Prodloužení termínu odevzdání překladů!!!!

Prodloužení termínu odevzdání překladů!!!!

Vzhledem k dnešnímu velkému větru na různých místech České republiky a s tím spojenými výpadky elektřiny (tedy i počítačů a internetu), rozhodli jsme se prodloužit termín pro odezvdání překladů o jeden den, tzn. do 1. října do půlnoci.