Setkání s E. Balkem

Setkání s E. Balkem

Dne 11. 12. 2014 se na půdě FF UK konalo setkání s E. Balkem, finským bohemistou, rusistou a ukrajinistou, mimo jiné autorem prvního finského překladu Haškova Osudu dobrého vojáka Švejka. Velice živé, vtipné, srdečné setkání, doslova nabité zajímavými a málo známými informacemi jistě v předvánočním čase potěšilo všechny, kdo si tento večer udělali čas a rozhodli se obohatit své „ukrajinistické“ obzory. E. Balk seznámil přítomné nejen s řadou zajímavých peripetií svého profesního života, ale vylíčil velice barvitě formování finské ukrajinistiky a zvláště její současný stav. Člen České asociace ukrajinistů Alexandr Drbal věnoval E. Balkovi knihu Dějiny Čechů na Ukrajině.