Dnes přichází na řadu poslední člen komise… Tereza Chlaňová

Dnes přichází na řadu poslední člen komise… Tereza Chlaňová

Tereza Chlaňová vystudovala anglistiku a ukrajinistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1992–1998). V roce 2006  obhájila  na FF UK disertační práci (obor „slovanské literatury“). Vyučuje v Ústavu východoevropských studií FF UK ukrajinskou literaturu 19. a 20. století. Publikuje články o ukrajinské literatuře v českých i zahraničních odborných časopisech. Překládá z ukrajinské, příležitostně také z ruské literatury (společně s Jekaterinou Gazukinou přeložila divadelní hru Anny Jablonské Pohané, 2014). Je předsedkyní České asociace ukrajinistů. V současné době pracuje s Jekaterinou Gazukinou na překladu několika knih :). S Matějem Lipavským právě překládá poezii Jurije Darahana.