Přednášky profesora Jaroslava Poliščuka

Přednášky profesora Jaroslava Poliščuka

Přednášky prof. Jaroslava Poliščuka se konaly 8. a 10. 4. 2014 na půdě FF UK. Témata byla oproti programu částečně změněna.

V první přednášce profesor Poliščuk, literární vědec a kulturolog, který pedagogicky působí v Kyjevě, mluvil o Ukrajině v podmínkách vnitřní i vnější turbulentnosti (Україна в умовах внутрішньої і зовнішньої турбулентвності). Stručně zrekapituloval nedávné události na Ukrajině v návaznosti na historický vývoj od roku 1991 a pokusil se také nastínit možné budoucí alternativy. Po přednášce následovala delší diskuse. Mezi posluchači byl i profesor ukrajinistiky z Prešova pan Mykola Mušinka se svou manželkou.
Druhá přednáška se věnovala z velké části poezii Majdanu. Profesor Poliščuk představil celou řadu konkrétních textů a na jednotlivých příkladech se pokusil demonstrovat důležité fáze Majdanu i proměny stěžejních témat. Přednášku doprovázela velice ilustrativní prezentace obsahující jak ukázky z poezie, tak i doprovodný obrazový materiál.
Na závěr se profesor Poliščuk zabýval osobností Tarase Ševčenka a proměnami jeho vnímání v současné ukrajinské společnosti, zvláště pak opět v souvislosti s událostmi posledních měsíců.

(Autor textu: Miroslav Tomek)