Setkání s Tarasem Prochaskem v kavárně Fra 24. 9. 2021 – fotogalerie

Setkání s Tarasem Prochaskem v kavárně Fra 24. 9. 2021 – fotogalerie

Dne 24. 9. 2021 se v kavárně Fra konal křest knihy Jetotak za účasti Tarase Prochaska.

Kniha vyšla v loňském roce v nakladatelství Pavla Mervarta. Na překladu se podíleli z velké části členové České asociace ukrajinistů  (Jekaterina Gazukina, Alexandra Vojtíšková, Tereza Chlaňová, Rita Kindlerová, Miroslav Tomek) + Marie Iljašenko.

Fotografie: František Chlaň