKG o lásce a Ukrajině

Česká asociace ukrajinistů se překladatelsky podílela na přípravě představení EKG – O lásce a Ukrajině

Literární kabaret Igora Malijevského a Jaroslava Rudiše byl ve středu 11. února a ve čtvrtek 12. února věnovaný Lásce a Ukrajině. Autoři pozvali do pražského Divadla Archa fotografa Ivo Dokoupila a legendu ukrajinského undergroundu, spisovatele a mystifikátora Jurije Vynnyčuka. Zpíval Milanosz!
Večerem provázeli Igor Malijevský a Jaroslav Rudiš.

Jurij Vynnyčuk ( *1952) je na Ukrajině skutečnou výjimkou. Je jedním z mála ukrajinských spisovatelů, kteří se živí jen psaním. A to za Sovětského svazu, ač vystudovaný filolog, pracoval jako nakladač. Psal od začátku sedmdesátých let, ale nemohl skoro nic uveřejnit. Naopak, jeho tvorba se stala předmětem zájmu KGB. Některé z jeho rukopisů, které šířil mezi svými přáteli, se dostaly do rukou tajné policie a zdánlivě nenávratně zmizely. Podobně se tehdy ze spisovatelovy knihovny ztratily předválečné ukrajinské knihy, které čítal jeho dědeček. To mu však nevzalo chuť do práce – J. Vynnyčuk od konce osmdesátých let vydal na třicet knižních titulů. Jsou mezi nimi romány, detektivky, sbírky pohádek a pověstí, erotické povídky a knihy o historii Lvova. S obzvláštním zaujetím se věnuje právě pohádkám.
Překládá z angličtiny a slovanských jazyků. Roku 2003 vydal výběr z próz Bohumila Hrabala Varjaty, přeložil také knihu Obsluhoval jsem anglického krále. Tři jeho povídky z knihy Vikna zastyhloho času vyšly česky v antologii současné ukrajinské povídky Expres Ukrajina (Kniha Zlín, Zlín 2008). Překlad jeho povídky Granát pro dva vyšel v brněnské antologii Ukrajina, davaj, Ukrajina! (Větrné mlýny, 2012).

O EKG
EKG je literárně hudební kabaret, který ve spolupráci s Divadlem Archa pořádají Igor Malijevský a Jaroslav Rudiš od počátku roku 2007. EKG je dnes nejvýznamnější českou scénou zaměřenou na živou literaturu a vědomě přehlíží hranice mezi žánry a generacemi. Protagonisté udržují pořad na pomezí literárního čtení, hudebního večera a divadelního kabaretu, každé představení je premiérou i derniérou zároveň. Důležitou roli hraje improvizace, komunikace s publikem a autorský přednes obvykle zcela nových textů současných (nejen) českých spisovatelů.
Záznamy a přímé přenosy vybraných večerů EKG můžete sledovat online na www.primyprenos.cz